Eveniment expozițional la Kunsthalle Bega Box din Timișoara: ”Omul aproximativ 3.0” de Mihai Zgondoiu

apr. 5th, 2022 | By | Category: Cronica de cArte

Vineri, 8 aprilie 2022, între orele 18.00 – 21.00, Kunsthalle Bega din Timișoara (str. Circumvalațiunii, nr.10) prezintă un proiect expozițional ce poartă marca stilistică inconfundabilă a artistului vizual Mihai Zgondoiu: ”Omul aproximativ 3.0”, un proiect artistic curatoriat de Horia Avram. Vernisajul va fi urmat de un After Party cu DJ K-lu. Sâmbătă, 9 aprilie 2022, între orele 12:00-14:00, va avea loc un Atelier Dosarele X, pentru copii cu vârsta între 8 și 16 ani, coordonat de Mihai Zgondoiu, iar de la ora 17.00 vizitatorii vor putea avea un tur ghidat chiar de către autorul proiectului expozițional.

”Omul aproximativ 3.0 este o expoziție nu doar despre lume, ci mai degrabă despre lumi. E vorba de lumi posibile, acele universuri pe jumătate reale, pe jumătate închipuite despre care vorbesc la fel de legitim artistul în varii forme și formate (aici, de la desen, la print, instalație, sunet și obiect) și literatura pseudo-științifică, prezentă abundent în expoziție prin publicațiile de profil.

Titlul sugerează perfect acest univers suprapus: pe de o parte trimite la faimosul titlu al volumului de poezie semnat de Tristan Tzara, pe de altă parte, sugerează ambiguitatea personajelor acestor universuri nepământești, omul ALIENat, extraterestrul cu identitate umană aproximativă. Ambele resurse sunt esențiale în creația lui Mihai Zgondoiu: mai întâi, avangarda, utilizată de artist atât ca reper istoric și argument conceptual, dar și ca mecanism (de exemplu, specularea hazardului ca mod de lucru, sau absurdul agrementat cu o bună doză de ironie care învăluie tot demersul). Apoi, e vorba de preocuparea artistului pentru literatura fantastică, pentru „cercetările” populare în zona misterelor, lumilor paralele și paranormale, o mitologie personală asumată sarcastic-serios și instrumentată bogat în această expoziție.

Precizarea numerică trimite la vocabularul tehnologic actual care numește generația următoare a internetului: cea a metaversului, a utilizării descentralizate, a cloud-ului. Astfel, Omul aproximativ 3.0 e în egală măsură despre actualitatea și mereu actualizabila avangardă, și despre alte universuri, despre noi, despre nori și ființele aproximative care le locuiesc.”, a scris Horea Avram, curatorul expoziției ”Omul aproximativ 3.0” de Mihai Zgondoiu.

AgentiadeCarte.ro este partenerul media al expoziției.


Workshop-ul „Dosarele X” este conceput în jurul expoziției „Omul aproximativ 3.0” de Mihai Zgondoiu, expoziție deschisă la Kunsthalle Bega-Box, în perioada 08.04.2021 – 21.05.2022. Denumit sugestiv după serialul de televiziune american al anilor ’90 „The X-Files”, atelierul își propune o privire mai largă asupra înțelesurilor terestre și extraterestre ale omenirii.

Copiii vor lua contact cu noțiuni de bază din istoria artei, cu trimitere către pseudo-științele oculte, ezoterice, paranormale ori fantastice. Cursul va conține o introducere teoretică și un tur ghidat, urmate de exerciții de creație privind diverse tehnici handmade precum desen, colaj sau stencil. La finalul acestui atelier participanții își vor alcătui propriul Dosar X format din creațiile și descoperirile personale, o concluzie subiectivă privind experiența interactivă și senzorială din cadrul expoziției.

Coordonator este artistul și curatorul independent Mihai Zgondoiu, lector la Universitatea de Vest, Facultate de Arte și Design din Timișoara, asistat de Andreea Băban, studentă masterandă la aceeași facultate.

Participarea este gratuită, înscrierile se pot face aici:

https://forms.gle/GmzyGQtMBtYpPaK68.

 

KUNSTHALLE  BEGA

Marți – Sâmbătă: 12 – 18
Tuesday – Saturday: 12pm – 6pm
CIRCUMVALAŢIUNII 10
TIMIȘOARA  (RO)
8 aprilie – 22 mai 2022
Deschiderea în 8 aprilie între orele 18 și 21

EN

The Approximate Man 3.0
/ Mihai Zgondoiu
/ Kunsthalle Bega Box

Opening & After Party  w/  DJ K-lu & /  X Files Workshop

April 8 – May 22, 2022
Opening on April 8 between 6 and 9 pm

The Approximate Man 3.0 is an exhibition not only about the world but rather about some worlds. It is about some possible worlds, those half-real and half-imagined universes legitimately suggested by the artist, in various forms and formats (in our case, from drawings to different prints, installations, sounds and objects) and the pseudo-scientific literature, which is abundantly present in the exhibition through specific publications.

The title perfectly suggests this overlapping universe: on the one hand, it refers to the famous title of Tristan Tzara’s volume of poetry; on the other hand, it suggests the ambiguity of these unearthly universes’ characters, the ALIEN-ated man, the alien endowed with an approximate human identity. Both resources are essential in Mihai Zgondoiu’s creation: firstly, the avant-garde, used by the artist not only as a historical landmark and conceptual argument but also as a mechanism (for instance, the speculation of chances as a method of work or some absurd provided with a certain degree of irony influencing the whole process). Then, it is about the artist’s preoccupation with fantastic literature, for the popular „research” in the area of mysteries, parallel and paranormal worlds, personal mythology assumed sarcastically and seriously and highly instrumented within the frames of this exhibition.

The numerical reference suggests the current technological vocabulary naming the next generation of the internet: one of the meta-verses, the decentralised use, or the cloud. Thus, the Approximate man 3.0 is equally about the actuality and continuously updatable avant-garde, and about other types of the universe, about us, the clouds and the approximate beings that inhabit them.

Horea Avram

Friday, April 8 – Opening & After Party  w/  DJ K-lu

Saturday, April 9, 12 pm to 2 pm – X Files Workshop  w/  Mihai Zgondoiu, for children aged 8-16

Saturday, April 9, 5 pm – Guided tour with Mihai Zgondoiu

The workshop „Files X” is designed around the exhibition „The approximate man 3.0” by Mihai Zgondoiu, an exhibition on view at Kunsthalle Bega-Box, from 08.04.2021 to 21.05.2022. Named suggestively after the American television series of the ’90s, „The X-Files”, the workshop aims to take a broader look at humankind’s terrestrial and extraterrestrial meanings.

Participants will encounter introductory notions of art history regarding the occult, esoteric, paranormal or fantasy pseudo-sciences. The course will include a theoretical intro and a guided tour, followed by creative exercises on various handmade techniques such as drawing, collage or stencil. At the end of this workshop, the participants will complete their X File with personal creations and discoveries, an individual conclusion after the interactive and sensory experience within the workshop.

The coordinator is the independent artist and curator Mihai Zgondoiu, lecturer at the West University of Timisoara, Faculty of Arts and Design, assisted by Andreea Băban, an MA student at the same faculty.

Participation at the event is free of charge; register here:

https://forms.gle/GmzyGQtMBtYpPaK68.

 

KUNSTHALLE  BEGA

Marți – Sâmbătă: 12 – 18
Tuesday – Saturday: 12pm – 6pm
CIRCUMVALAŢIUNII 10
TIMIȘOARA  (RO)
KUNSTHALLEBEGA.RO

Număr de vizualizări :360


Comenteaza

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro