AgenţiadeCarte.ro prezintă OUG nr.27/2012 prin care ICR trece sub controlul Senatului

iun. 15th, 2012 | By | Category: Agenda de carte

Monitorul Oficial nr 400 din 14 iunie 2012 a publicat ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012 privind unele măsuri în domeniul cultural prin care Institutul Cultural Român trece sub controlul Senatului. AgențiadeCarte.ro vă prezintă textul integral al acestui act al Guvernului României.


ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012 privind unele măsuri în domeniul cultural:

Având în vedere necesitatea consolidãrii şi amplificãrii, sub diferite forme, a relaţiilor culturale cu comunitãţile româneşti de peste hotare, în scopul pãstrãrii şi perpetuãrii identitãţii naţionale, deziderat de o importanţã deosebitã în contextul fenomenului de globalizare, inclusiv culturalã, reţinându-se cã atingerea acestui scop impune exercitarea controlului parlamentar în privinţa organizãrii şi funcţionãrii Institutului Cultural Român, prin intermediul Senatului României, în calitate de Camerã decizionalã pentru adoptarea proiectelor de legi şi propunerilor legislative în domeniul politicii externe, în cadrul cãreia funcţioneazã comisii permanente în acest domeniu, precum Comisia pentru politicã externã, Comisia pentru afaceri europene şi Comisia Românilor de Pretutindeni, luându-se în considerare necesitatea cheltuirii banului public, de cãtre Institutul Cultural Român, în condiţii de deplinã legalitate, cu evitarea oricãror nereguli financiar-contabile, de genul celor evidenţiate, în timp, de cãtre rapoartele Curţii de Conturi a României, având în vedere dispoziţiile art. 116 din Constituţia României, republicatã, care reglementeazã structura administraţiei publice centrale, respectiv ministerele, organizate în subordinea Guvernului, şi alte organe de specialitate care se pot organiza în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autoritãţi administrative autonome, ţinând cont de dispoziţia generalã de la art. 111 alin. (1) din Constituţie, potrivit cãreia Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei publice sunt supuse controlului parlamentar, reţinându-se necesitatea respectãrii cadrului constituţional prin reorganizarea ca autoritatea administrativã autonomã, cu personalitate juridicã, şi trecerea Institutului Cultural Român sub controlul parlamentar, luând în considerare faptul cã neadoptarea mãsurilor propuse prin prezenta ordonanţã de urgenţã va duce, pe de o parte, la prelungirea efectelor profund negative ale unor stãri de lucruri care tind sã afecteze, cu titlu de permanenţã, sentimentul de apartenenţã la naţiunea românã a celor stabiliţi, vremelnic, în alte state, iar, pe de altã parte, la menţinerea unor disfuncţionalitãţi referitoare la modul de organizare şi la funcţionarea Institutului Cultural Român, în considerarea faptului cã elementele prezentate vizeazã interesul public, astfel încât acestea constituie o situaţie de urgenţã şi extraordinarã a cãrei reglementare nu poate fi amânatã, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã, Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. I
Institutul Cultural Român, instituţie publicã de interes naţional, cu personalitate juridicã, sub autoritatea Preşedintelui României, se reorganizeazã ca autoritate administrativã autonomã, cu personalitate juridicã, sub control parlamentar.
ART. II
Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:

„Art. 1. – (1) Institutul Cultural Român, denumit în continuare Institutul, este organizat şi funcţioneazã ca autoritate administrativã autonomã, cu personalitate juridicã, sub control parlamentar.”

2. La articolul 6, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
„(2) Consiliul de conducere este condus de preşedintele Institutului şi are urmãtoarea componenţã:
– preşedintele Institutului;
– un membru desemnat de Preşedintele României;
– un membru desemnat de primul-ministru;
– un secretar de stat desemnat de ministrul afacerilor externe, prin ordin;
– un secretar de stat desemnat de ministrul culturii şi patrimoniului naţional, prin ordin;

– un secretar de stat desemnat de ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, prin ordin;
– preşedintele Academiei Române sau un vicepreşedinte desemnat de acesta;
– 14 membri numiţi de plenul Senatului, cu votul majoritãţii senatorilor prezenţi, dintre care 7 membri la propunerea asociaţiilor şi uniunilor de creatori şi 7 membri la propunerea Biroului permanent al Senatului.”

3. La articolul 6, alineatul (4) se abrogã.

4. La articolul 8, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
„(3) Convocarea şedinţelor extraordinare ale Consiliului de conducere se poate face la cererea Biroului permanent al Senatului României, a preşedintelui Institutului sau a unei pãtrimi din numãrul total al membrilor. Convocarea se face nominal, prin orice mijloc de comunicare, precizându-se ordinea de zi, data, ora şi locul desfãşurãrii.”

5. La articolul 12, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 12. – (1) Conducerea operativã a Institutului este asiguratã de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreşedinţi, cu rang de subsecretari de stat, numiţi şi revocaţi în/din funcţie de plenul Senatului, cu votul majoritãţii senatorilor prezenţi, la propunerea Biroului permanent al Senatului. Mandatul vicepreşedinţilor este de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reînnoit. Funcţia de vicepreşedinte al Institutului este incompatibilã cu calitatea de membru al unui partid politic.”

6. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 14. – Numãrul maxim de posturi pentru Institut este de 184, exclusiv demnitarii.”

ART. III
În termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, plenul Senatului va numi conducerea operativã a Institutului, precum şi membrii Consiliului de conducere a cãror desemnare este de competenţa sa, conform dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile aduse de prezenta ordonanţã de urgenţã.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneazã:
–––––

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,
Mircea Diaconu

Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru

Ministrul afacerilor externe,
Andrei Marga

Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Bucureşti, 13 iunie 2012.
Nr. 27.

Număr de vizualizări :1858


Comenteaza

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro