spot_img

Premiile Academiei Române pentru anul 2017

Joi, 12 decembrie 2019, va avea loc ceremonia de decernare a premiilor Academiei Române pentru cele mai reprezentative creații științifice și culturale realizate în anul 2017. Evenimentul se va desfășura în Aula Academiei Române, începând cu ora 11. Premiile vor fi înmânate de acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, în prezența Biroului Prezidiului și a membrilor Adunării Generale. Vor fi decernate 70 de premii, care recompensează performanța culturală și științifică românească a anului 2017, concretizată în opere individuale sau realizate în colaborare. Premiile Academiei Române sunt în număr de 81, fiecare având numele unei personalităţi din domeniile științific și cultural reprezentate în cele 14 secții ale Academiei Române: filologie și literatură, istorie, matematică, fizică, chimie, biologie, geonomie, științe tehnice, agronomie și silvicultură, medicină, economie, științe juridice și sociologie, filosofie, teologie, psihologie și pedagogie, arte, arhitectură și audiovizual, știința și tehnologia informației.

Detalii despre istoricul Premiilor Academiei Române și Regulamentul de acordare sunt disponibile la adresa: https://academiaromana.ro/premiileAR/pag_premii.htm

 

Lista completă a premiilor Academiei pentru anul 2017 poate fi consultată mai jos.

 

Cu acest prilej, Academia Română acordă cinci diplome „Distincţia Culturală“ jurnaliștilor Mihaela Helmis, Radio România Actualităţi, și Alexandru Batali, revista „Market Watch“, regizorului Jon Gostin, directorului Editurii Mega, Cristian Sincovici, și autorilor monografiei localității Bolintin, Vasile Grigorescu, Ştefan Crudu, Marian Grigore, Ciprian Necşuţu.

 

 

 

 

 1. FILOLOGIE ŞI LITERATURĂ

 

 1. Premiul „Timotei Cipariu“

Lucrarea: Meşteşugul doftoriei. Primul tratat românesc de medicină. Studiul filologic, studiul lingvistic, ediţie, glosar şi indice.

Autoare: Lia Brad Chisacof

 

 1. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“

Lucrarea: Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste), tom V: 1931-1935; partea I (2009), partea a 2-a (2012), partea a 3-a finală (2017)

Autoare: Cornelia-Luminiţa Radu, Maria Buturugă, Elena-Ioana Milea, Ileana-Stanca Desa* și  Iliana Sulică

 

 1. Premiul „Ion Creangă“

Romanul: Tărâmul inocenţilor

Autor: Emilian Marcu

 

 1. Premiul „Titu Maiorescu“

Lucrarea: Dimitrie Cantemir, Icoana de nezugrăvit a ştiinţei preasfinte […]; Dimitrie Cantemir, Despre numele Moldaviei […]

Autoare: Florentina Nicolae (editarea textului latinesc, aparatul critic şi indicii) și Ioana Costa (traducere din latină)

 

 1. Premiul „Lucian Blaga“
 2. a) Lucrarea: Dosar Bacovia III. Triumful unui marginal

Autor: Constantin Călin

 

 1. b) Lucrarea: Teze & cărţi

Autor: Pompiliu Crăciunescu

 

 1. Premiul „Mihai Eminescu“

Volumul: Plagiator 1962

Autor: Nicolae Coande 

 

 1. Premiul „Ion Luca Caragiale“

Volumul: Bărbatul cu trei picioare

Autor: Mircea M. Ionescu

 

 1. Ştiinţe istorice ŞI arheologie

 

 1. Premiul „Vasile Pârvan“
 2. Lucrarea: Moneda în aşezările Daciei Romane

Autor: Lucian Munteanu

 

 1. Lucrarea: Fibule de schemă La Tène din România

Autor: Vlad V. Zirra

 

 1. Premiul „Dimitre Onciul“

Lucrarea: Monede bizantine descoperite în nordul Dobrogei, secolele VII-XIII

Autor: Gheorghe Mănucu-Adameşteanu

 

 1. Premiul „George Bariţiu“

Lucrarea: Wald- und Ressourcenpolitik im Siebenbürgen des 18. Jahrhunderts

Autor: Dorin-Ioan Rus

 1. Premiul „Nicolae Iorga“

Lucrarea: Politică şi diplomaţie la sfârşitul secolului XIX. Din istoria relaţiilor româno-ruse (1878-1899)

Autor: Adrian-Bogdan Ceobanu

 

 1. Premiul „Nicolae Bălcescu“

Lucrarea: Propaganda politică în România Socialistă. Practici instituţionale şi tehnici de comunicare (1965-1974)

Autoare: Cristina Preutu

 

 1. Premiul „A.D. Xenopol“

Lucrarea: Boli, epidemii şi asistenţă medicală în Moldova (1700-1831)

Autor: Sorin Grigoruţă

 

 1. Premiul „Mihail Kogălniceanu“

Lucrarea: Gavriil Callimachi, Mitropolit al Moldovei  (1760-1786)

Autor: Ioan-Augustin Guriţă

 

 1. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“

Lucrarea: Diplomaţi români în slujba vieţii. Constantin I. Karadja şi salvarea evreilor-români din Europa în timpul celui de-al Treilea Reich (1932-1944)

Editori: Ottmar Traşcă și Stelian Obiziuc

 

 

III. ŞTIINŢE MATEMATICE

 

 1. Premiul „Simion Stoilow“

Grupul de lucrări: Clase de cicluri numerice în geometria algebrică

Autor: Aurel Mihai Fulger

 

 1. Premiul „Gheorghe Ţiţeica“

Grupul de lucrări: Teoria schemelor, D-module şi teoria invarianţilor

Autor: Claudiu Raicu

 

 1. Premiul „Gheorghe Lazăr“

Grupul de lucrări: Grupuri fundamentale pentru varietăţi algebrice

Autori: Daniela Anca Măcinic şi Radu-Clement Popescu

 

 1. Premiul „Grigore C. Moisil“

Lucrarea: From conventional to institution-independent logic programming

Autor: Ionuţ Ţuţu

 

 1. Premiul „Spiru Haret“ – Nu se acordă

 

 1. Premiul „Dimitrie Pompeiu“ – Nu se acordă

 

 

 1. ŞTIINŢE fizice

 

 1. Premiul „Constantin Miculescu“
 2. a) Grupul de lucrări: Studiul proprietăţilor optice neliniare ale unor structuri cuantice semiconductoare sub acţiunea unor câmpuri externe în prezenţa sau absenţa impurităţilor

Autoare: Cristina Stan

 

 

 1. b) Grupul de lucrări: Studiul sistemelor mesoscopice în rotaţie

Autor: Victor Ambruş

 

 1. Premiul „Dragomir Hurmuzescu“

Grupul de lucrări: Prepararea prin tehnici laser, caracterizarea structurală şi spectroscopică

şi funcţionalizarea filmelor subţiri de materiale dielectrice şi a punctelor cuantice în materiale semiconductoare

Autori: Valentin Crăciun şi Doina Crăciun

 

 1. Premiul „Ştefan Procopiu“
 2. a) Grupul de lucrări: Studiu teoretic şi experimental al propagării interacţiunilor elastice în magneţii moleculari cu tranziţie de spin

Autor: Laurenţiu Stoleriu

 

 1. b) Grupul de lucrări: Sinteză asistată de plasmă de nanomateriale şi filme subţiri cu activitate fotocatalitică în lumina vizibilă şi activarea cu plasmă a suprafeţelor de oxid de siliciu

Autor: Lucel Sîrghi

 

 1. Premiul „Horia Hulubei“

Grupul de lucrări: Studii privind estimarea Tritiului legat organic

Autoare: Anca Mirela Melintescu

 

 1. Premiul „Radu Grigorovici“

Grupul de lucrări: Contribuţii la dezvoltarea şi promovarea de noi soluţii conceptuale de fabricare şi testare in vitro fidel biomimetică a structurilor implantologice de volum (scaffold-uri poroase) sau cu dimensionalitate redusă (straturi subţiri), având performanţe superioare şi costuri de fabricaţie mici

Autor: George Stan

 

 

 1. ŞTIINŢE CHIMICE

 

 1. Premiul „Costin D. Neniţescu“

Grupul de lucrări: Procese fotofizice în baze Schiff cu proprietăţi de fotocomutare

Autoare: Mihaela Iuliana Avădanei

 

 1. Premiul „I. G. Murgulescu“
 2. a) Grupul de lucrări: Interacţia oxidului de carbon cu suprafaţa unor materiale oxidice semiconductoare. Aplicaţii în depoluare

Autoare: Veronica-Dalia Brătan

 

 1. b) Grupul de lucrări: Materiale biocompatibile cu compoziţie controlată sau suprafaţă modificată, cu stabilitate ridicată şi proprietăţi electrocatalitice

Autoare: Maria Marcu

 

 1. Premiul „Gheorghe Spacu“

Grupul de lucrări: Dezvoltarea de metode noi pentru determinarea mercurului în alimente prin combinarea derivatizării fotoinduse cu detecţia în surse de microplasmă

Autor: Tiberiu Frenţiu

 

 1. Premiul „Nicolae Teclu“

Grupul de lucrări: Susţinerea magnetizării hiperpolarizate pentru studiul interacţiilor moleculare

în apă, dincolo de membrana celulară

Autor: Paul Vasos

 

 1. Premiul „Cristofor I. Simionescu“

Grupul de lucrări: Materiale avansate pentru eliminarea poluanţilor chimici din apele contaminate Autori: Corneliu Cojocaru şi Petrişor Mugurel Samoilă

 

 1. ŞTIINŢE BIOLOGICE

 

 1. Premiul „Emil Racoviţă“

Suita de lucrări 2010-2017, cu tema: Sistematica, taxonomia, morfologia şi filogenia suprafamiliei Platygastroidea (Hymenoptera)

Autor: Ovidiu Alin Popovici

 

 1. Premiul „Grigore Antipa“

Suita de lucrări 2011-2017, cu tema: Simularea de înaltă eficienţă a sistemelor biologice la nivel molecular

Autor: Laurenţiu Spiridon

 

 1. Premiul „Nicolae Simionescu“

Lucrarea: The Phisics of the Mind and Brain Disorder

Autori: Ioan Opriş şi Manuel F. Casanova**

 

 1. Premiul „Emanoil Teodorescu“ – Nu se acordă

 

 

VII. ŞTIINŢE GEONOMICE

 

 1. Premiul „Grigore Cobălcescu“

Lucrarea: Resursele minerale ale Romȃniei – Minerale metalice și minereuri (vol.II)

Autori: Nicolae Anastasiu***, Emil Constantinescu*, Gheorghe C. Popescu*, Denisa Jianu*, Izabela Mariș, Antonela Neacșu, Alexandru Pătruți și Victor Răducă

 

 1. Premiul „Ludovic Mrazec“
 2. a) Lucrarea: The mafic-ultramafic dykes in the Yanbian terrane (Sichuan Province, SW China): record of magma differentiation and emplacement in the Emeishan large igneous province

Autori: Marian Munteanu, Wilson H. Allan (Africa de Sud), Gelu Costin (SUA), Yao Young (Africa de Sud), Lum Enone Jullieta (Africa de Sud), Jiang Shao-Yong (China), Fred Jourdan (Australia), Gordon Chunnett (Africa de Sud) și Cioacă Mihaela Elena

 

 1. b) Lucrarea: Boron, lithium and nitrogen isotope geochemistry of NH4-illite clays in the fossil hydrothermal system of Harghita Băi, East Carpathians, Romania

Autori: Iuliu Boboș* (Portugalia) și Lynda B. Williams (Portugalia)

 

 1. Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“

Lucrarea: Cretaceous sedimentation in the outer Eastern Carpathians: implications for the facies model reconstruction of the Moldavie basin

Autori: Relu-Dumitru Roban*, Csaba Krézsek și Mihaela C. Melinte-Dobrinescu*

 

 1. Premiul „Ştefan Hepites“
 2. a) Lucrarea: Seismic scattering and absorption mapping from intermediate-depth earthquakes reveals complex tectonic interactions acting in the Vrancea region and surroundings (Romania)

Autori: Felix-Victor Laurențiu Borleanu, De Siena Luca (Germania), Tomas Christine (Germania), Mihaela Popa* și Mircea Radulian*

 

 1. b) Lucrarea: Core surface sub-centennial magnetic flux patches: characteristics and evolution

Autori: Cristiana Ştefan, Venera Dobrică* și Crișan Demetrescu***

 

 1. Premiul „Simion Mehedinţi“
 2. a) Lucrarea: Așezările din Munții Apuseni

Autori: Vasile Surd, Veronica Constantin și Alexandru-Sabin Nicula

 

 1. b) Lucrarea: Procese și forme periglaciare din Carpații Meridionali. Abordare geomorfologică și geofizică

Autor: Alexandru-Lucian Onaca

 

 1. c) Lucrarea: Morfodinamica actuală, riscuri și hazarde ȋn Masivul Piatra Craiului

Autoare: Anca Victoriana Munteanu

 

 

VIII. ŞTIINŢE tehnice

 

 1. Premiul „Aurel Vlaicu“
 2. a) Lucrarea: Proiectarea tehnologiilor și a matrițelor pentru prelucrarea tablelor metalice

Autori: Lucian Lăzărescu, Dan Sorin Comșa* și Dorel Banabic***

 

 1. b) Lucrarea: Oboseala conductoarelor liniilor electrice aeriene

Autori: Anghel Cernescu și Ion Dumitru

 

 1. Premiul „Traian Vuia“
 2. a) Grupul de lucrări: Fluide nagnetoreologice nano-microstructurate

Autoare: Daniela Susan-Resiga

 

 1. b) Grupul de lucrări: Mișcarea orbitală a corpurilor

Autor:  Daniel Condurache

 

 1. Premiul „Henri Coandă“

Lucrarea: Solar heating and cooling systems: fundamentals, experiments and applications

Autori: Ioan Sȃrbu și Călin Sebarchievici

 

 1. Premiul „Constantin Budeanu“

Grupul de lucrări: Metode multimodale, multirezoluție de percepție a mediului pentru sisteme autonome mobile

Autori: Arthur Daniel Costea şi Robert Varga

 

 1. Premiul „Anghel Saligny“

Grupul de lucrări: Ȋmbinări de ȋnaltă rezistență dintre grindă și stȃlpi tubulari compuși oțel-beton

Autori: Cristian Vulcu, Aurel Stratan, Adrian Ciutină şi Dan Dubină***

 

 1. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria știinţelor şi tehnicii)
 2. a) Lucrarea: Electronica românească, o istorie trăită – volumul 4: Telecomunicaţii. Electronica aplicată

Autoare (coordonator): Nona Millea

 

 1. b) Lucrarea: 100 de inovatori români

Autori: Mihai Vişinescu, Sorin Avram, Emanuel Bădescu şi Cristian Român

 

 

 

 

 

 

 1. ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE

 

 1. Premiul „Ion Ionescu de la Brad“

Lucrarea: Almăjul de ieri, de azi și de mȃine

Autori: Florina Maria Băcilă, Florina Nica, Ana Neli-Ianăș, Maria Vȃtcă, Gheorghe Popovici, Cosmin Sălășan, Caius Goșa, Dănilă Oberșterescu,  Dacian Rancu și Daniel Alic

 

 

 1. Premiul „Traian Săvulescu“
 2. a) Lucrarea: Dializa peritoneală la animale de companie

Autori: Bogdan Alexandru Vițălaru şi Alina Ștefănescu

 

 1. b) Lucrarea: Tratat de semiologie medicală veterinară

Autor: Ionel Papuc

 

 1. Premiul „Marin Drăcea“ – Nu se acordă

 

 1. Premiul „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“

Lucrarea: Convergence of Romanian and Europe Union Agriculture – Evolution and Prospective Assessment

Autori: Andreea Feher*, Vasile Gosa*, Miroslav Raicov,  Daniela Harangus şi Bogdan Condea

 

 

 1. ŞTIINŢE Medicale

 

 1. Premiul „Iuliu Haţieganu“ – Nu se acordă

 

 1. Premiul „Daniel Danielopolu“ – Nu se acordă

 

 1. Premiul „Gheorghe Marinescu“

Lucrarea: Impactul terapiei farmacologice asupra calității vieții ȋn depresia geriatrică

Autori: Octavian Vasiliu, Victor Voicu*** și Daniel Vasile

 

 1. Premiul „Victor Babeş“

Lucrarea: Metastazarea limfatică ȋn cancerul bronhopulmonar

Autori: Natalia Motaș, Cezar Motaș şi Teodor Horvat*

 

 1. Premiul „Constantin I. Parhon“

Lucrarea: Genetica medicală

Autori: Mircea Covic, Dragoș Ștefănescu și Ionel Sandovici

 

 1. Premiul „Ştefan S. Nicolau“ – Nu se acordă

 

 

 1. ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE

 

Ştiinţe economice

 1. Premiul „Petre S. Aurelian“

Lucrarea: România şi aderarea la zona euro. Întrebarea este în ce condiţii!

Autori: Daniel Dăianu***, Ella Kallai, Gabriela Mihailovici şi Aura Socol

 

 1. Premiul „Virgil Madgearu“

Lucrarea: Austerity plan announcements and the impact on the employees’ wellbeing

Autoare: Alina Botezat

 

 1. Premiul „Victor Slăvescu“

Lucrarea: A concepe, a redacta şi a publica un articol ştiinţific. O abordare în contextul cercetării economice

Autori: Vasile Dinu, Gheorghe Săvoiu şi Dan-Cristian Dabija

 

 1. Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“ – Nu se acordă

 

Sociologie

 1. Premiul „Dimitrie Gusti“

Lucrarea: Istoria Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr“ din Sibiu. De la origini până în anul 2017

Autor: Cosmin-Crăciun Crucia

 

 1. Premiul „Henri H. Stahl“

Lucrarea: Francisc Iosif Rainer. Biografia unui proiect de viaţă (1874-1944)

Autor: Adrian Majuru

 

Ştiinţe Juridice

 1. Premiul „Nicolae Titulescu“ – Nu se acordă

 

 1. Premiul „Simion Bărnuţiu“

Lucrarea: Acţiunea colectivă ca mijloc de reparare a prejudiciilor în masă. O analiză  din perspectiva dreptului comparat

Autor: Ioan Ilieş Neamţ

 

 1. Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordă

 

 

XII. filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie

 

 1. Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“

Lucrarea: Școlile Năsăudului: 1635-2015, 3 volume

Autor: Gheorghe Pleș

 

 1. Premiul „Mircea Florian“

Lucrarea: Fundamentele sociale ale cunoașterii

Autor: Alfred Bulai

 

 1. Premiul „Ion Petrovici“

Lucrarea: Romania at the United Nations General Assembly

Autor: Ion C. Popescu

 

 1. Premiul „Vasile Conta“

Lucrarea: Simbol și recunoaștere la Mircea Eliade: Semnificații religioase, politice și estetice

Autoare: Lorena Stuparu

 

 1. Premiul „Dumitru Stăniloaie“

Lucrarea: Sacrul și profanul ȋn perspectivă ontologică, la Mircea Eliade

Autor: Nicolae Șofelea

 

 

 

 

 

 

 

XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ŞI AUDIOVIZUAL

 

Creaţie muzicală

 1. Premiul „George Enescu“ – Nu se acordă

 

Muzicologie

 1. Premiul „Ciprian Porumbescu“

Lucrarea: Cuvinte despre muzică și muzicieni

Autor: Mihail Cozmei

 

Istoria artei

 1. Premiul „George Oprescu“

Lucrarea: Artiștii romȃni ȋn străinătate 1830-1940. Călătoria, ȋntre formația academică și studiul liber

Autori: Adrian Silvan Ionescu*, Virginia Barbu, Ioana Beldiman, Ramona Caramelea și Olivia Nițiș

Coordonatori: Ruxanda Beldiman, Ioana  Vlasiu* și Corina Teacă

 

Artă plastică

 1. Premiul „Ion Andreescu“

Lucrarea: Expoziţia Mysticosmidea (Centrul de Cercetare și Documentare „Constantin  Brȃncuși“, Muzeul „Alexandru Ștefulescu“ – Tg. Jiu)

Autor (sculptor): Panaite Chifu

 

Etnografie şi folclor

 1. Premiul „Simion Florea Marian“

Lucrarea: Obiceiurile agrare din Moldova raportate la spaţiul național

Autoare: Silvia Ciubotaru

 

Creaţie arhitectonică

 1. Premiul „Duiliu Marcu“

Lucrarea: Restaurare și reabilitare „Colonia Pictorilor din Baia Mare“

Autori: Arh. Ștefan Paskucz și Arh. Ildiko Mitru

 

Artele spectacolului

 1. Premiul „Aristizza Romanescu“
 2. a) Fals tratat de mȃntuire a sufletului

Autor (regizor):  Nicolae Mărgineanu

 

 1. b) Lucrările:

Dacă am gȃndi cu voce tare, de Adnan Lugonić, regia Radu Afrim, Teatrul Național „Marin Sorescu“ Craiova (premieră 2017)

Măcelăria lui Iov, de Fausto Paravidino, regia Radu Afrim, Teatrul Național „Vasile Alecsandri“ Iași (premieră 2017)

Pasărea retro se lovește de bloc și cade pe asfaltul fierbinte, scenariul și regia RaduAfrim, Teatrul Național Tȃrgu-Mureș – Compania „Tompa Miklós“ (premieră 2017)

Wolfgang, adaptare după Yannis Mavritsakis de Radu Afrim, regia Radu Afrim, Teatrul Tineretului Piatra Neamț (premieră 2017)

Autor (regizor): Radu Afrim

 

 

 

 

 

 

 

XIV. ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

 

 1. Premiul „Grigore Moisil“

Lucrarea: Real-Life Applications with Membrane Computing

Autori: Gexiang Zhang (Xihua University, Chenghdu, China), Mario J. Pérez-Jiménez (Sevilla University, Spania), Marian Gheorghe (Bradford University, Marea Britanie)

 

 1. Premiul „Mihai Drăgănescu“
 2. a) Grupul de lucrări: Smart-Pockets – Body-deictic gestures for fast acces to personal data during ambient interactions

Autor: Radu-Daniel Vatavu

 

 1. b) Grupul de lucrări: Soluții digitale pentru asigurarea stării de sănătate ȋn contextul orașelor inteligente

Autoare: Adriana Alexandru și Marilena Ianculescu

 

 1. Premiul „Tudor Tănăsescu“
 2. a) Grupul de lucrări: On Turing Instability in Nonhomogeneous Reaction-Diffusion CNN’s

Autori: Liviu Goraş și Paul Ungureanu

 

 1. b) Grupul de lucrări: Metode Soft Computing cu aplicații ȋn automatizări

Autoare: Valentina Emilia Balaș

 

 1. Premiul „Gheorghe Cartianu“

Grupul de lucrări: Distributed systems and cloud computing

Autor: Ion Stoica

 

 

 

____________

* A mai primit un Premiu al Academiei Române

** Editor din străinătate

*** Este membru al Academiei Române

 

Articole recomandate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2022

De 13 ani, AgențiadeCarte.ro propune un top anual al celor mai bune cărți. Pentru anul editorial 2022, echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural, Ziarul de Iași, Ficțiunea OPTm și Gala Tinerilor Scriitori / Cartea de poezie a anului 2022, dar și propriile preferințe ale editorilor și colaboratorilor noștri. Astfel, propunem 85 de titluri pe care le considerăm semnificative pentru anul editorial 2022: 30 de cărți de poezie, 30 de cărți de proză, 10 cărți de critică, istorie și teorie literară, precum și 15 cărți de eseu, publicistică și memorialistică. Cititorii AgenţiadeCarte.ro pot vota și comenta titlurile alese de noi. Votul este deschis până la 31 august 2023, ora 23.00. Juriul Premiilor AgenţiadeCarte.ro este compus din scriitorii Florin Iaru, Cristian Teodorescu și Dan Mircea Cipariu (președintele asociației Euro CulturArt). Juriul va anunța, după închiderea votului pe agentiadecarte.ro, printr-un comunicat de presă, câștigătorii. Premiile, în valoare de 5000 lei, sunt finanțate de Ministerul Culturii.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2021

De 12 ani, AgențiadeCarte.ro propune un top anual al celor mai bune cărți. Pentru anul editorial 2021, echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural, Ziarul de Iași și Gala Tinerilor Scriitori, dar și propriile preferințe ale editorilor și colaboratorilor noștri. Astfel, propunem 71 de titluri pe care le considerăm semnificative pentru anul editorial 2021:  30 de cărți de poezie, 20 de cărți de proză, 10 cărți de critică literară, istorie literară și teorie literară, precum și 11 cărți de eseu, publicistică și memorialistică. Cititorii AgenţiadeCarte.ro pot vota și comenta titlurile alese de noi. Votul este deschis până la 31 august 2022, ora 23.00.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2020

De 11 ani, AgențiadeCarte.ro propune un top anual al celor mai bune cărți. Pentru anul editorial 2020, echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Observator Cultural, Ziarul de Iași și Gala Tinerilor Scriitori, dar și propriile preferințe ale editorilor și colaboratorilor noștri. Astfel, propunem 74 de titluri pe care le considerăm semnificative pentru anul editorial 2020: 31 de cărți de poezie, 20 de cărți de proză, 10 cărți de critică literară, istorie literară și teorie literară, precum și 13 cărți de eseu, publicistică și memorialistică. Cititorii AgenţiadeCarte.ro pot vota și comenta titlurile alese de noi. Votul este deschis până la 31 august 2021, ora 23.00. După închiderea votului, într-un eveniment public, AgențiadeCarte.ro va premia cărțile ce vor întruni cele mai multe voturi ale publicului și ale unui juriu desemnat de Asociația Euro CulturArt. Vom acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune a topului. (Dan Mircea Cipariu)

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2019

De 10 ani, AgențiadeCarte.ro propune un top anual al celor mai bune cărți. Pentru anul editorial 2019, echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural și Gala Tinerilor Scriitori, dar şi propriile preferinţe ale editorilor. Astfel, propunem câteva titluri pe care le considerăm semnificative pentru o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Cititorii AgenţiadeCarte.ro pot vota și comenta titlurile alese de noi. Votul este deschis până la 31 august 2020, ora 23.00. După închiderea votului, într-un eveniment public, AgențiadeCarte.ro va premia cărțile ce vor întruni cele mai multe voturi ale publicului și ale unui juriu desemnat de Asociația Euro CulturArt. Vom acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune a topului.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2018

În anul editorial 2018, au fost publicate câteva titluri semnificative pentru o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural, Iocan și Gala Tinerilor Scriitori, dar şi propriile preferinţe ale editorilor. A rezultat o listă de propuneri pe care cititorii AgenţiadeCarte.ro o pot vota, comenta şi critica. Votul este deschis până la 31 august 2019, ora 23.00. După închiderea votului, într-un eveniment public, AgențiadeCarte.ro va premia cărțile ce vor întruni cele mai multe voturi ale publicului și ale unui juriu desemnat de Asociația Euro CulturArt. Vom acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune a topului.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2017

În anul editorial 2017, au fost publicate câteva titluri semnificative pentru o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural și Gala Tinerilor Scriitori, dar şi propriile preferinţe ale editorilor. A rezultat o listă de propuneri pe care cititorii AgenţiadeCarte.ro o pot vota, comenta şi critica. Votul este deschis până la 27 august 2018, ora 23.00. Pe 31 august 2018, de Ziua Limbii Române, într-un eveniment public, AgențiadeCarte.ro va premia cărțile ce vor întruni cele mai multe voturi. Vom acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune a topului.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2016

Anul 2016 a propus câteva titluri semnificative pentru o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural și Gala Tinerilor Scriitori, dar şi propriile preferinţe ale editorilor. A rezultat o listă de propuneri pe care cititorii AgenţiadeCarte.ro o pot vota, comenta şi critica. Votul este deschis până la 27 august 2017, ora 23.00.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRŢI ALE ANULUI 2015

Anul 2015 a propus câteva titluri semnificative pentru o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural, România literară, Gala Tinerilor Scriitori, dar şi propriile preferinţe ale editorilor. A rezultat o listă de propuneri pe care cititorii AgenţiadeCarte.ro o pot vota, comenta şi critica. Votul este deschis până la 15 mai 2016, ora 23.00.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRŢI ALE ANULUI 2010

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRŢI ALE ANULUI 2010

Cotidianul cultural AgenţiadeCarte.ro este membru al Asociației Publicațiilor Literare și Editurilor din România (APLER)

 

Publicaţie culturală finanţată cu sprijinul Ministerului Culturii.

ISSN: 2248 – 1508