Adunarea Generală Extraordinară a Uniunii Scriitorilor din România

feb. 15th, 2016 | By | Category: La Țintă!

În atenția membrilor Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

CONVOCATOR

În raport de situaţia financiară deficitară a asociaţiei, de  stadiul soluţionării cauzelor aflate pe rolul instanţelor competente, de prevederile Statutului Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA (art.17, 18,19, 20 din Statutul U.S.R., legal înregistrat, în 2005, prin Încheierea Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti din 15.04.2005) și ale OUG 26/2000, ale Regulamentului din 26/04/2000, privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, de faptul că din 1998 U.S.R. nu a mai înscris organe de conducere în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor, prin prezenta, Comitetul de Inițiativă al Adunării Generale Extraordinare a Asociației Uniunea Scriitorilor din România convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor asociației, care va avea loc în data de 18.03.2016, ora  09:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I din Bucureşti, Calea Victoriei, nr.88, sector 1, Bucureşti.

Conform prevederilor OUG 26/2000 şi prevederilor Statutului U.S.R. legal adoptat şi înregistrat în 2005, în cazul în care la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar (precizat de art. 20 din Statut), Adunarea Generală Extraordinară este reconvocată pentru data de 19.03.2016, ora 10:00, cu aceeași ordine de zi, în  în Sala de Festivităţi a Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti, B-dul Pache Protopopescu, nr. 62, sector.2.

Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA are drept scop respectarea legalităţii şi a prevederilor OUG 26/2000, precum şi înscrierea de modificări în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Ordinea de zi şi procedura  Adunării Generale Extraordinare:

– Deschiderea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare de către preşedintele ad interim al Comitetului de Iniţiativă;

-Constatarea situaţiei cvorumului de membri USR necesar întrunirii şi desfăşurării lucrărilor Adunării Generale Extraordinare;

-Validarea componenţei şi a funcţionării Comitetului de Iniţiativă şi a Secretariatului  Adunării Generale Extraordinare. Alegerea din cadrul acestui Comitet de Iniţiativă a unui preşedinte de şedinţă a Adunării Generale Extraordinare prin votul majorităţii simple a membrilor prezenţi;

-Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare USR şi validarea Secretariatului în vederea redactării  Procesului-Verbal al Adunării Generale Extraordinare; aprobarea prin vot a publicării Procesului-Verbal al Adunării Generale Extraordinare pe pagina web www.alegeriusr.ro ;

-Raportul Comisiei de Iniţiativă privind validarea propunerilor de candidatură (conform art.17.5 din Statut care prevede că “Preşedintele Uniunii şi Vicepreşedintele, precum şi Preşedinţii filialelor nu pot îndeplini decât două mandate consecutive”,  coroborat cu Deciza nr.10 din 18 iunie 2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care precizează: “Prezentarea certificatelor de cazier fiscal este obligatorie în cazul cooptării unor noi membri în asociaţii şi fundaţii, atunci când aceştia dobândesc şi calitatea de reprezentanţi legali ai persoanei juridice déjà înregistrate”, decizie obligatorie, potrivit art.330*7 alin 4 din Codul de procedură civilă.) şi votul acordat acestui Raport, precum şi a buletinelor de vot;

-Desemnarea prin vot a membrilor Comisiei de Centralizare şi Numărare a Voturilor pentru adoptarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare;

-Adoptarea prin vot a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare privind actualizarea Statutului Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, conform OUG 26/2000;

-Adoptarea prin vot a siglei şi logo-ului Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA;

-Adoptarea prin vot a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare privind alegerea Preşedintelui Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA (conform art. 17.5 din Statut);

-Adoptarea prin vot a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare privind alegerea Comitetului Director al Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA (conform art. 17.4 şi art.31 din Statut – “Comitetul Director este compus din 11 membri, inclusiv preşedintele Uniunii”); pentru cele 10 locuri alocate Comitetului Director al U.S.R., buletinul de vot va cuprinde şi funcţiile de Vicepreşedinte şi Secretar al U.S.R.;

-Adoptarea prin vot a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare privind alegerea Comisiei de Cenzori a Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA (conform art. 17.4 din Statut);

-Adoptarea prin vot a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare privind modificarea listei de asociaţi/fondatori a Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA (conform art. 17.4 din Statut);

-Stabilirea şi  adoptarea unui plan de măsuri organizatorice şi financiare pentru evitarea colapsului financiar  şi pentru asigurarea accesului transparent şi democratic al membrilor USR la resursele financiare ale asociaţiei:

-Diverse;

-Închiderea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA.

Conform art. 17.4 şi 17.5 din Statut, înscrierile de candidaturi (cu semnătură) pentru funcţia de Preşedinte, precum şi cele pentru Comitetul Director al U.S.R. se vor trimite pe adresa de email office@alegeriusr.ro, în atenţia Comitetului de Iniţiativă, până cel târziu la data de 14 martie 2016, ora 16.00. Candidaţii trebuie să depună electronic  o cerere de înscriere pentru funcţiile care vor fi alese de către Adunarea Generală Extraordinară, un program electoral pentru cei care vizează funcţia de Preşedinte, certificatul de cazier fiscal (conform Deciziei nr.10 din 2012 a ÎCCJ), precum şi declaraţia pe propria răspundere că nu a făcut poliţie politică şi nu are cazier judiciar . Mai multe informaţii despre înscrierea candidaturilor puteţi găsi la adresa web: www.alegeriusr.ro .

Comitetul de Iniţiativă al Adunării Generale Extraordinare a Asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Număr de vizualizări :3220


29 Comments to “Adunarea Generală Extraordinară a Uniunii Scriitorilor din România”

 1. tom spune:

  NU AM INTELES CE LEGATURA ESTE INTRE AUSR SI USR. DE CE COMUNICATUL AMESTECA AUSR CARE E CEVA NOU ȘI USR. CINE SUNT MEMBRI LA AUSR?
  SE CONVOACA AG A AUSR. ARE ASTA LEGATURA CU USR? SI DE CE? POT SA FIU MEMBRU AUSR DACA NU SUNT AL USR? CUM ANUME?

 2. de la cluj spune:

  Ce este aceea comitet de initiativa? Ce persoane fac parte? Nu scrie in statut asa ceva. Sa ne pornim la drum degeaba sute de km. Sa ne convoace presedintele sau comitetul sau organ oficial ales dupa cum e in statut.

 3. admin spune:

  Domnule Horia Bădescu, din 1998, USR nu a mai făcut înscrieri de ogane alese în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor. Dl. Manolescu a depus o cerere de înregistrare pentru alegerile din 2013, însă Judecătoria sectorului 1 a suspendat dosarul de înscriere. Puteți verifica pe portalul instanțelor! USR nu are înregistrată conducerea sa, astfel încât orice membru USR poate convoca adunarea generală extraordinară. Vă mulțumim pentru comentariu!

 4. admin spune:

  USR este trecută în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor drept Asociația Uniunea Scriitorilor din România!

 5. Valentin spune:

  Eu sînt un nou membru al USR, la ultimele „primiri”. Am impresia că am intrat într-o mafie încă din perioada depunerii candidaturii. N-am spus nimic, însă mi se pare de-a dreptul revoltător. Aflu, mai nou, că Uniunea este înființată printr-un ordin al regimului sovietic, cu atribuții clare în controlul artiștilor. Aș demisiona din această structură, dar nu este alta în care să înscriu. Uite-așa m-am trezit ca un politician care nu se poate înscrie decât într-un singur partid. Președintele Manolescu, personaj hipergonflat, critic mediu, agresiv peste poate, politician pervers depășit e tot și de toate, trecut de 75 de ani, mi-a spus să păstrăm distanță de acest grup de reformă. Părinții mei au fost în atenția Securității, iar eu mă aflu, prin înscriere în Uniunea Scriitorilor, în aceeași situație, considerându-mă intimidat, șantajat etc. Știu că nu te poți adresa nimănui în probleme de opțiune, însă încălcarea demnității e un fapt grav. E adevărat că această conducere a uniunii este ilegală, cum spun mulți? Luînd în considerație mai multe luări de atitudine, așa este, faptul nu poate trecut cu vederea. Din momentul în care mi s-a pus în vedere că voi suporta consecințe ” statutare „, mă simt amenințat, cum nu am fost niciodată. Mărturisesc. MI-E FRICĂ !

 6. Doina spune:

  Aceste Uniuni de creație, nu vă supărați, sînt niște colhozuri staliniste. Nu vă dați seama ce aberante sunt ? Desființarea lor este obligatorie, reprezintă singurul actor pe piața culturii, sunt absurde. Dacă nu pot fi desființate legal, ceea ce eu nu cred, legile care le protejează preferențial, în defavoarea alternativelor, TREBUIE denunțate la Curtea Constituțională, Consiliul European, în justiție, oriunde, inclusiv la Agenția antidiscriminare. Aici e gravitatea !

 7. din Iași spune:

  Dacă vă luptați pentru reforma USR, și nu pentru ciolan, sper, ar trebui să faceți, printre altele, următoarele :

  1. Cereți AUDIT la USR
  2. Cereți îndepărtarea din structurile USR a tuturor celor care l-au slujit pe președintele discreționar Manolescu
  3. Faceți un nou STATUT
  4. Eliminați premiile USR, păstrați eventual un premiu pentru debut
  5. Faceți un Raport cu toate hoțiile regimului MANOLESCU, premii, bani, utilizare bunuri în interes personal, deplasări
  6. CEREȚI SPRIJINUL DNA-ului, PARCHETULUI ! ( deși astea nu au legătură cu USR, acolo s-au deturnat fonduri, Consiliul a ajuns un Tabor țigănesc …)
  7. TRANSFORMAȚI USR ÎNTR-O ORGANIZAȚIE A SCRIITORILOR NU A UNOR SCRIITORI !

  Dacă nu puteți face aceste lucruri, și altele, în consecința lor, măcar arătați profilul infracțional al conducerii acestei organizații, apeleța la justiție, autorități.

  Impresia că vă luptați pentru ciolan este, deocamdată, dominantă.
  ARĂTAȚI CĂ SUNTEȚI CU TOTUL ALTCEVA !

 8. din Iași spune:

  Și încă ceva . Cum a fost posibilă cedarea unor imobile pe tavă ? Apoi, înlocuirea unui președinte de secție, ales democratic, cu un altul care nici nu făcea parte din acea secție ?! E vorba de prea de tot mediocrul Gârbea, grafoman, lichea, ins fără scrupule. Cazul Chifu, liricoidul la limita stupizeniei, la fel. Apoi, , familii care lucrează în administrație( soții Pahonțu !, Vădădan ! ) . În provincie, e JALE !

 9. daniel spune:

  Oau !

  Îmi place asta : TRANSFORMAȚI USR ÎNTR-O ORGANIZAȚIE A SCRIITORILOR NU A UNOR SCRIITORI !

  Da, vreau și eu SUSPENDAREA LUI MANOLESCU! Vă sînt alături !

 10. L. U. spune:

  Pentru amenințările cu excluderea în cazul constituirii unui grup de reformă sau de alegeri (anticipate), bașca de îndepărtare a unor ilegali, pușcăriabili, faceți, bre, direct plîngere la PARCHET ! ĂȘTIA TREBUIE SĂ POARTE CĂTUȘE NU TITLUL DE REPREZENTANȚI AI NOȘTRI !

 11. Ahoe spune:

  In locul vostru as cere deja protecția organelor de ordine publica, nu este o glumă. Sunteți linșați ! As apela oficiul antidiscriminare, as anunța DNA, Parchetul, poliția, guvernul, președinția, ministerul culturii, comisia europeană. Nu e timp pentru epistole, opinii. Situația s-a inflamat, conducerea USR este ilegală, președintele este la al treilea mandat cum nu s-a întâmplat niciodată. Tipați, sa audă lumea ! Scoateți-i de la butoane. Toată rețeaua ! Pentru ce au făcut trebuie dați jos fără menajamente !

 12. TR. T. spune:

  Dom’le o dovadă că Manolescu, presidentul, e ramolit ; NU DEMISIONEAZĂ NICI ÎN MOMENTUL ÎN CARE RISCĂ SĂ AIBĂ PROBLEME CU JUSTIȚIA ! Oricît l-ar împinge cirarcii, insul poartă cam toată răspundere. Cît despre amenințările postate pe site-ul USR, acestea sînt probe indubitabile pentru o condamnare penală !!!

 13. Membru spune:

  Va propun o varianta a ordinii de zi, cu următoarele probleme :

  PLÂNGERE PENALA COLECTIVĂ ÎMPOTRIVA ACTUALEI CONDUCERI A USR pentru atentat la libertatea de exprimare, împotriva dreptului de asociere in vederea exercitării dreptului de a contesta rele practici, Amenințare, confiscarea unei organizații prin contrafacerea statutului

  Plângere colectivă la DNA pentru utilizarea discreționare a banilor publici si implicarea unor instituții ale statului in aceste fraude prin reprezentanți politici sau scriitori creati de Nicolae Manolescu Apolzan

  Scrisoare adresată guvernului pentru o informare a situației de la uniunea scriitorilor sub vechea conducere ilegală

  APOI,

  1 un nou statut al USR
  2. Eliminarea oricărui conflict de interese
  3. Publicarea imediata a numelui celor care dețin indemnizații de merit
  3. Salariile conducerii USR
  4. Beneficii. Mașini, diurne, deplasări
  5. Alegeri pe filiale, clarificări
  6. Eliminarea sistemului cu baroni literari naționali
  7 informare asupra caracterului discreționar de administrare a banilor publici(v. Revistele literare)

  Revenirea USR la statutul de sindicat al scriitorilor, pentru apărarea drepturilor colective, eliminarea caracterului discriminatoriu si a caracterului mafiot

 14. N.B spune:

  Ultimele atacuri ale președintelui Manolescu sunt identice celor a lui Ceaușescu cu a cărui situație generală se suprapune

 15. S. V. spune:

  se aude ca Manolescu pregăteste un consiliu, marți, 23 Februarie, pentru excluderea unor disidenți, unde va trebui sa votam. Eu nu o voi face ! Am motivele mele ! Unul dintre ele, nu vreau sa dau cu subsemnatul .

 16. Liana spune:

  Pai, a fost foarte pertinent regretatul Corneliu Coposu când nu i-a acordatîncrederea pentru a reprezenta CDR !

 17. VS spune:

  Au lucrat așa cum o fac in critica literara. Atac la persoana, altfel nu se poate numi. USR e grotescul sfârșit al lui Manolescu !

 18. Bratu, jurist, structur, parlament i spune:

  Atacuri la identitate, similare, fara exagerare, amenințării cu moartea ! Situația trebuie sancționată conform normelor unei societăți normale ! Pe scurt, si-au făcut un statut pentru eliminarea adversarilor, anticonstituțional, ilegal din punct de vedere democratic. Este lovit de nulitate !

 19. Bratu, jurist, structur, parlament i spune:

  Cereți sa va adresați Parlamentului in ședinta deschisă !

 20. x spune:

  ADUNAREA GENERALĂ ÎL VA TRECE PE LINIE MOARTĂ PE ACTUALUL PRESEDINTE MANOLESCU APOLZAN, AȘA CUM ESTE LEGAL SĂ SE ÎNTÂMPLE !

 21. A. spune:

  site-ul USR publică excluderea lui DM CIPARIU și a lui G. SOITU. SEDINTA STALINISTĂ ! DE NECOMENTAT ! Comisia de monitorizare formată din niste terchea berchea. Asa ilegitimi, merg înainte, în speranta că vor mai fura ceva. Glorie de mucava, bani, sustinere. Ii asteaptă zile grele, conform faptelor !

 22. brasov spune:

  ABSOLUT INCREDIBIL, SFARSITUL LUMII !

  SUNT CITATE OPINIILE UNOR ” COMENTATORI” DIN PUBLIC, la opiniile lui Florin Iaru, SUB ID-ul CĂRORA SE POATE ASCUNDE ORICINE, ȘI SE POATE DEBITA ORICE ! POATE LE_AU SCRIS CHIAR EI, NU_I EXCLUS ! SI IATĂ CUM A FOST TERFELITĂ IMAGINEA !!!!!!!!!!!!!! ASTIA MERITĂ DATI AFARĂ CU S…ÎN F…, evident pe calea legilor.

 23. @ spune:

  Un nou Statut al USR, la nivelul secolului, care sa împiedice abuzurile, corupția, carierismul, hoția 2. control al cheltuielilor cu listarea publica a acestora din perioada lui Manolescu 3. Transparentă totala, publicarea tuturor retribuțiilor 4 denunțarea tuturor abuzurilor, inclusiv a ” militarizării ” instituției 5 trimiterea in judecată a celor care au schimbat ilegal statutul USR, si obligați sa suporte prejudiciile

 24. atenție spune:

  Cei care fac presiuni sau dau indicații din partea actualei conduceri USR, și a filialelor, împotriva grupului de reformă pot fi reclamați de către membrii USR la Parchet sau poliție !

 25. Diana spune:

  Actuala conducere a URS, în frunte cu Manolescu-_Apolzan, este ilegitimă ! De aici, toate consecințele care decurg legal și moral !

 26. 3 spune:

  Dupa Adunarea Generala astia vor trebui sa paraseasca birourile, cladirea, si …literatura.. pe care au avut tupeul sa o faca asa cum i-a dus mintea de hoti !

  PS Si functiile de la reviste, editura.. tot tacimul ! Pai d asta e zarva cu pricina, pierd ciolanul si sutele de mii de euro de la Casinou. Asta trebuie sa stie confratii.

 27. Solicitare spune:

  Sper ca pe lista viitoarei Adunări Generale va figura cu prioritate plângerea penală împotriva celor care au schimbat Statutul Uniunii Scriitorilor, indiferent cine sunt ei, ce hram poartă, și au anulat Adunarea Generală obligatorie la nivelul oricarei organizațiii, asociații, conform normelor legale.

  Nu de alta, dar acești ilegali vor sa treacă drept reprezentanții scriitorilor după consumarea unor mandate in urma cărora vor trebui sa predea gestiunea ! Sper ca am fost bine, limpede înțeles ! Inclusiv de cei dezorientati, pentru USR nu poate funcționa ilegal, contra legilor in vigoare !

 28. @ spune:

  Deja somatiile ( presiunile) primite de unii membri ai USR de la sefii de filiale, ca interfete ale conducerii centrale( MANOLESCU CHIFU VOSGANIAN) ii incrimineaza penal, necesitind plingeri la politie . ACTUALA CONDUCERE A UNIUNII SCRIITORILOR S-A TRANSFORMAT IN GRUP TERORIST, APLICAND METODE SPECIFICE ! FARA EXAGERARE !

 29. din catavencii, comentariu spune:

  N. Manolescu, prefăcutul cumsecade, superinteligentul de serviciu, de catifea(imitatie grosolană) personaj, care graseiaza cu fervoarea lingăilor, un angoasat plin de ifose, sfarseste la fel e urat și nedemn ca Nicolae Ceausescu. In fata justitiei si pe propria sa mana, incorect după unii pentru care asculta un singur canal de stiri, urland ca este de partea scriitorilor, exact cum dictatorul era de partea poporului, ales legal ( de ai lui ) . Cel mai tare critic din comunism ( pentru ca cel mai bun e greu de spuscare a fost , ar insemna sa fim putin idiotei, meserie frecventată din lipsa resurselor ! )

  O sa fie zarva mare, de dimineata până seara, oameni buni. De retinut, sevrajul va dura pana la sfarsitul zilelor impricinatului. El ca el, insa dulăii vor intra in demență clinică , fac deja vocalize de luni de zile si se declara asa de importanti incat o ambulanta Smurd ar fi necesara prin zona . Destalinizarea e un proces inacceptabil pentru conducerea de până duminică a Uniunii Scriitorilor din Romania !

Comenteaza

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro