spot_img

PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE PENTRU ANUL 2020

Academia Română va decerna miercuri, 7 decembrie 2022, premiile pentru cele mai valoroase creații științifice și artistice realizate în anul 2020. Evenimentul se va desfășura în Aula Academiei Române, începând cu ora 10, în prezența membrilor Adunării Generale. Premiile se acordă, conform regulamentului, în cadrul celor 14 secții științifice ale Academiei Române și anume: literatură și filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, științe tehnice, tehnologia informației, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, sociologie, psihologie, filosofie, arte plastice, teatrale și muzicale. 

Istoricul Premiilor Academiei Române și Regulamentul de acordare sunt disponibile pe site-ul instituției, în secțiunea Premii.

În cadrul evenimentului, Academia Română va acorda o diplomă „Meritul Academic“ și 4 diplome „Distincţia Culturală“. 

Lista completă a premiilor și a diplomelor acordate se regăsește mai jos, precum și pe site-ul Academiei Române.

I. FILOLOGIE ȘI LITERATURĂ 

1. Premiul „Timotei Cipariu“

Lucrarea: Crestomaţia limbii române vechi, volumul al II-lea (1640-1715)

2. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“ 

Lucrarea: Cronologia vieţii literare româneşti (CVLR) 1970-1979

3. Premiul „Ion Creangă“ 

Lucrarea: Vântul, duhul, suflarea

Autor: Andreea-Corina Răsuceanu

4. Premiul „Titu Maiorescu“

Lucrarea: Ochii minţii

Autor: Irina Petraş

5. Premiul „Lucian Blaga“ 

a) Lucrarea: Întoarcerea la Marele Will sau Reconsiderarea canonului shakespearian

Autor: George-Valentin Volceanov

b) Lucrarea: Brâncuşi

Autor: Pavel Şuşară

6. Premiul „Mihai Eminescu“ 

Lucrarea: Omul cu vâslă pe umăr

Autor: Dinu Flămând 

7. Premiul „Ion Luca Caragiale“ – Nu se acordă

II. ȘTIINȚE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE

1. Premiul „Vasile Pârvan“

a) Lucrarea: Începuturile culturii Monteoru. Așezarea de la Năeni-Zănoaga Cetatea 2

Autor: Mihai-Dan Constantinescu

b) Lucrarea: Living on the River. A study of the interactions in the lower Danube Gorge in the late Iron Age and Early Roman Times

Autor: Andreea-Maria Drăgan

2. Premiul „Dimitrie Onciul“

Lucrarea: Octavian C. Tăslăuanu, Spovedanii. Volumele I-V, VI-VIII, IX-XV

Autor: George-Bogdan Tofan

3. Premiul „George Barițiu“

Lucrarea: Uivar „Gomilă“. A prehistoric tell settlement in the Romanian Banat

Autor: Florin Draşovean* şi Wolfram Schier (Germania)

4. Premiul „Nicolae Iorga“ 

Lucrarea: ,,Auf nach Rumänien!“ Beligeranța germano-română, 1916-1918

Autor: Claudiu-Lucian Topor

5. Premiul „Nicolae Bălcescu“

Lucrarea: ,,Războiul sfânt“ al rasei: eugenia și protecția națiunii în Ungaria: 1900-1919

Autor: Marius Turda

6. Premiul „A.D. Xenopol“

Lucrarea: Revista ,,Arhiva“: bibliografie analitică precedată de un studiu monografic

Autor: Mircea-Cristian Ghenghea

7. Premiul „Mihail Kogălniceanu“

Lucrarea: Un cărturar de altădată: Constantin Erbiceanu (1838-1913)

Autor: Leonidas Rados

8. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“

Lucrarea: Corpus Draculianum: Documentele și cronicile relative la viața și domnia voievodului Vlad Țepeș (1437-1650) vol. I, tom I și II

Editori: Albert Weber (Germania), Adrian Gheorghe, Ștefan Marinca (Germania), Alexandru Ștefan Anca (Germania)

III. ȘTIINȚE MATEMATICE

1. Premiul „Simion Stoilow“ 

Lucrarea: The Polynomial Carleson operator

Autor: Victor-Daniel Lie

2. Premiul „Gheorghe Țițeica“ 

Lucrarea: Higher order energy functionals

Autor: Dumitru-Cezar Oniciuc

3. Premiul „Gheorghe Lazăr“ 

Grupul de lucrări: Contribuţii la probleme de ecuaţii diofantice şi L-funcţii Artin

Autor: Mircea Cimpoeaş

4. Premiul „Grigore C. Moisil“ – Propunere făcută împreună cu Secţia de ştiinţa şi tehnologia informaţiei

5. Premiul „Spiru Haret“ 

Grupul de lucrări: Metode şi modele matematice în elasticitatea neliniară

Autor: Ionel-Dumitrel Ghiba

6. Premiul „Dimitrie Pompeiu“ – Nu se acordă

7. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria științelor și tehnicii)–Secția de științe matematice nu are propuneri

IV. ȘTIINȚE FIZICE

1. Premiul „Constantin Miculescu“

Grupul de lucrări: Studiul corelaţiei dintre caracteristicile microstructurale şi proprietăţile de câmp intens, ale sistemelor oxidice ceramice

Autor: Lavinia-Petronela Curecheriu

2. Premiul „Dragomir Hurmuzescu“

Grupul de lucrări: Tratarea apei cu plasmă netermică şi potenţialul de utilizare a acesteia în agricultură

Autor: Monica Măgureanu

3. Premiul „Ștefan Procopiu“ – Nu se acordă

4. Premiul „Horia Hulubei“ – Nu se acordă

5. Premiul „Radu Grigorovici“ 

Grupul de lucrări: Studii privind straturile subţiri pentru aplicaţii în domeniul celulelor fotovoltaice

Autor: Marcela Socol

V. ȘTIINȚE CHIMICE

1. Premiul „Costin D. Nenițescu“ – Nu se acordă

2. Premiul „I. G. Murgulescu“ – Nu se acordă

3. Premiul „Gheorghe Spacu“ – Nu se acordă

4. Premiul „Nicolae Teclu“

a) Grupul de lucrări: Compozite polimerice miez/multistrat polielectrolitic pentru îndepărtarea unor poluanţi din ape contaminate

Autor: Florin Bucătariu

b) Grupul de lucrări: Catalizatori heterogeni cu aplicaţii catalitice şi fotocatalitice

Autori: Florentina Neaţu, Ştefan Neaţu şi Mihaela-Mirela Trandafir

5. Premiul „Cristofor I. Simionescu“         

Grupul de lucrări: Formulări pe bază de polimeri pentru eliberare controlată de medicamente 

Autor: Daniela Ailincăi

VI. ȘTIINȚE BIOLOGICE

1. Premiul „Emil Racoviță“ 

Suită de 7 lucrări (2017-2020) cu tema Biologia sistemică a îmbătrânirii

Autor:Robi Marcel Tăcutu

2. Premiul „Grigore Antipa“ 

Grup de 8 lucrări (2014-2020) în domeniul Platformele Celulare Biosenzoristice

Autor:Mihaela Gheorghiu

3. Premiul „Nicolae Simionescu“

Suită de 22 lucrări (2015-2020): Un concept unitar pe baza studiilor celulelor retinale ganglionare (CRG), neuronii care transmit informaţia vizuală de la ochi la creier

Autor:Tudor Constantin Badea

4. Premiul „Emanoil Teodorescu“ – Nu se acordă

VII. ȘTIINȚE GEONOMICE

1. Premiul „Grigore Cobălcescu“

a) Lucrarea: Early Pleistocene freshwater fishes of Copăceni (Dacian Basin, southern Romania)

Autori: Ştefan Vasile, Oleksandr Kovalchuk (Ucraina), Alexandru Petculescu, Marton Venczel

b) Lucrarea: Microaerophilic Fe-oxidizinc micro-organisms in Middle Jurassic ferruginous stromatolites and the paleoenvironmental context of their formation (Southern Carpatians, Romania)

Autori: Mihaela Grădinaru, Iuliana Lazăr*, Mihai Ducea*/**, Lucian Petrescu*

2. Premiul „Ludovic Mrazec“

Lucrarea: Rare earth element (REE) enrichment of the late Ediacaran Kalyus Beds (East European Platform) throught diagenetic uptake

Autori: Ion Francovschi, Eugen Grădinaru*, Relu-Dumitru Roban*, Mihai Ducea*/**, Valerian Ciobotaru (Republica Moldova), Leonid Shumlyanskyy (Ucraina/Australia) 

3. Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“

Lucrarea: Capcane subtile în sistemele petroliere din România 

Autor: Doru Cătălin Morariu

4. Premiul „Ștefan Hepites“ – Nu se acordă

5. Premiul „Simion Mehedinți“ 

a) Lucrarea: Relieful din Depresiunea Transilvaniei

Autor: Gheorghe Roşian

b) Lucrarea: Vulnerabilitatea aşezărilor umane şi riscurilor sociale în Depresiunea Petroşani

Autor: Andra Maria Costache

VIII. ȘTIINȚE TEHNICE 

1. Premiul „Aurel Vlaicu“

Grupul de lucrări: Caracterizarea structurării induse magnetic la scară nanometrică în ferofluide prin metode optice

Autori: Vlad-Mircea Socoliuc și Lorin-Bogdan Popescu 

2. Premiul „Traian Vuia“

Grupul de lucrări: Roboţi paraleli inovativi pentru aplicaţii medicale(“Innovation in medical parallel robots”)

Autori:Doina-Liana Pîslă, Nicolae Plitea şi Liviu-Călin Vaida

3. Premiul „Henri Coandă“ 

a) Grupul de lucrări: Maşini electrice pentru aplicaţii cu viteză variabilă: proiectare şi control

Autori:Ileana Torac, Mihaela-Codruţa Paicu (Ancuţi), Ana-Adela Popa şi Andy-Sorin Isfănuţi

b) Cartea: Computational modeling in biomedical engineering and medical physics

Autori:Alexandru Mihail Morega*/**, Mihaela Morega şi Alin-Alexandru Dobre

4. Premiul „Constantin Budeanu“ 

Cartea: Advanced electric drives – an UPT selection

Autori: Sorin Muşuroi, Cristian-Vasile Lascu şi Nicola-Valeriu Olarescu

5. Premiul „Anghel Saligny“

Tratatul: FUNDAŢII, vol. 3: Structuri de sprijin în ingineria geotehnică

Autori: Anghel Stanciu* şi Florian Roman

6. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria științelor și tehnicii)

Cartea: I.A.R. Industria Aeronautică Română, 1925-1948

Autori: Horia-Gabriel Stoica şi Radu-Dan Antoniu

IX. ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

1. Premiul „Ion Ionescu de la Brad“ – agricultură, economie, botanică

Lucrarea: Evaluation of single nucleotide polymorphisms identified through the use of SNP assay in Romanian and Chinese Holstein and Simmental cattle breeds.

Autori: Daniela Elena Ilie, Yahui Gao (China), Ioana Nicolae*, Dongxiao Sun (China), Junya Li (China), Bo Han (China) şi Dinu Gavojdian 

2. Premiul „Traian Săvulescu“ – biologie, fitopatologie, biotehnologie, ştiinţa alimentului

Lucrarea: Removal of bacteria, viruses, and other microbial entities by means of nanoparticles

Autori: Dan Cristian Vodnar, Laura Cot (Mitrea), Lavinia Florina Mureşan (Călinoiu), Katalin Szabo şi Bianca Eugenia Ștefănescu (Vodnar)

3. Premiul „Marin Drăcea“ – agricultură, știința solului, îmbunătăţiri funciare, horticultură, zootehnie

Lucrarea: A generalized nonlinear mixed-effects height–diameter model for Norway spruce in mixed-uneven aged stands

Autori: Albert Ciceu, Juan Garcia-Duro (Spania), Ioan Seceleanu*, şi Ovidiu Badea**

4. Premiul „Gheorghe Ionescu-Șișești“ – agricultură, știința solului, îmbunătățiri funciare, horticultură, zootehnie

Lucrarea: Model of color parameters variation and correction in relation to “Time-View” image acquisition effects in wheat crop. 

Autori: Florin Sala*, Costin Alin Popescu*, Mihai Valentin Herbei* şi Ioan-Ciprian Rujescu

X. ȘTIINȚE MEDICALE

1. PremiulIuliu Hațieganu“

a) Lucrarea: Momente de început ale stomatologiei clujene: Oameni şi Fapte (1919-1948)

Autori: Alexandru-Horaţiu Rotar şi Alexandru Rotar

b) Lucrarea: Infarctul intestinal

Coordonatori: Constantin Ciuce* şi Ionuţ-Isaia Jeican 

2. Premiul „Daniel Danielopolu“ 

Lucrarea: File din Istoria Medicinei Româneşti

Coordonatori: Victor Voicu**, Irinel Popescu** şi Eugen Târcoveanu

3. Premiul „Gheorghe Marinescu“ – Nu se acordă

4. Premiul „Victor Babeș“ – Nu se acordă

5. Premiul „Constantin I. Parhon“ – Nu se acordă

6. Premiul „Ștefan S. Nicolau“ 

Lucrarea: Pandemia Covid-19 în România. Aspecte Clinice şi Epidemiologice

Coordonatori: Victor Voicu**, Costin Cernescu**, Irinel Popescu** şi Şerban-Ion Bubenek-Turconi

XI. ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI SOCIOLOGIE

Științe economice

1. Premiul „Petre S. Aurelian“

Lucrarea:Monografie statistică a Academiei de Studii Economice Bucureşti. 100 de promoţii de absolvenţi (vol. I-II)

Autori: Nicolae Istudor, Emilia Gogu, Alexandru Isaic-Maniu, Dumitru Miron* şi Ion Vorovenci

2. Premiul „Virgil Madgearu“

Lucrarea: Transporturile în spaţiul istoric românesc

Autori: Frantz-Daniel Fistung şi Teodor Popescu 

3. Premiul „Victor Slăvescu“

Lucrarea: The Sustainable Development Theory: A Critical Approach (vol. I-II)

Autori: Ion Pohoaţă*, Delia Elena Diaconaşu şi Vladimir Mihai Crupenschi 

4. Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“ 

Lucrarea: Sustenabilitate economică şi justiţie socială

Autori: Emil Dinga şi Gabriela-Mariana Ionescu

Sociologie

5. Premiul „Dimitrie Gusti“ – Nu se acordă

6. Premiul „Henri H. Stahl“

Lucrarea: Social Conflict and the Making of a Globalized Place at Roșia Montană

Autor: Filip-Mihai Alexandrescu

Științe Juridice

7. Premiul „Nicolae Titulescu“ – Nu se acordă

8. Premiul „Simion Bărnuțiu“ 

Lucrarea: Garanţii civile

Autor: Radu-Alexandru Rizoiu

9. Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordă

XII. FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE ȘI PEDAGOGIE

1. Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“ – Nu se acordă

2. Premiul „Mircea Florian“ 

Lucrarea:Intuiţionismul matematic. Interpretări filosofice

Autor: Viorel Vizureanu 

3. Premiul „Ion Petrovici“ 

Lucrarea:Socrate în blugi sau filosofia pentru adolescenţi

Autor: Mihai-Laurenţiu Staicu

4. Premiul „Vasile Conta“ – Nu se acordă

5. Premiul „Dumitru Stăniloaie“ 

a) Lucrarea:Emoţii, afecte şi sentimente în istorie

Autor: Pr. Emanoil Băbuş

b)Lucrarea:La structure ontologique-communionnelle de la personne. Aux sources théologiques et philosophiques du père Dumitru Stăniloae.

Autor: Costin-Ciprian Apintilesei

XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ȘI AUDIOVIZUAL

Creație muzicală

1. Premiul „George Enescu“ 

Lucrarea: Themes / Anthemes pentru orchestră

Compozitor: Gabriel-Vicenţiu Almaşi

Muzicologie

2. Premiul „Ciprian Porumbescu“ – Nu se acordă

Istoria artei

3. Premiul „George Oprescu“

Lucrarea: Iconografia vrăjitoriei în arta religioasă românească

Autori: Ioan Simion Pop-Curşeu şi Ştefana Pop-Curşeu

Artă plastică

4. Premiul „Ion Andreescu“

a) Lucrarea: Proiectul Manifest pentru natură(Expoziţiile Arte Laguna – Veneţia; Salonul Naţional de sticlă – Galeriile „Simeza“; Salonul Naţional de Artă – Galeria Senat; Bienalele Internaţionale de Artă Contemporană – Buzău, Bârlad)

Artist plastic: Mihăiţă Ţopescu

b) Lucrarea: Expoziţia Descânt(Muzeul Naţional al Literaturii Române)

Artist plastic: Marcel Lupșe

Etnografie și folclor

5. Premiul „Simion Florea Marian“ 

Lucrarea: Portul popular din Câmpia Munteniei în colecțiile Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti“

Autori: Georgeta Stoica*/**, Paulina Popoiu şi Georgiana Onoiu 

Creație arhitectonică

6. Premiul „Duiliu Marcu“

Lucrarea: Ansamblul Dacia One (proiectat în 2020)

Autor: Arh. Adrian-Emilian Zerva

Artele spectacolului

7. Premiul „Aristizza Romanescu“ 

a) Filmul: Malmkrog

Regizor: Emilian-Cristian Puiu 

b) Lucrările: Ciclul Rezistența prin teatru (producții ale Teatrului „Act“, difuzate online în 2020, regia Alexandru Dabija); Rosto (montat în 2020, cu premiera în 2021, regia Alexandru Dabija)

Actor: Marcel Iureş 

XIV. ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

1. Premiul „Grigore Moisil“ – în colaborare cu Secţia de ştiinţe matematice (vezi III. Științe matematice)

Monografia: Foundations of Finitely Supported Structures: A set Theoretical Viewpoint

Grup de 3 lucrări: Fixed Point Results for Finitely Supported Algebraic Structures; Uniformly Supported Sets and Fixed Points Properties; Relaxing the Fraenkel – Mostowski Set Theory.

Autor: Andrei Alexandru

2. Premiul „Mihai Drăgănescu“ 

Monografiile: – Intelligent Decision Support Systems – A Journey to Smarter Healthcare 

– Artificial Intelligence in Cancer: Diagnostic to Tailored Treatment

Autor: Smaranda Belciug

3. Premiul „Tudor Tănăsescu“ – Nu se acordă

4. Premiul „Gheorghe Cartianu“ – Nu se acordă

____________

* A mai primit un Premiu al Academiei Române

** Este membru al Academiei Române

Articole recomandate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2022

De 13 ani, AgențiadeCarte.ro propune un top anual al celor mai bune cărți. Pentru anul editorial 2022, echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural, Ziarul de Iași, Ficțiunea OPTm și Gala Tinerilor Scriitori / Cartea de poezie a anului 2022, dar și propriile preferințe ale editorilor și colaboratorilor noștri. Astfel, propunem 85 de titluri pe care le considerăm semnificative pentru anul editorial 2022: 30 de cărți de poezie, 30 de cărți de proză, 10 cărți de critică, istorie și teorie literară, precum și 15 cărți de eseu, publicistică și memorialistică. Cititorii AgenţiadeCarte.ro pot vota și comenta titlurile alese de noi. Votul este deschis până la 31 august 2023, ora 23.00. Juriul Premiilor AgenţiadeCarte.ro este compus din scriitorii Florin Iaru, Cristian Teodorescu și Dan Mircea Cipariu (președintele asociației Euro CulturArt). Juriul va anunța, după închiderea votului pe agentiadecarte.ro, printr-un comunicat de presă, câștigătorii. Premiile, în valoare de 5000 lei, sunt finanțate de Ministerul Culturii.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2021

De 12 ani, AgențiadeCarte.ro propune un top anual al celor mai bune cărți. Pentru anul editorial 2021, echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural, Ziarul de Iași și Gala Tinerilor Scriitori, dar și propriile preferințe ale editorilor și colaboratorilor noștri. Astfel, propunem 71 de titluri pe care le considerăm semnificative pentru anul editorial 2021:  30 de cărți de poezie, 20 de cărți de proză, 10 cărți de critică literară, istorie literară și teorie literară, precum și 11 cărți de eseu, publicistică și memorialistică. Cititorii AgenţiadeCarte.ro pot vota și comenta titlurile alese de noi. Votul este deschis până la 31 august 2022, ora 23.00.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2020

De 11 ani, AgențiadeCarte.ro propune un top anual al celor mai bune cărți. Pentru anul editorial 2020, echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Observator Cultural, Ziarul de Iași și Gala Tinerilor Scriitori, dar și propriile preferințe ale editorilor și colaboratorilor noștri. Astfel, propunem 74 de titluri pe care le considerăm semnificative pentru anul editorial 2020: 31 de cărți de poezie, 20 de cărți de proză, 10 cărți de critică literară, istorie literară și teorie literară, precum și 13 cărți de eseu, publicistică și memorialistică. Cititorii AgenţiadeCarte.ro pot vota și comenta titlurile alese de noi. Votul este deschis până la 31 august 2021, ora 23.00. După închiderea votului, într-un eveniment public, AgențiadeCarte.ro va premia cărțile ce vor întruni cele mai multe voturi ale publicului și ale unui juriu desemnat de Asociația Euro CulturArt. Vom acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune a topului. (Dan Mircea Cipariu)

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2019

De 10 ani, AgențiadeCarte.ro propune un top anual al celor mai bune cărți. Pentru anul editorial 2019, echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural și Gala Tinerilor Scriitori, dar şi propriile preferinţe ale editorilor. Astfel, propunem câteva titluri pe care le considerăm semnificative pentru o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Cititorii AgenţiadeCarte.ro pot vota și comenta titlurile alese de noi. Votul este deschis până la 31 august 2020, ora 23.00. După închiderea votului, într-un eveniment public, AgențiadeCarte.ro va premia cărțile ce vor întruni cele mai multe voturi ale publicului și ale unui juriu desemnat de Asociația Euro CulturArt. Vom acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune a topului.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2018

În anul editorial 2018, au fost publicate câteva titluri semnificative pentru o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural, Iocan și Gala Tinerilor Scriitori, dar şi propriile preferinţe ale editorilor. A rezultat o listă de propuneri pe care cititorii AgenţiadeCarte.ro o pot vota, comenta şi critica. Votul este deschis până la 31 august 2019, ora 23.00. După închiderea votului, într-un eveniment public, AgențiadeCarte.ro va premia cărțile ce vor întruni cele mai multe voturi ale publicului și ale unui juriu desemnat de Asociația Euro CulturArt. Vom acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune a topului.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2017

În anul editorial 2017, au fost publicate câteva titluri semnificative pentru o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural și Gala Tinerilor Scriitori, dar şi propriile preferinţe ale editorilor. A rezultat o listă de propuneri pe care cititorii AgenţiadeCarte.ro o pot vota, comenta şi critica. Votul este deschis până la 27 august 2018, ora 23.00. Pe 31 august 2018, de Ziua Limbii Române, într-un eveniment public, AgențiadeCarte.ro va premia cărțile ce vor întruni cele mai multe voturi. Vom acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune a topului.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2016

Anul 2016 a propus câteva titluri semnificative pentru o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural și Gala Tinerilor Scriitori, dar şi propriile preferinţe ale editorilor. A rezultat o listă de propuneri pe care cititorii AgenţiadeCarte.ro o pot vota, comenta şi critica. Votul este deschis până la 27 august 2017, ora 23.00.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRŢI ALE ANULUI 2015

Anul 2015 a propus câteva titluri semnificative pentru o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural, România literară, Gala Tinerilor Scriitori, dar şi propriile preferinţe ale editorilor. A rezultat o listă de propuneri pe care cititorii AgenţiadeCarte.ro o pot vota, comenta şi critica. Votul este deschis până la 15 mai 2016, ora 23.00.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRŢI ALE ANULUI 2010

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRŢI ALE ANULUI 2010

Cotidianul cultural AgenţiadeCarte.ro este membru al Asociației Publicațiilor Literare și Editurilor din România (APLER)

 

Publicaţie culturală finanţată cu sprijinul Ministerului Culturii.

ISSN: 2248 – 1508