(Auto)ficțiuni, în Sala MNȚRplusC

mart. 26th, 2021 | By | Category: Eveniment

Muzeul Național al Țăranului Român lansează, începând de marți, 6 aprilie 2021, ora 17:00, un spațiu nou de expoziții de artă contemporană, în sala MNȚRplusC aflată la subsolul corpului de clădire B, sub Studioul Horia Bernea. (Auto)ficțiuni este primul eveniment dintr-o serie care urmărește revitalizarea unui spațiu muzeal, dar oferă și oportunitatea artiștilor și curatorilor de a se manifesta pe un teren cu încărcături complexe, atât din perspectivă simbolică, cât și istorică. Spațiul în care se deschide acest program este un fost atelier de hârtie manuală. Pornind de la ideea că Muzeul Țăranului a fost și va fi mereu un spațiu viu, propunerea de a transforma această sală într-un teren de experiment artistic este o inițiativă care urmărește să coaguleze o comunitate nouă, formată din artiști activi pe scena de artă și urmăritorii ei. Unele din expozițiile deschise în sala MNȚRplusC vor purta referințe la patrimoniul material și imaterial al muzeului.

Expoziția de deschidere propune trei artiști cu limbaje foarte diferite de expresie, judecând prin prisma metodelor prin care își dezvăluie universurile personale. Este o intersecție de bule individuale pe un teren neutru de joc. Olimpiu Bandalac (n. 1955), Raluca Ilaria Demetrescu (n. 1969) și Giuliano Nardin (n. 1978) sunt artiști care lucrează și trăiesc în București, deci ale căror corpusuri de lucrări au fost generate în același areal cultural.

Ce îi leagă pe cei trei în expoziția (Auto)ficțiuni este un filon al sensibilității, care se manifestă fie prin elemente de (auto)reflexie și (auto)ficțiune – cazul Ralucăi Ilaria Demetrescu – sau prin candoarea unui univers atât de personal, precum cel al lui Giuliano Nardin, până la metoda unei cercetări aproape medicale, de laborator, a volatilității vieții în toate mediile ei (antropice sau naturale), la Olimpiu Bandalac.

Unul din obiectivele acestui program este cartografierea unei rețele de artiști și curatori care să colaboreze pe un teren instituțional, într-un cadru programatic actual. Un obiectiv secundar constă în monitorizarea procesului de creație ca act artistic în producții noi culturale.

Expoziția de deschidere, (Auto)ficțiuni va trasa direcția programului care se va desfășura în acest spațiu în viitorul apropiat. Selecția artiștilor va fi realizată de Ilina Schileru, în calitate de coordonator de Programe Speciale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programele speciale vizează producția de expoziții de artă contemporană cu artiști români și străini, și workshopuri de incluziune socială prin artă pentru copii români, imigranți și refugiați, având ca tutori inclusiv artiști care vor expune în noul spațiu.

Mulțumiri speciale tuturor celor care s-au implicat în demersurile de până acum: dr. Virgil Ștefan Nițulescu (Manager MNȚR), Asociației D3M (prin Mircea Modreanu și Dumitru Gurjii), artiștilor și curatorilor invitați și firmei POLICOLOR.

Expoziţia este cu acces gratuit și va putea fi vizitată la Sala „MNȚRplusC”, până pe 20 mai 2021, de miercuri până duminică, între orele 13.00 şi 18.00. Lunea și marțea este închis. Vizitarea expoziției se va desfășura respectând toate normele igienico-sanitare. Astfel, vă invităm să parcurgeți expoziția în grupuri restrânse de maximum 4 persoane.

 

Parteneri media ai MNȚR: Radio România, Radio România Actualități, Radio România Cultural, Radio România Internațional, RFI România, Historia, Igloo, Arhitectura, Observator Cultural, Infinitezimal, Ziarul Lumina, LiterNet.ro, www.agerpres.ro, www.ordineazilei.ro, www.modernism.ro, www.matricea.ro, www.promenada-culturala.ro, www.daciccool.ro, www.gokid.ro, www.onlinegallery.ro, www.cooperativaurbană.ro, www.accmediachannel.ro, www.iqool.ro, www.Financiarul.ro, www.News24.ro, Terra Magazin.

 

Narrating the self / (Auto)fictions @MNȚR

MNȚRplusC hall (building B, acces through Monetăriei street, 3)

Opening day:  April, 6, 17:00 // Exhibtion dates: April, 6 – May, 20

 

The National Museum of the Romanian Peasant launches a new space for contemporary art exhibitions, in the hall located in the basement of building B, under the Horia Bernea Studio, starting with March 23, 2021, at 17:00. The hall will bear the name MNȚRplusC.

Narrating the self  is the first, in a series of events, that aims to revitalize a museum space, but also offers the opportunity for artists and curators to manifest themselves in a field with complex loads, both from a symbolic and historical standpoint. The space that shall host this new program is a former artisanal paper workshop. Starting from the idea that the Peasant Museum has been and will always be a living terrain, the proposal to transform this hall into a field of artistic experiment is an initiative that aims to coagulate a new community of artists, active on the art scene, and its followers. Some of the exhibitions open here, in MNTRplusC hall, will bear references to the material and intangible heritage of the museum.

The opening exhibition brings together three artists with very different languages ​​of expression, judging by the methods they use in order to reveal their personal universes. It is an intersection of individual bubbles on a neutral play-field. Olimpiu Bandalac (b. 1955), Raluca Ilaria Demetrescu (b. 1969) and Giuliano Nardin (b. 1978) are artists who work and live in Bucharest, so whose corpus of works were generated in the same cultural area.

What connects the three in the exhibition Narrating the self is a vein of sensitivity, which is manifested either through the pursuit of the (self) reflection and (self) fictional elements (Raluca Ilaria Demetrescu) or through the candor of a universe as personal as that of Giuliano Nardin’s, to the method of an almost medical standpoint (as of a laboratory research work) of the volatility of life in all its environments (anthropic or natural), when we look at Olimpiu Bandalac.

First objectives of this program aim at mapping a network of artists and curators to collaborate on an institutional field, in a current programmatic framework. The title of the exhibition, Narrating the self, underlines one of the characteristics of this program, whose objective is to monitor various individual creative processes, alongside showcasing finite endeavors, that are, in part connected to the museum specific line of interest.

The opening exhibition, Narrating the self will draw the arts program’s direction that will develop here in the near future. The selection of artists and the production of exhibitions will be ensured and respectively, monitored by Ilina Schileru, as coordinator of Special Programs (contemporary art and social inclusion workshops, through art) at the of the Romanian Peasant Museum. The workshops aim for social inclusion and are children-oriented (for local, refugee and migrant children), and some of the workshops them will be held by the artists who exhibit within the program.

Special thanks to all those who have been involved in the project so far: Dr. Virgil Ștefan Nițulescu (MNȚR Manager), the D3M Association (through Mircea Modreanu and Dumitru Gurjii), the invited artists and curators and POLICOLOR.

The exhibition is free and can be visited at the „MNTRplusC” Hall, until May 20, 2021, from Wednesday to Sunday, between 13.00 and 18.00. Mondays and Tuesdays are closed. The visit of the exhibition will be carried out respecting all the hygienic-sanitary norms. Thus, we invite you to visit the exhibition in small groups of up to 4 people.

 

Număr de vizualizări :518


Comenteaza

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro