AFCN lansează sesiunea de finanțare a proiectelor editoriale

mai 2nd, 2020 | By | Category: Postcard

Administrația Fondului Cultural Națională anunță lansarea sesiunii de finanțare a proiectelor editoriale.

”Chiar dacă a trebuit să suspendăm activitatea cu publicul, echipa și Consiliul AFCN continuă să lucreze în ritmul normal pentru respectarea calendarului de finanțare asumat!

Administrația Fondului Cultural Național lansează pe 2 mai 2020, apelul de proiecte editoriale și o nouă invitație adresată experților evaluatori.

„Mulțumită remarcabilei implicări a membrilor Consiliului AFCN, dorim să transmitem un semnal de întoarcere treptată la o stare de normalitate și menținem datele anunțate în calendarul de finațare. În ciuda constrângerilor pe care pandemia le-a impus pentru moment sectorului cultural, avem încredere că în curând activitățile vor reveni la normal. Acest „test” la care am fost, și suntem, cu toții supuși, a revelat rolul esențial pe care cultura scrisă îl are în bunăstarea emoțională a societății, în mod special în aceste zile” a precizat Irina Cios, directoarea AFCN.

Bugetul sesiunii III / 2020, alocat prin subvenție de la Ministerul Culturii, este de
800.000 de lei.
Având în vedere bugetul disponibil Consiliul AFCN a stabilit trei secțiuni în cadrul cărora se pot propune proiecte: Carte (inclusiv ediții critice), Reviste și publicații culturale, Ediții de poezie.

Au fost definite priorități specifice disjunctive, fiind suficientă adresarea unei singure priorități pentru a putea obține punctajul maxim. Criteriile de eligibilitate au rămas neschimbate, respectiv: contribuția de 10% și tirajul minim obligatoriu. De asemenea titluri editate sau reeditate în ultimii 15 ani nu sunt admise pentru finanțare.

Având în vedere constrângerile bugetare Consiliul a decis că nu sunt eligibile revistele publicate de uniunile de creație membre ANUC finanțate în baza legii nr. 136/2015, art. 1 (1).

Între 2 și 31 mai a.c. pot propune proiecte edituri şi redacții de publicații culturale, persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activități editoriale și/sau persoane juridice de drept public.

Începând cu 2 mai 2020 se deschide și aplicația de depunere a candidaturilor pentru comisiile de evaluare. Candidatura se depune individual, prin completarea unui profil personal în aplicația online, accesibilă la www.afcn-experti.ro, urmată de selectarea butonului de înscriere la sesiunea curentă și selectarea a maximum două arii tematice de expertiză.

_______________________________________________________________________________

Toate informațiile și documentele necesare înscrierii proiectelor editoriale sunt disponibile online la www.afcn.ro/finantari-proiecte-editoriale.html. Pentru mai multe detalii despre sesiunea de finanţare ne puteți contacta telefonic sau prin e-mail la adresa contact@afcn.ro .” – anunță AFCN.

 

***

Conform calendarului asumat A.F.C.N. lansează în 2 mai 2020 sesiunea de finanțare III/2020 pentru proiecte editoriale.

Pot propune proiecte:

– Edituri şi redacții de publicații culturale;

– Persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activităţi editoriale (ex.: organizaţii nonguvernamentale, societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ș.a.);

– Persoane juridice de drept public (Instituţii publice care derulează proiecte editoriale).

 

Bugetul alocat în 2020 prin subvenție de la Ministerul Culturii este de 800.000 lei, distribuit pe următoarele secțiuni:

SECȚIUNE BUGET
1. Carte (inclusiv ediții critice) 500.000 lei
2. Reviste și publicații culturale 150.000 lei
3. Ediții de poezie 100.000 lei
Pentru contestații este prevăzut un buget de 50.000 lei.

 

Consiliul a definit priorități specifice disjunctive pentru fiecare secțiune de finanțare, fiind suficientă adresarea unei singure priorități pentru a putea obține punctajul maxim:

 • Carte
 • Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a literaturii de debut
 • Susținerea temelor artistice și/sau interdisciplinare
 • Lucrări de non-ficțiune legate de cercetare și/sau educație
 • Reviste și publicații culturale
 • Susținerea multiculturalității
 • Promovarea abordărilor pluridisciplinare
 • Continuitatea în susținerea conținutului cultural

 

 • Poezie
 • Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a debutului
 • Promovarea textelor pentru copii
 • Antologii

 

O entitate poate înscrie în concurs un singur proiect editorial pe secțiune, care poate conține maximum 10 titluri.

Suma maximă ce poate fi solicitată pentru un proiect editorial (maximum 10 titluri) și tirajul minim obligatoriu, sunt diferențiate pentru fiecare secțiune în parte, după cum urmează:

SECȚIUNI TIRAJ MINIM OBLIGATORIU (EXEMPLARE) PLAFON DE FINANȚARE PER PROIECT EDITORIAL (LEI)
Carte 500 35.000
Reviste si publicații culturale 800 30.000
Ediții de poezie 500 25.000

 

TIRAJUL MINIM OBLIGATORIU CONSTITUIE CRITERIU DE ELIGIBILITATE A CĂRUI NERESPECTARE DETERMINĂ ELIMINAREA ADMINISTRATIVĂ.

Nu sunt admise pentru finanțare titluri editate sau reeditate în ultimii 15 ani.

Nu sunt eligibile revistele publicate de uniunile de creație membre ANUC finanțate în baza legii nr. 136 din 8 iunie 2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România, conform Art. 1 (1) „Revistele uniunilor de creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, denumită în continuare ANUC, vor fi finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, cu suma de minimum 4.500 mii lei, sumă indexabilă anual”.

 

Perioada de derulare a proiectelor trebuie să se înscrie între data semnării contractului de finanţare (cf. calendarului sesiunii, după 22 iulie) şi 15 noiembrie 2020.

Perioada de înscriere a proiectelor editoriale este 2 și 31 mai 2020, termenul limită fiind 31 mai 2020, ora 17:00.

Proiectele se înscriu online accesând pe pagina de internet a AFCN (http://www.afcn.ro) butonul LOGARE/ÎNREGISTRARE. Etapele de urmat sunt explicate în GHIDUL SOLICITANTULUI pentru anul 2020 ce se găsește online la la secţiunea FINANŢĂRI PROIECTE EDITORIALE (www.afcn.ro/finantari-proiecte-editoriale.html). Tot la această secțiune se găsesc toate informațiile și documentele necesare înscrierii proiectelor editoriale.

 

 

Calendarul sesiunii de finanțare III / 2020 se desfășoară după cum urmează:

 

Termen Perioada Activitate
30 de zile calendaristice 02 – 31 mai 2020 Depunerea cererilor de finanţare online
4 zile lucrătoare 02 – 05 iunie 2020 Verificarea conformităţii administrative, respectiv eligibilităţii cererilor de finanţare
22 zile calendaristice 09 – 30 iunie 2020 Evaluarea proiectelor editoriale de către experți independenți
5 zile lucrătoare 01 – 07 iulie 2020 Stabilirea ierarhiei proiectelor editoriale
1 zi 08 iulie 2020 Afișare rezultate după etapa I de evaluare
5 zile lucrătoare 09 – 15 iulie 2020 Depunerea documentelor pentru etapa a II-a a selecţiei
3 zile lucrătoare 16 – 20 iulie 2020 Verificarea conformităţii administrative, respectiv a eligibilităţii în etapa a II a
1 zi 21 iulie 2020 Afișarea proiectelor câștigătoare
3 zile lucrătoare 22 – 24 iulie 2020 Depunerea contestaţiilor
5 zile lucrătoare 27 – 31 iulie 2020 Soluţionarea contestaţiilor
15 zile lucrătoare 22 iulie – 11 august 2020 Planificarea şi semnarea contractelor de finanţare

* 1, 7 iunie – sarbătoare legală

Pentru mai multe detalii despre sesiunea de finanţare ne puteți contacta telefonic la
021 8919149 sau prin e-mail la adresa contact@afcn.ro .

 

Echipa AFCN

 

***

 

INVITAȚIE

 

Administraţia Fondului Cultural Naţional invită experţi evaluatori independenţi să-și depună candidatura pentru formarea comisiilor de evaluare a proiectelor editoriale care vor fi depuse spre finanţare în sesiunea III / 2020.

Candidatura se va depune individual, prin completarea unui profil personal în aplicația online accesibilă la http://www.afcn-experti.ro/ urmată de selectarea butonului de înscriere la sesiunea curentă și selectarea a maximum două secțiuni de expertiză. Acreditarea expertizei în evaluarea proiectelor de către un organism abilitat, constituie un avantaj.

Procesul demarează prin crearea unui cont de profil pentru care se  introduce o adresă de
e-mail validă, numele și prenumele și o parolă. Pentru a evita atacurile online vi se cere să parcurgeți o etapă de verificare a identității : bifați „I’m not a robot”(„Nu sunt un robot”) și selectați imaginile conform cerințelor din textul indicator. Urmați apoi pașii indicați.

În sesiunea de finanțare III / 2020 proiectele editoriale se vor înscrie în trei secțiuni tematice, ceea ce presupune constituirea a trei comisii de evaluare: CARTE, REVISTE ȘI PUBLICAȚII CULTURALE, EDIȚIE DE POEZIE.

Precizăm că, în conformitate cu legea, NU POATE FI EVALUATOR o persoană care:

 • are proiecte depuse spre finanțare la secțiunea respectivă;
 • face parte din echipa unui proiect înscris spre finanțare la secțiunea respectivă;
 • are statut de funcționar public.

 

Vă rugăm să bifați răspunsurile corespunzătoare statutului dumneavoastră. Sunt eligibile doar candidaturile persoanelor care au bifat toate cele trei opțiuni.

Cei care au deja un profil creat sunt rugați să verifice datele de contact și au de urmat doar trei pași:

 • să bifeze participarea în cadrul sesiunii de evaluare curentă;
 • să marcheze opțiunea pentru ariile de expertiză;
 • să completeze declarația de imparțialitate bifând cele trei căsuțe.

 

În măsura în care doriți puteți aduce completări profilului dumneavoastră.

Înscrierile se fac exclusiv folosind aplicația on-line, până cel târziu la data de

 31 mai 2020, ora 17:00. NU SE ACCEPTĂ ALTĂ MODALITATE DE TRANSMITERE A CANDIDATURII – e-mail, format letric, facebook etc.

În vederea alcătuirii comisiilor de experţi evaluatori independenți, pentru fiecare secțiune, propunerile vor fi analizate şi avizate de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, numit prin ordin al Ministrului Culturii.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că CV-urile experților selectați în comisiile de evaluare și selecție vor fi publicate pe pagina de Internet a AFCN, odată cu publicarea rezultatelor finale. Vă rugăm să vă asigurați că acestea nu conțin date cu caracter personal (adresă, telefon, e-mail, date legate de familie, copii etc.)

Puteți estima disponibilitatea în cadrul programului dumneavoastră consultând calendarul procesului de evaluare:

Termen Perioada Activitate
30 de zile calendaristice 02 – 31.05.2020 Intervalul de înscriere a candidaturilor
 4 zile lucrătoare 02 – 05.06.2020 Studierea CV-urilor, a profilurilor candidaților și constituirea comisiilor de evaluare și selecție
22 zile calendaristice 09. – 30.06.2020 Evaluarea proiectelor editoriale de către experți independenți
5 zile lucrătoare 01 – 07.07.2020 Stabilirea ierarhiei proiectelor editoriale
5 zile lucrătoare 27 – 31.07.2019 Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor

 

Informații suplimentare: tel. 021.891.91.49/0754.203.114, sau e-mail: contact@afcn.ro.

 

 

Număr de vizualizări :604


Comenteaza

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro