Mihai Zgondoiu prezintă ”Thank you for you buying”, la Contemporary Istanbul Art Fair

sept. 19th, 2018 | By | Category: Proiecte

Între 18-23 septembrie 2018, Mihai  Zgondoiu și Atelier 030202, cu sprijinul Contemporary Istanbul, Institutul Cultural Român și al asociației Euro CulturArt, prezintă ”Thank you for you buying”, la Contemporary Istanbul Art Fair (Stand B2 – 111). Curatorul proiectului este Eugen Rădescu. ”Oamenii secolului XXI nu mai doresc reguli juste și echilibrate, nu mai acceptă obligații care reclamă renunțarea la ceva. Astăzi ne confruntăm cu o viață socială absolvită de grijile morale: “este“ nu mai e direcționat de “trebuie“ și așa ajungem la “societatea permisivitatii generalizate“ (“Amurgul datoriei”– Gilles Lipovetsky). Mai degrabă, ar putea fi numită epoca minimalismului estetic. Spiritul rigorist nu dispare, ci nu mai este socialmente preponderent. Un prim element al masificării producţiei este transformarea lucrului în produs, în marfă. Lucrurile nu mai au o identitate a lor proprie căci fiecare este unul dintre miile de exemplare identice. Indiferenţierea lucrurilor duce la indiferenţierea oamenilor. Transformarea lucrurilor în marfă corespunde transformării oamenilor în consumatori. Această metamorfoză duce în primul rând la instaurarea aparentă a bunăstării. Dacă problema echităţii sociale era formulată în termeni de redistribuire a unor bunuri valoroase dar puţine la număr, astăzi tehnologia realizează, prin producerea în masă a unei mari diversităţi de bunuri, satisfacerea nevoilor tuturor consumatorilor; ce anume face posibilă transformare lucrurilor în marfă şi a personalităţilor umane în simpli consumatori? Răspunsul este reproductibilitatea indefinită şi forma pe care o ia aceasta datorită tehnologiei. Ce stă la baza procesului de producţie tehnologică? În primul rând crearea de produse atât de scumpe şi complexe încât doar o piaţă impresionantă le poate plăti. Mihai Zgondiu intervine prin seria Thank you for buying! în piața de artă, nu pentru a vinde ci pentru a chestiona/problematiza situația pieței de artă, într-un târg de artă, într-o manieră critic constructivă, prin punerea de întrebări asupra situației comerciale a pieței, cum se reglează aceasta, prin ce mecanisme își setează regulile: capitaliste, estetice, culturale.” – a scris Eugen Rădescu în textul curatorial al proiectului ”Thank you for you buying”. AgențiadeCarte.ro este partenerul media al proiectului.

#rien

Fake News = Fake Art. This is Contemporary!

Who was sold for 450,3 mil.Ș? Leonardo da Vinci or Jesus Christ?

#posttruthera

Rich like Richard Serra!

Art is too expensive to have it only in your head.

#share #buy #love

Hey Mr. Hirst, I’m painting my own works too!

artwithout#

Paradox: Contemporary Art Biennales exhibit installations, new-media & science, while at the Art Fairs and Auctions they sell paintings. On canvas. Made of linen.

#beautifulart

For a healthier lifestyle, consume oil on canvas with moderation!

#thankyouforbuying

(Mihai Zgondoiu)

Mihai Zgondoiu (n.1982) este artist, curator și galerist cu studii masterale și doctorale în domeniul artelor vizuale. Începând cu anul 2014 predă ca asist. univ. dr. la Universitatea Națională de Arte din București – FADD, dep. Design. În practica sa artistică, oscilează cu lejeritate într-o arie largă de genuri și tehnici vizuale, de la desen, colaj și print experimental, la video-instalații, acțiuni-performance și intervenții urbane.

Proiectele sale evocă un spirit critic (și autocritic după caz) față de clișeele de gândire din societatea noastră actuală, parodiind falsele valori și icon-uri create de noile media prin diferite tipuri de propagandă fake news.

Cele mai recente expozitii/proiecte personale sunt: Fighting with Mozart!, Galeria Creart – București 2018, EXTRAfaces, Galeria Uj Kriterion – Miercurea Ciuc 2017, Fight with Mozart!,! RKI – Vienna Contemporary (AT) 2017, New Wall – Calina. spațiu de artă contemporană Timișoara 2017, Dada Brancusi, Galeria MB-XL Bruxelles (BE) 2016 & Galeria Galateca – București 2016, The Artist’s Golden Hand, Galeria FivePlus – Viena (AT) 2014 & Galeria Aiurart – București 2013, Lenin’s Sleep, Piața Presei – Bucureşti 2011, The Red Line, Centrul Național al Dansului din Bucureşti 2011, The Red Carpet, Curtea Muzeului Schlooss – Linz, (AT) 2011, Freedom as Visual Pattern, Galeria Hampden – Incubator Art Space, Amherst, Massachusetts (USA) 2010, Me Matrix, Galeria Calina – Timișoara 2009, Me, Galeria de Artă Contemporană a Muzeului Național Brukenthal. Sibiu 2008. A mai participat în expoziții/proiectele de grup: RERE. Overriding Design with Art and Vice-Versa – Vienna Design Week 2016 (AT), DADADA – Media Art Festival – Muzeul de Artă – Arad 2016, Transformation – Muzeul Beelden Aan Zee, Haga (HO) 2014, BB6 (Bucharest International Biennial for Contemporary Art) 2014, IEEB4 & IEEB7 (International Experimental Engraving Biennial 2010, 2016), Now Art Now Future (The International Biennial of print – Vilnius 2008), lucrările sale aflându-se în colecții particulare și de stat: Colecția de Artă Luciano Benetton (IT), Colecția de artă Alain Servais (BE), Colecția de artă Avium (RO), Colecția de Artă Daniel Ștefănică (RO), Colecția de Artă Năsui (RO), Colecția de Artă Herczeg (RO), Fundația Calina (RO), Colecția de Artă DFEWA (DE), Muzeul de Artă Vizuală, Galați (RO), Muzeul Florean de Artă Contemporană-Baia-Mare (RO), Muzeul Naţional de Artă-Satu Mare (RO).

Eugen Rădescu este manager cultural, curator și teoretician, cu studii in științe politice (specializat în relativism moral și etică politică). A scris pentru diferite reviste și publicații naționale și internaționale. A fost, printre altele, curatorul Bucharest Biennale 1, cu tema “Identity Factories”, al expozițiilor “How Innocent Is That?”, “presently i have nothing to show and i’m showing it!” și „Common Nostalgia” la Pavilion, “Hidden  Shadows/Roma stories” Mobius Gallery București.  A publicat cartea “How innocent is that?” la Revolver Book, Berlin. Este co-editorul PAVILION – journal for politics and culture, co-directorul Bucharest Biennale și președinte al board-ului organizațional al PAVILION și BUCHAREST BIENNALE. Este membru al board-ului de selecție apexart New York, pentru programele „Franchise” și „Unsolicited Proposal Program”. A ținut numeroase prelegeri și conferințe la diverse instituții, printre care apex, New York; Badisher Kunstverein, Karlshrue; Casa Encedida, Madrid; Universitatea de Arte, Cluj.

Este lector la Universitatea București și profesor asociat Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Locuiește și lucrează în București.

Cu sprijinul: Contemporary Istanbul, Institutul Cultural Român, Asociația Euro Culturart.

***************

THANK YOU FOR BUYING!

artist: Mihai Zgondoiu

curator: Eugen Rădescu

September 18-23, 2018

Contemporary Istanbul Art Fair

Atelier 030202 / Stand B2-111

#rien

Fake News = Fake Art. This is Contemporary!

Who was sold for 450,3 mil.Ș? Leonardo da Vinci or Jesus Christ?

#posttruthera

Rich like Richard Serra!

Art is too expensive to have it only in your head.

#share #buy #love

Hey Mr. Hirst, I’m painting my own works too!

artwithout#

Paradox: Contemporary Art Biennales exhibit installations, new-media & science, while at the Art Fairs and Auctions they sell paintings. On canvas. Made of linen.

#beautifulart

For a healthier lifestyle, consume oil on canvas with moderation!

#thankyouforbuying

(Mihai Zgondoiu)

People of the XXI century do not live by the rules, they are not willing to give something up for the sake of living a fair and balanced life. Our social life today lacks moral concerns: our actions are no longer validated by „what must” and this is how we became „the society of generalized permissiveness” (Gilles Lipovetscky). It would rather be called the era of the aesthetic minimalism. Rigor does not disappear completely, but it stops being preponderant. A first step in the massification of production is the transformation of things into products, into merchandise. Things no longer have their own identity and they become one of the thousand identical copies.  Standardization of things becomes the standardization of people. The transformation of things into goods becomes the transformation of people into consumers. This metamorphosis leads to a superficial impression of wellbeing. If the problem of social equity was formulated in terms of redistribution of valuable non mass produced items, today’s technology  manages to satisfy the consumer’s needs by mass producing the goods; but what exactly makes possible the transformation of goods into products and of people into consumers? The answer is the indefinite replication of goods and the amplitude it takes because of technology. What does the technological production stand for? It mainly stands for creating such expensive and complex products that only an impressive mass would pay for them.

With „Thank you for buying!”, Mihai Zgondoiu involves in the art  market not  to sell, but to question/debate the situation of art fairs today, from inside an art fair, in a constructive manner, by asking from an economical perspective how the market is regulated and by which  mechanisms they set their rules: capitalist, aesthetic or cultural. (Eugen Rădescu)

Mihai Zgondoiu (b.1982) is an artist, curator and gallerist, who holds a master’s and a doctorate degree in the field of visual arts. Starting with 2014 he teaches at the National University of Arts in Bucharest at the Design Department. His artistic practice consists of a variety of genres and techniques, ranging from drawing, collage, experimental print to video installation, performances, and urban interventions. His projects recall critical thinking (as well as self-critical thinking) towards clichés in our current society, mocking its socio-cultural values and icons, which were created by the new media through different kind of fake news propaganda.
Among his most recent exhibitions and projects: Fighting with Mozart!, Creart Gallery – Bucharest 2018, EXTRAfaces, Galeria Uj Kriterion – Miercurea Ciuc 2017, Fight with Mozart!, RKI – Vienna Contemporary (AT) 2017, New Wall – Calina Gallery Timisoara 2017, Dada Brancusi, MB-XL Gallery Bruxelles (BE) 2016 & Galateca Gallery – București 2016, The Artist’s Golden Hand, FivePlus Gallery – Viena (AT) 2014 & Aiurart Gallery – Bucuresti 2013, Lenin’s Sleep, Free Press Square – Bucuresti 2011, The Red Line, the National Dance Center of Bucureşti 2011, The Red Carpet, the Schlooss Museum courtyard – Linz, (AT) 2011, Freedom as Visual Pattern, Hampden Gallery – Incubator Art Space, Amherst, Massachusetts (USA) 2010, Me Matrix, Calina Gallery – Timisoara 2009, Me, Contemporary Art Gallery of the Brukenthal National Museum – Sibiu, 2008.

He also participated in RERE. Overriding Design with Art and Vice-Versa – Vienna Design Week 2016, DADADA – Media Art Festival – Museum of Art-Arad 2016, Transformation – Beelden Aan Zee Museum, Haga 2014, BB6 (Bucharest International Biennial for Contemporary Art 2014, IEEB4 & IEEB7 (International Experimental Engraving Biennial, 2010, 2016), Now Art Now Future (The International Biennial of print – Vilnius, 2008), his artworks being part of private and state collections: Art collection Luciano Benetton (IT), Alain Servais Collection (BE), Avium Art Collection (RO), Daniel Stefanica Art Collection (RO), Nasui Art Collection (RO), Herczeg Art Collection (RO), Calina Art Collection (RO), DFEWA Art Collection (DE), The Visual Art Museum, Galați (RO), the Florean Contemporary Art Museum, Baia-Mare (RO), the National Museum of Art, Satu Mare (RO).

Eugen Rădescu is  cultural manager, curator and theoretician, with background in political science (specialised on moral relativism and political ethics). He wrote for various magazines and newspapers. He curated, among others, Bucharest Biennale 1 with the theme “Identity Factories”, “How Innocent Is That?” , “presently i have nothing to show and i’m showing it!”  and „Common Nostalgia” at Pavilion Bucharest. He published the book “How Innocent Is That?” at Revolver Book Berlin. He is co-editor of PAVILION – journal for politics and culture and co-director of Bucharest Biennale and the chairman of the organisational board of PAVILION and BUCHAREST BIENNALE. He is member of the selection board at apexart for the programs „Franchise” and „Unsolicited Proposal Program”. He held different lectures at several institutions such as apex, New York, Badisher Kunstverein, Karlshrue, Casa Encedida, Madrid, University of Arts, Cluj. Currently he is working on a new book, “Moral relativism – two perspectives”. He is Phd in political science at Babeș-Bolyai University.

Also he is professor at Bucharest University and Babeș-Bolyai University, Cluj. Lives and works in Bucharest.

With the support of: Contemporary Istanbul, Romanian Cultural Institute, Euro Culturart Association.

Număr de vizualizări :1669


Comenteaza

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro