Ședința Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor

feb. 4th, 2018 | By | Category: Postcard

În data de 3 februarie 2018, ȋn Sala „Iustin Moisescuˮ a Centrului Eparhial Iaşi, s-au desfăşurat lucrările ședinţei anuale de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor. După slujba Sfintei Liturghii, cu binecuvântarea și sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, s-a întrunit acest organism deliberativ care a examinat şi a aprobat rapoartele de activitate ale tuturor sectoarelor Centrului Eparhial. Alături de membrii Adunării Eparhiale, la şedinţă au mai participat reprezentanţi ai mănăstirilor, ai protopopiatelor, ai şcolilor teologice din eparhie şi ai unor fundații sau asociații care își desfășoară activitatea cu binecuvȃntarea Chiriarhului, pe teritoriul canonic al Arhiepiscopiei Iaşilor. Vă prezentăm, mai jos, o sinteză a activității Arhiepiscopiei Iașilor în 2017.

***

Mărturisirea Adevărului, izvorul libertății noastre

–        o sinteză a activității Arhiepiscopiei Iașilor în anul 2017 –

Adevărul nu este un concept, o noțiune abstractă sau o afirmație verificabilă științific.  Pentru creștini, Adevărul este o Persoană, este Însuși Iisus Hristos, Care a spus: „Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenici ai Mei; și veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi” (Ioan 8, 32). E nevoie să ne întoarcem mereu la aceste cuvinte din Evanghelie, mai ales într-un context contemporan marcat din ce în ce mai mult de relativizarea oricăror valori și principii, de atâtea campanii de dezinformare și de tendințele totalitare ce izvorăsc din ideologia corectitudinii politice. A trăi hristocentric nu se poate decât în spațiul mântuitor al comunităților bisericești – parohiale sau de mănăstire. Astfel de comunități aduc mărturie lumii despre dragostea lui Dumnezeu, Cel ce S-a făcut Om, pentru ca omul să se poată îndumnezei.

În Arhiepiscopia Iașilor, în anul mântuirii 2017, căutând să împlinească această sfântă lucrare, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan și Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Calinic Botoșăneanul au săvârșit Sfânta Liturghie, Sfinte Taine sau ierurgii în lăcașuri de cult din toate cele 13 protopopiate, au vizitat 234 de parohii, respectiv 87 de mănăstiri şi schituri din eparhie și au săvârșit slujba de sfințire, de resfințire și de punere a pietrei de temelie la 46 de biserici. Pentru că e nevoie de „lucrători la secerișul Domnului” (cf. Matei 9, 38), anul trecut, au fost hirotoniţi întru diacon 21 de candidaţi, dintre care 18 candidaţi au fost hirotoniți, ulterior, întru preot de mir. De asemenea, cei doi ierarhi au vizitat școlile teologice, au acordat numeroase audiențe, s-au ȋntȃlnit cu autoritățile locale şi au fost prezenți la diferite evenimente, au participat la şedinţele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale Sinodului Mitropolitan, ale Permanenţei Consiliului Eparhial şi ale Consiliului Eparhial.

Mănăstirea și parohia – spații ale libertății în Duhul Sfânt

Lucrarea ierarhilor și a clericilor nu se săvârșește decât împreună cu poporul dreptcredincios. În Ortodoxie – ne spune Părintele Diacon Ioan Ică jr. –, „fiecare credincios e chemat să crească în Duhul Sfânt, în așa fel încât să facă el însuși experiența Adevărului, Care e Duhul Sfânt Însuși, participând la El și devenind o manifestare și o mărturie personală vie înaintea lumii a acestui Adevăr care e Duh și Libertate”. Iar pentru a mărturisi nu e întotdeauna nevoie de cuvinte. Dovadă și atâtea inimi atinse de mijlocirea unor sfinți precum Sfânta Cuvioasă Parascheva sau Sfânta Tecla, cea întocmai cu apostolii, ale cărei sfinte moaște au fost aduse anul trecut la Iași, în miez de octombrie, de la Mănăstirea Neamț. Năzuința spre sfințenie este, de altfel, o constantă atât pentru călugări, cât și pentru mireni.

Ȋn cele 97 de aşezăminte monahale din Eparhia Iașilor, dintre care 64 sunt mănăstiri, se nevoiesc 1.729 vieţuitori. Anul trecut, au fost săvârșite 29 de tunderi în monahism şi 21 de rasoforii, care s-au făcut în obştile monahale din Arhiepiscopia Iaşilor, înregistrându-se și 22 de noi închinovieri. Conform datelor consemnate de Sectorul administrativ bisericesc, Arhiepiscopia Iaşilor cuprindea, la finalul anului 2017, un număr de 1.225 parohii și 11 filii, grupate în 13 protopopiate, ȋn care slujesc 1.184 de preoți. Activitatea administrativ-bisericească a Arhiepiscopiei Iaşilor a urmărit, și în anul precedent, buna chivernisire a „viei Domnului” şi, mai ales, intensificarea comuniunii în Biserică. Această lucrare a fost posibilă și prin activitatea ostenitorilor angajați în unităţile de cult și subunitățile Centrului Eparhial aflate pe raza celor trei judeţe – Iaşi, Botoşani şi mare parte din Neamţ –, din teritoriul canonic al eparhiei, persoane care şi-au ȋmplinit slujirea cu sprijinul nemijlocit al credincioşilor din parohii, al slujitorilor din mănăstiri sau al altor instituții bisericești.

Și în anul 2017, Oficiul canonic-juridic a continuat misiunea de a promova dialogul şi buna ȋnțelegere ȋn cadrul raporturilor juridice ale instituției, veghind asupra actelor juridice ȋncheiate sau reprezentând instituția acolo unde legislația prevede și permite acest lucru.

A fi liber cu adevărat se învață

2017 a fost consacrat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română”. Este de notorietate „acel nor de mărturii” al unor clerici sau mireni, care nu s-au lăsat intimidați de regimul opresiv comunist, ci au mărturisit curajos Adevărul – adică pe Însuși Hristos Domnul. Așa se face că cei mai mulți dintre ei au fost nevoiți să treacă prin ceea ce am putea numi „școala” închisorilor. Pentru că omul dobândește adevărata libertate nu în funcție de contextul social sau politic, ci în funcție de modul în care se raportează la Dumnezeu. Apostolul Pavel, în Epistola către Corinteni, învață că „Domnul este Duh, şi unde este Duhul Domnului, acolo este libertate” (II Corinteni 3, 17). Iar celălalt mare Apostol, Sfântul Petru, avertizează că „ceea ce te biruieşte, aceea te şi stăpâneşte” (II Petru 2, 19). Cu alte cuvinte, nici închisoarea nu te poate opri când vrei să dobândești libertatea în Dumnezeu, nici libertățile, de orice natură ar fi ele, nu implică, în mod automat, situarea noastră în sfera adevăratei libertăți. Totul depinde de alegerea noastră, de opțiunea noastră de a fi sau nu cu Dumnezeu. Iar a fi cu adevărat liber se învață.

Şcolile teologice din cuprinsul eparhiei au intensificat, ȋn 2017, prin mijloace specifice, această lucrare de a cultiva mințile și inimile tinere în contextul unei libertăți marcate adesea de multe ispite.

Ȋn anul universitar 2016-2017, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi au fost înscrişi la cursuri 985 studenţi, dintre care 41 la Doctorat. Au obţinut titlul de licenţiat 109 candidaţi, 74 de studenţi au absolvit masteratul și au fost acordate șase titluri de doctor. Din numărul total de studenţi, masteranzi și doctoranzi, 33 au fost din afara granițelor țării. De asemenea, în cele șase seminarii teologice, au fost școlarizați 946 de elevi.

Colegiul „Sfântul Nicolae” a oferit 90 de locuri de cazare studenţilor Facultăţii de Teologie „Dumitru Stăniloae”, la care s-a adăugat comunitatea de fete, care numără 23 de studente. În cadrul comisiilor în care acești tineri își desfășoară activitatea, s-au pus în practică 32.000 de ore de voluntariat și peste 150 de proiecte.

Ȋn mod special pentru studenți, dar și pentru toți cei pasionați de lectură creștină, pe parcursul anului 2017 au intrat în fondurile Bibliotecii mitropolitane „Dumitru Stăniloae” 2.137 de volume, astfel încât fondul total existent la sfârșitul anului trecut se ridica la 132.071 de volume.

În judeţele din Arhiepiscopia Iaşilor, disciplina Religie a fost predată, în anul școlar 2016-2017, de 762 de cadre didactice, iar filialele Asociației Părinți pentru Ora de Religie (APOR) au numărat 24.300 de membri. La Școala „Varlaam Mitropolitul”, cursurile au fost frecventate de 196 de elevi, iar la Grădiniță au fost înscriși 115 copii. Grija pentru educația sănătoasă a copiilor s-a reflectat și în atenția acordată părinților acestora, Fundația „Varlaam Mitropolitul”, împreună cu partenerii săi, organizând anul trecut Conferințele „Ai copil. Învață să fii părinte!”.

În afara activităților curente, Sectorul învățământ a organizat sau a susținut, anul trecut, ateliere de formare, simpozioane sau manifestări de promovare a muzicii bisericești, ca de pildă: prima ediție a Festivalului Internațional de muzică Bizantină de la Iași, Festivalul-concurs Coral Internațional pentru Tineret „Gavriil Musicescu” sau Masterclassul de cânt bizantin.

În anul 2017 Centrul de Evenimente Agora a organizat și găzduit peste 150 de evenimente având ca beneficiari direcți aproximativ 20.000 persoane.

Mărturisind Cuvȃntul, cultivând Duhul

A-L mărturisi pe Hristos implică și o asceză a minții și a cuvântului. Nu mai putem vorbi oricum și orice. Îndemnul Apostolului Pavel adresat efesenilor este la fel de actual și astăzi: „Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre” (Efeseni 5, 19). Dar a slăvi mereu pe Dumnezeu nu implică o restrângere a capacității noastre omenești de a cuvânta, dimpotrivă. E un îndemn la a comunica sub inspirația Duhului Sfânt, deși într-un mod personal, cu Dumnezeu și cu toți oamenii. Prin aceasta dobândim adevărata libertate în exprimare, o libertate care utilizează, dar și transcende mijloacele actuale de comunicare – de la cele editoriale și jurnalistice, la cele artistice.

Astfel de activități au fost desfășurate, în 2017, de către Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Iaşilor, prin intermediul Centrului Cultural Misionar Doxologia.

Editura și Tipografia Doxologia au publicat un număr de 98 cărți reprezentând noutăți editoriale. Pe parcursul anului 2017, Editura Doxologia a participat la șapte târguri de carte. De asemenea, editura a organizat 15 evenimente de prezentare de carte şi a inițiat sau continuat relaţii de colaborare cu edituri de notorietate din străinătate. Tipografia Albina a imprimat, pe rotativa din dotare, ediția de Moldova a „Ziarului Lumina”, distribuită pe aria canonică a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, dar și alte publicații, 15 în total. Prin efortul acestei imprimerii a fost editat, într-un tiraj de 110.000 de exemplare, și un Ghid de 12 pagini, oferit gratuit pelerinilor veniți în Iași cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Departamentul Doxologia Media, responsabil de întreaga activitate mediatică a Centrului Eparhial Iași, a continuat dezvoltarea portalului doxologia.ro, acesta înregistrând, de-a lungul anului 2017, o medie de 43.736 de vizitatori unici pe zi. Prin Serviciul de programare informatică, Doxologia Media a realizat și întreținut site-uri sau aplicații pentru alte unități ale Centrului Eparhial.

Ediția de Moldova a Ziarului Lumina a avut, în anul 2017, o medie de 2.745 de abonați pe lună. Radio Doxologia a avut emisie pe internet și a oferit ascultătorilor, în direct, pe lângă slujbele de la Catedrala Mitropolitană din Iași, și transmisiuni ale unor evenimente cultural-bisericești, precum și o emisiune de o oră de tip magazin, difuzată prin emisie terestră, la nivel național, de Radio Trinitas. Doxologia Media a realizat o serie de emisiuni și rubrici radio sau TV, difuzate sau postate pe portalul doxologia.ro, dar și de parteneri precum: Radio Trinitas, Trinitas TV, TVR, TVR Iași și TeleM. Materialele video produse de Doxologia.ro au avut în anul 2017 un număr de 33.955.955 vizualizări pe rețelele de socializare Facebook și YouTube.

Pentru a adânci și extinde și mai mult acest necesar domeniu, în octombrie 2017 s-a înființat Sectorul Comunicare și Relații Publice, în cadrul Cancelariei Eparhiale. Principalele activități ale acestuia au constat în asigurarea relației cu reprezentații mass-media și implicarea în organizarea de evenimente, colaborarea cu Doxologia Media pentru realizarea de texte și materiale audio-video, respectiv cu Editura Doxologia pentru organizarea și promovarea diverselor evenimente, cum ar fi lansările de carte. De asemenea, în colaborare cu Centrul Cultural Misionar Doxologia, Sectorul de Comunicare și Relații Publice a realizat emisiunile săptămânale „Pridvoarele Credinței” (difuzată pe TVR Iași și pe TVR 3), respectiv „Lumina Ortodoxiei” (transmisă de Iaşi TV Life). Totodată, anul trecut, în luna decembrie, au debutat două noi emisiuni: „Terapie pentru suflet” și „Dialoguri pe Cale” (difuzate de Infinit TV).

Slujirea aproapelui, o formă de mărturisire a Adevărului

Nu poate cineva să-L mărturisească pe Hristos, dacă nu e pregătit să treacă de la cuvântul Adevărului la fapta milostivă. Pe cei ce se cantonează doar într-o atitudine declarativă, Mântuitorul îi apostrofează ferm: „Și pentru ce Mă chemați: Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun?” (Luca 6, 46). A fi sensibil la nevoile aproapelui, a-l susține material, a-l cerceta în necazul ori în suferința lui, a dărui din cele cu care Dumnezeu te-a binecuvântat – acestea sunt forme de mărturisire care, adesea, nici nu au nevoie de suportul cuvintelor.

Opera socială și medicală a fost coordonată de Sectorul pentru asistență socială și medicală și a fost împlinită prin activitatea unităților furnizoare de servicii social-filantropice, educative și medicale, precum și prin filantropia parohiilor și mănăstirilor din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor, a birourilor de asistență socială, a cantinelor sociale, a centrelor pentru copii și bătrâni etc.

Misiunea social-medicală s-a desfășurat, de-a lungul anului 2017, mai ales pe trei mari direcții:

1) Activitatea filantropică a parohiilor, mănăstirilor, schiturilor și a preoților misionari din unități bugetare poate fi cuantificată în servicii de tip cantină socială, centru de zi, în beneficii financiare și materiale, în hrană pentru pelerinii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva și altele. Au fost asistați peste 120.000 de beneficiari, utilizându-se un buget de aproximativ 4.6 milioane lei.

2) Birourile de asistență socială, cantinele sociale, Fundația „Solidaritate și Speranță” și alte ONG-uri, centrele pentru copii, bătrâni și persoane defavorizate de pe lângă Centrul Eparhial, protopopiate, parohii sau mănăstiri, au oferit servicii sociale primare și specializate pentru 13.300 de beneficiari utilizându-se un buget total de 6.6 milioane lei. Fondurile „Păstorul cel Bun” și „Sfântul Vasile cel Mare” au fost, în anul 2017, o sursă de sprijin pentru preotul din parohiile defavorizate, pentru familia preotului în dificultate și pentru activitățile misionare în parohii și protopopiate. În anul precedent, contribuția Centrului Eparhial pentru aceste fonduri a fost de 1.000.000 lei, iar o parte dintre parohii și protopopiate, ale căror posibilități materiale au permis acest lucru, au contribuit cu suma de 371.417 lei.

3) În anul 2017, Spitalul Providenţa, care are o capacitate de 102 paturi, cu un bloc operator cu două săli și nouă specialități, a asigurat asistenţă medicală prin activitatea a 145 de angajați, iar Policlinica Providența a beneficiat de competența a 58 de cadre medicale și a oferit servicii de sănătate în 25 de specialități medicale. Fundația Medicală Providența a oferit servicii socio-medicale clinice și paraclinice în regim gratuit, precum și servicii medicale cu plată, promovând medicina „de bună credință”, cultivând solidaritatea în fața suferinței. Servicii medicale gratuite au fost oferite de: Spitalul, Policlinica și Fundația Medicală Providenţa din Iași, precum şi prin unităţi medicale din teritoriu (cabinetele de medicină generală de pe lângă filiala Miclăuşeni a Fundaţiei Medicale „Providenţa”, mănăstirile Agapia și Văratic și Fundația „Iustin Pârvu” din Jud. Neamţ). Pe lângă activitatea medicală, în contract cu CAS Iași și în regim de coplată de la pacienți, activitatea caritativă a utilizat un buget de 490.000 lei, pentru 3.479 de beneficiari.

Dacă ar fi să cumulăm sprijinul acordat în 2017 unor persoane, comunități sau instituții de către Arhiepiscopia Iașilor, obținem un buget total de aproximativ 7,09 milioane lei. La această sumă se mai adaugă activitatea filantropică de la nivelul parohiilor și mănăstirilor, ce însumează peste 4,6 milioane lei.

Acestor acțiuni filantropice li s-au mai adăugat și alte acțiuni similare, derulate prin alte instituții sau chiar direct prin intermediul credincioșilor. Spre exemplu, prin contribuția ocoalelor silvice bisericeşti din Neamţ, Iaşi și Bacău, au beneficiat în mod gratuit de material lemnos un număr de 308 beneficiari. Volumul total de masă lemnoasă oferit  în cursul anului 2017 a fost de 10.703 m.c., cu o valoare totală a contribuției de 2.935.845 lei.

Libertatea înseamnă Viață

Omenește vorbind, libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea celuilalt. Accentuarea egocentrismului din societatea actuală îi împinge însă pe unii să-și extindă tot mai mult aria de manifestare, atingând chiar spațiul sacru al vieții unei alte făpturi umane. Denunțând și ipocrizia, și paradoxul unor astfel de atitudini, un președinte american constata: „Am observat că toți cei care sunt în favoarea avortului au fost deja născuți”. Așadar, nu poți clama dreptul de a ucide un prunc în pântece ca fiind o expresie a libertății de alegere. Numai atunci când rămânem fideli lui Dumnezeu, libertatea noastră se face viață, căci Mântuitorul ne avertizează, precum pe tânărul bogat: „de vrei să intri în viață, păzește poruncile” (Matei 19, 17).

Campaniile de informare din școli și din licee a tinerilor despre riscurile avortului au ajuns la inima a aproximativ 800 de elevi, iar prin programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii – Sfântul Stelian, au fost ajutate 150 de familii cu opt și peste opt copii. De asemenea, prin Centrul pentru femeile însărcinate aflate în dificultate – Praesidio au fost salvați de la avort 83 de copii și au fost consiliate peste 450 de femei prin linia telefonică gratuită 0800 800 116.

Acest tip de activitate este coordonată de către Sectorul de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală, care cuprinde mai multe departamente. Prin intermediul acestui sector, au fost organizate, anul trecut, conferințele preoțești semestriale sub genericul: „Familia preotului – mărturie de viață creștină în lumea de azi”.

Departamentul Tabere a organizat, în total, 11 serii de tabere, care au găzduit 1.429 de copii și tineri. Casa de tineret Vestitorii Bucuriei din Bălțăteşti a organizat șapte tabere tematice și de tratament de care au beneficiat 130 de persoane.

Departamentul de misiune externă a intermediat semnarea unui Protocol de colaborare între Arhiepiscopia Iașilor și Mitropolia Basarabiei. În perioada verii, 640 de tineri și preoți din Republica Moldova au participat la șapte seminarii de formare și șase tabere organizate de acest departament. Ȋn 2017, două persoane din Arhiepiscopia Iașilor au lucrat la Centrul de Misiune Kidamali – Iringa din Mitropolia de Irinopolis (Tanzania, Africa), iar salariile a doi preoți locali au fost susținute tot prin intermediul acestui departament.

Împărtășind cu ceilalți bucuria Domnului, cultivăm părtășia, comuniunea între noi. Nu se poate vorbi despre libertatea de a fi singur, ar fi un nonsens. Dintre toate categoriile de vârstă, tinerii probabil sunt cei mai însetați de libertate. Iar în mare parte, aceasta se explică prin dorința lor de a fi mereu în starea de comuniune, care este izvor de cunoaștere a celuilalt și prilej de cultivare a iubirii frățești.

Având ca temă un subiect de strictă actualitate, „Tânărul în căutarea libertății”, Departamentul de Misiune pentru Tineret a organizat Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși, la care au participat 6.250 de tineri din 32 de țări. Pentru desfășurarea acestui eveniment, s-au organizat 27 de seminarii de formare pentru pregătirea a 650 de voluntari, 147 de întâlniri cu participarea a 900 de preoți și 1.588 de tineri și 13 întâlniri de o zi cu tinerii din fiecare protopopiat. Acest departament a mai organizat, în colaborare cu ATOR Iași, 32 de tabere misionare, cuprinzând 2.500 de copii și tineri din eparhie. De asemenea, a fost organizată Adunarea Tinerilor Creștin Ortodocși din Moldova, Ediţia a VIII-a, la care au participat 760 de tineri din România și diaspora.

Mâini ce lucrează în slujba Evangheliei

Despre cel mai râvnitor dintre apostoli, Sfântul Pavel, avem mărturie că se străduia să se întrețină din lucrul mâinilor lui. Nu pentru că nu ar fi avut dreptul de a fi susținut de comunitățile pe care le închega cu puterea Duhului Sfânt, ci pentru ca nu cumva, prin aceasta, „să se pună piedică Evangheliei lui Hristos” (cf. I Corinteni 9, 12). Așadar, între a binevesti Adevărul și a lucra pentru ca propovăduirea să aibă și un suport material nu este deloc o incompatibilitate, ci chiar este o strânsă legătură. Activitățile economice ale unei eparhii au exact această menire. Producerea de lumânări, distribuirea de cărți sau de obiecte de cult, activitățile edilitare sau cele din sfera silvică și din cea agricolă nu sunt expresii ale vreunui spirit întreprinzător, iubitor de profit, ci sunt iradieri contemporane ale gândirii apostolice pauline. Cu cât are o susținere materială mai completă, cu atât Biserica este mai liberă în acțiunile sale și poate veni în sprijinul mai multor categorii defavorizate, poate susține mai multe activități misionare și culturale aducătoare de câștiguri duhovnicești.

Prin intermediul Sectorului economic-financiar sau al Sectorului agricol și silvic, precum și al altor entități de profil economic, Arhiepiscopia Iașilor a susținut, din punct de vedere material, o serie de activități misionare, educative, filantropice sau culturale ale unor subunități sau ale unor fundații ce funcționează cu binecuvântarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Activitatea silvică s-a desfăşurat prin Ocoalele Silvice Bisericeşti Iaşi, Neamţ şi Bacău din cadrul Asociaţiei Silvice Bisericeşti Iaşi. Întregul profit obținut din activitatea economică a ocoalelor silvice sau rezultând din cea agricolă a fost direcționat către susţinerea operei pastoral-misionare, social-filantropice şi medical-caritative a Bisericii, conform Statutului Asociaţiei Silvice Bisericeşti Iaşi şi prevederilor din Codul Fiscal. O importantă sursă de susținere a acestor tipuri de activități menționate a constituit-o și valorificarea lumânărilor produse de Fabrica de lumânări „Sfântul Minaˮ a Centrului Eparhial.

Și Librăriile mitropolitane „Sfânta Cuvioasă Parascheva” au oferit, din veniturile lor, o consistentă susținere a activităților specifice Bisericii. Acestea, împreună cu Depozitul de carte și obiecte de cult ,,Sfântul Luca”, au făcut eforturi pentru ca o icoană, o sfântă cruce, o carte de rugăciuni sau alte obiecte specifice cultului ortodox să ajungă acolo unde era nevoie de ele, adică în biserici și în casele credincioșilor.

În anul care s-a încheiat, Centrul de Pelerinaj „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a organizat, în țară și în străinătate, un număr de 90 de pelerinaje, însumând 3.026 de pelerini. Pelerinii care au fost, la rândul lor, oaspeți ai Arhiepiscopiei Iașilor au beneficiat de găzduirea mănăstirilor și a schiturilor, dar și a unor centre special organizate în acest sens, cum ar fi Centrul Cultural-PastoralSfântul Daniil Sihastrul” de la Durău sau Centrul Social-CulturalSfântul Ilie” de la Miclăuşeni. Alături de aceste direcții de acțiune, în anul precedent au existat și alte activități decât cele strict bisericești, dar perfect compatibile cu specificul instituției, către care s-a deschis Eparhia Iașilor.

Prin intermediul Sectorului fonduri externe, s-a acordat consultanță și sprijin în elaborarea și depunerea de proiecte care să atragă fonduri europene, solicitările de finanțare venind de la unele parohii şi mănăstiri din Arhiepiscopia Iașilor. Acest sector a fost implicat în semnarea contractului de finanțare și în monitorizarea implementării pentru opt proiecte de restaurare a unor monumente istorice de categoria A din parohiile Vovidenia și Bărboi, respectiv din mănăstirile Bârnova, Frumoasa, Tazlău, Sihăstria, Secu și Văratec.

Sectorul patrimoniu și construcții bisericești al Arhiepiscopiei Iașilor a avut rolul de a coordona și supraveghea întreaga activitate din acest domeniu, la finele anului trecut fiind înregistrate un număr total de 606 şantiere de construcție, restaurare, consolidare sau pictare. O activitate extrem de importantă pentru bunul mers al lucrurilor în acest domeniu au avut-o Echipa „Meşterul Manole”, Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Centrul de Cercetare şi Restaurare a Patrimoniului de Artă Creştină „Resurrectio”, Serviciul tehnic și Serviciul de arhitectură.

Proiecte și perspective

Biserica nu este o organizație cu o disciplină cazonă, ci un organism viu, articulat duhovnicește, raportându-se mereu la Capul său, Care este Hristos. Lăcașul de cult ce se sfințește pentru a adăposti o comunitate devine acea „încăpere de sus” (Faptele Apostolilor 1, 13) capabilă să găzduiască permanenta actualizare a Cincizecimii. În Biserică e nevoie să acţionăm cu multă răbdare, calm şi chibzuit, cu rugăciune şi cu multă sfătuire. Grabă să fie doar în a arăta dragoste de aproapele, în a căuta comuniunea cu el. Fidelitatea faţă de credinţă trebuie să fie dublată întotdeauna de stăruinţa de a păstra comuniunea. Nici un efort nu este prea mare când e vorba atât de mărturisirea Adevărului, cât şi de păstrarea unităţii în Biserica cea Una a lui Hristos. Amândouă sunt la fel de importante.

Acesta este duhul în care nădăjduim, cu mila și cu ajutorul lui Dumnezeu, că se va desfășura întreaga lucrare din Arhiepiscopia Iașilor și în 2018, care este și „Anul omagial al unității de credință și de neam”. În anul din care s-a scurs deja prima lună, vor fi demarate o serie de proiecte noi, dar vor fi și continuate ori, pe măsura posibilităților, îmbunătățite sau finalizate, cele aflate în curs de derulare. Dintre prioritățile anului 2018, evidențiem:

1) Deschiderea, în parteneriat cu Primăria Agapia, a Centrului rezidențial pentru vârstnici „Cuvioasa Nazaria” de lângă Mănăstirea Văratic (luna mai, 2018);

2) Proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și a Sfântului Gheorghe Pelerinul;

3) Organizarea Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae” cu tema „Local și universal în Ortodoxia românească”, în perioada 10-12 mai 2018;

4) Organizarea celei de-a doua ediții a Festivalului Internațional de Muzică Bizantină;

5) Inițierea colecțiilor Bioetica şi Misiologie la Editura Doxologia;

6) Crearea unui Centru de consiliere pre și post avort care să funcționeze în cadrul Departamentului Pro Vita.

7) Deschiderea, în toamna acestui an, a Liceului „Varlaam Mitropolitul”, ca o continuare firească a lucrării săvârșite de Grădinița și de Școala „Varlaam Mitropolitul”.

(Sinteză realizată de Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor,

pe baza informațiilor furnizate de sectoarele Centrului Eparhial Iași)

Număr de vizualizări :833


Comenteaza

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro