Aventura în literatură, la Colocviul Național al ALGCR

iul. 13th, 2016 | By | Category: Agenda de carte

Vineri, 15 iulie, și sâmbătă, 16 iulie 2016, începând cu ora 9:00, în Sala de Lectură „Nicolae Georgescu-Tistu” a Facultății de Litere București (Edgar Quinet 5-7), se va desfășura Colocviul național al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România: ”AVENTURA literar-artistică, intelectuală, spirituală”.


Organizatori: Facultatea de Litere din cadrul Universității din București, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, Villa I Tatti, Institutul Cultural Român, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” și Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România (APLER).

„După ce am discutat despre statutul teoriei literaturii, al istoriei literare, al studiilor culturale, al noilor discipline care își aleg literatura ca obiect, după ce am încercat să definim identitatea în context național, european și planetar, considerăm oportun să luăm o «pauză taxinomică» și să atacăm o temă care dă frâu liber imaginației noastre teoretice și asociative: AVENTURA. Aventura în literatură și în arte, în activitatea intelectuală, în aspirațiile, inițiativele și «încercările» spiritului. Este o temă deschisă unei multitudini de abordări, o temă în care ideea însăși de libertate este inclusă, dar, în același timp, o temă care obligă la contextualizări atente și la reflecție critică.” (Prof. univ. Mircea Martin, președinte al ALGCR)

PROGRAMUL COLOCVIULUI NAȚIONAL

Vineri, 15 iulie

9.00-10.00: Înregistrarea participanților.

SALA DE LECTURĂ „Nicolae Georgescu-Tistu”

(et. 1, aripa dreaptă)

10.00-10.30: Deschiderea lucrărilor colocviului. Alocuțiuni: Prof. univ. Mircea Dumitru, Ministrul Educației și Cercetării; Prof. univ. Emil Ionescu, Decanul Facultății de Litere;

Prof. univ. Mircea Martin, Președinte al ALGCR.

10.30-11.30: Conferință plenară – Grande Guerre, grandes vacances, Profesor Antoine Compagnon (Collège de

France).

11.30-11.45: pauză de cafea

11.45-12.30: secțiuni paralele

SECȚIUNEA 1, SALA DE LECTURĂ „Nicolae

Georgescu-Tistu”

11.45-13.00

Moderator: Prof. univ. Paul Cornea

1.  Prof. univ. Ioan Pânzaru (Universitatea din București) – L’aventure de la rapportabilité. Pourquoi les récits ont-ils un sens?;

2.  Cercetător științific II Oana Soare (Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, București) – Nicolae Iorga et l’aventure d’écrire l’histoire de la Révolution de 1848;

3.  Cercetător științific III Bianca Burța-Cernat (Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, București) – L’aventure politique de Panaït Istrati;

4. Cercetător științific III Ligia Tudurachi (Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu, Cluj-Napoca) –

L’affection érotique dans les cénacles.

SECȚIUNEA 2, SALA DE CONSILIU

(parter, aripa stângă)

11.45-13.00

Moderator: lector univ. Ioana Gogeanu

1.  Prof. univ. Caius Dobrescu (Universitatea din București) –

Aventura și adventismul modernității;

2.  Conf. univ. Susana Tapodi (Universitatea Sapientia, Miercurea-Ciuc) – Călătoria ca aventură a căutării și a descoperirii de sine;

3. Dr. Radu Voinescu (Uniunea Scriitorilor din România) –

Aventură şi gen literar;

4. Conf. univ. Alina Buzatu (Universitatea „Ovidius” din Constanța) – Žižek: aventura discursului teoretic.

13.00-15.00 – pauză de prânz 15.00-16.15 – secțiuni paralele

Secțiunea 3, SALA DE LECTURĂ „Nicolae Georgescu-Tistu” 15.00 – 16.15

Moderator: Prof. univ. Ioan Pânzaru

1. Lector univ. Alice Popescu (Universitatea „Titu Maiorescu”, București) – L’Athénée Palace, lieu d’une aventure historique;

2. Prof. dr. Dorica Boltașu-Nicolae (Colegiul Național „Iulia Hasdeu”) – Le personnage contemporain entre l’aventure de l’histoire et la fiction tragicomique;

3. Dr. Adina Dinițoiu (redactor, Observator Cultural), L’Expérimentation littéraire et le „textualisme” des écrivains de la génération ’80: une aventure intellectuelle;

4. Lector univ. Magda Răduță (Universitatea din București),

Vers l’Ouest, vers l’Ouest! La littérature migrante dans la Roumanie post-communiste.

SECȚIUNEA 4, SALA DE CONSILIU

15.00 – 16.15

Moderator: conf. univ. Paul Cernat

1. Lector univ. Adrian Jicu (Universitatea „V. Alecsandri” din Bacău), Hrana – o aventură spirituală. Funcții și reprezentări ale imaginarului gastronomic în literatura română;

2. Drd. Ioana Duță (EHESS, Paris), Aventura fericirii în Europa Centrală – de la speranță și până în pânzele albe;

3. Drd. Roxana Rogobete (Universitatea de Vest din Timișoara),

Fals ghid de călătorie: o aventură din Rodina în Heimat;

4. Drd. Bogdan Balița (Universitatea de Vest din Timișoara), Sinuciderea – o aventură central-europeană între Weininger și Michaelstaedter.

16.15-16.30 – pauză de cafea

16.30-17.45 – secțiuni paralele

SECȚIUNEA 5, SALA DE LECTURĂ „Nicolae Georgescu-Tistu”

16.30 -17.45

Moderator: Prof. univ. Vasile Spiridon

1. Conf. univ. Lăcrămioara Berechet (Universitatea „Ovidius” din Constanța) – Aventura inițierii în proza lui Mircea Eliade;

2. Asist. univ. Ștefan Firică (Universitatea din București) –

Aventuri politice, culturale, existențiale ale „tinerei generații”. Un portret de grup în trilogia Victorii de Mircea Eliade;

3. Dr. Raul Popescu (Universitatea „Transilvania” din Brașov) – Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu, aventura unei prietenii;

4. Drd. Gabriel Soare (Universitatea din București) – Aventura schimbării aventurii.

SECȚIUNEA 6, SALA „G. Călinescu” (catedra de

literatură)

16.30 – 17.45

Moderator: Cercetător științific II Oana Soare

1. Prof. univ. Carmen Mușat (Universitatea din București) – Aventura așteptării sfârșitului;

2. Prof. dr. Luminița Medeșan (Colegiul Național „G. Coșbuc”, Cluj-Napoca) – Somnoroasa aventură sau Aventuri într-o curte interioară;

3. Lector univ. Catrinel Popa (Universitatea din București)

Între istorie şi poveste (aventura re-scrierii trecutului în literatura contemporană);

4. Drd. Andreea Mihăilescu-Sanda (Universitatea din București) – Aventuri ale culorii în peisajul liricii macedonskiene şi argheziene.

Sala de Consiliu

17.00 – 18.30

SECȚIUNEA Aventuri și aventurieri în Renaștere / Renaissance Adventure and Adventurers

(sponsorizată printr-un grant Lila Wallace de Villa I Tatti – The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies) Moderator: Prof. univ. Caius Dobrescu

1. Elizabeth Pilliod (Rutgers-Camden University, USA), Pontormo and Visual Adventures;

2. Corin Braga (Babes-Bolyai University, Cluj), Extraordinary Voyages, Roman d’Aventure, Antiutopias in Post-Renaissance;

3. Pablo Gonzales Tornel (Jaume I University, Spain), A different St Peter’s was possible: Papirio Bartoli and the ship of the Church

4. Raluca Perta Duna (University of Bucharest), Leonardo da Vinci, the Adventure of Knowledge: Capricci, Meraviglia, Impossibilità

5. Diletta Gamberini (Villa I Tatti, Italy), Benvenuto Cellini e l’avventura della vita quotidiana (skype talk)

Sala 120

17.00 – 18.30

Proiect Migration and Reshaping Identities in Romanian Travel Writings (MARIS): Localizări ale teoriei literare românești în context global. Participă prof. univ. Liviu Papadima, directorul proiectului, Roxana Eichel, Oana Fotache, Magda Răduță. Lansarea volumului Dus-întors. Rute ale teoriei literare în postmodernitate. Oana Fotache, Magda Răduță, Adrian Tudurachi (ed.), București: Editura Humanitas 2016.

18.30 – 19.00: SALA DE LECTURĂ:

Acordarea premiilor ALGCR 2016.

19.00: CATEDRA DE LITERATURĂ – cocktail.

Sâmbătă, 16 iulie

9.00 – 9.30 – înregistrarea participanților

9.30 – 10.30, SALA DE LECTURĂ „Nicolae Georgescu- Tistu”

Conferință plenară: Le roman d’aventures libertaire (J. Conrad, B. Traven, P. Mac Orlan, Panaït Istrati) – Profesor

Till R. Kunhle (Université de Limoges)

SECȚIUNEA 7, SALA DE LECTURĂ „Nicolae Georgescu-Tistu”

10.45 – 12.00

Moderator: Prof. univ. Carmen Mușat

1. Lector univ. Ioana Gogeanu (Universitatea din București) – Between Adventure and Misadventure. A Tentative Phenomenological Analysis to Hamlet, III, i;

2. Prof. univ. Laura Pavel (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj- Napoca) – Radical Interpretation as Hermeneutic Adventure at Donald Davidson;

3. Cercetător științific III Roxana Patraș (Universitatea „Al. Cuza” din Iași) – A Romanian Ulysses and His Patterns of Prophetic Diction: nostalgia and happiness in Matila Ghyka’s writings;

4. Conf. univ. Ioana Zirra (Universitatea din București) –

The Exilic Journey as Adventure in Norman Manea’s The Hooligan’s Return and James Joyce’s Ulysses.

12.00-12.15 – pauză de cafea

SECȚIUNEA 8, SALA DE LECTURĂ „Nicolae Georgescu-Tistu”

12.15-13.30

Moderator: Cercetător științific III Ligia Tudurachi

1. Drd. Maricica Munteanu (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași) – Aventura într-un spațiu cunoscut. În Iași, pe urmele Vieții românești;

2. Drd. Oana Purice (Universitatea din București) – Aventura întoarsă către sine. Tudor Vianu în scrieri memorialistice (și) de călătorie;

3. Conf. univ. George Ardeleanu (Universitatea din București) – Aventurile unui manuscris: Așteptând ceasul de apoi de Dinu Pillat

4. Asist. univ. Bogdan Tănase (Universitatea din București) – Estul discret. Călătorie, aventură și memorie inițiatoare în interpretarea lui Robert D. Kaplan și a lui Mircea Anghelescu.

13.30-15.00 – pauză de prânz (asigurat de organizatori –

CATEDRA DE LITERATURĂ)

SECȚIUNEA 9, SALA DE CONSILIU

15.00-16.15

Moderator: Prof. univ. Laura Pavel

1.  Prof. univ. Angelo Mitchievici (Universitatea „Ovidius” din Constanța) – Spectrele aventurii: hagialâkuri mateine;

2. Prof. univ. Vasile Spiridon (Universitatea „V. Alecsandri” din Bacău) – Aventură în timpuri și spații exotice (Craii de Curtea-Veche, de Mateiu I. Caragiale)

3. Prof. dr. Irina Georgescu (Colegiul Național „Sfântul Sava”, București) – Metaforele aventurii în literatura optzecistă. Studiu de caz: Zepeline peste piața Bucur-Obor de Mircea Cărtărescu;

4. Dr. Laurențiu Malomfălean (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca) – Aventurile lui Nicolae Vaschide în transpunere de Mircea Cărtărescu.

16.15-16.30 – pauză de cafea

SECȚIUNEA 10, SALA DE CONSILIU

16.30-17.45

Moderator: Prof. univ. Corin Braga

1. Lect. univ. Mihai Ene (Universitatea din Craiova) – Aventura avangardistă. Riscuri şi limite;

2. Conf. univ. Paul Cernat (Universitatea din București) – Incognito la Mizil. Geo Bogza şi provincia ca aventură;

3. Drd. Ana Pușcașu (Universitatea de Vest din Timișoara) – O aventură a umanului în spațiul poeziei digitale.

4. Cercetător științific III Mihai Iovănel (Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, București) – Aventurile lui Dracula. Motivul vampirului în rețeaua globală, pornind de la cazul românesc.

SECȚIUNEA 11, SALA DE CONSILIU

17.45-19.00

Moderator: Prof. univ. Angelo Mitchievici

1. Conf. univ. Brândușa Palade (SNSPA, București) – Aventura unui „spectator vinovat”: credință, vocație și vizionarism social la Thomas Merton;

2. Prof. dr. Titiana Zlătior (Colegiul Național „G. Coșbuc”,

Cluj-Napoca) –Forme ale aventurii scripturale în proza onirică a lui Dumitru Țepeneag sau despre „moartea în text”;

3. Drd. Cătălina Stoica (Universitatea din București), Aventura unei împliniri: Simone de Beauvoir devine Castorul;

4. Prof. dr. Dan Anghelescu, Vintilă Horia. Aventura călătoriilor în căutarea cunoaşterii.

19.00.-19.30 – Lansări de carte:

Adriana Babeți, Dumitru Tucan, Gabriela Glăvan, Radu Pavel Gheo (coord.), Cartografii literare: regional, național, european, global. Timișoara: Editura Universității de Vest, 2015 – prezintă drd. Roxana Rogobete;

Magdalena Hodalska, Catalin Ghita and Isabela Dixon, Strangers on Our Doorsteps and Strangers in Our House. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2016 – prezintă prof. univ. Cătălin Ghiță, lect. univ. Mihai Ene.

Închiderea lucrărilor colocviului.

Număr de vizualizări :1857


Comenteaza

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro