“Théorèmes poétiques” / “Teoreme poetice”, sau când „Știință + Iubire = Poezie“(1)

mart. 10th, 2013 | By | Category: Eveniment

Cartea “Théorèmes poétiques” / “Teoreme poetice” scrisă de Basarab Nicolescu a apărut recent la Curtea Veche Publishing în ediție bibliofilă și bilingvă franco-română. Traducerea aparține scriitorului L.M. Arcade, iar ilustrațiile  lui Mircia Dumitrescu, cunoscut artist grafician. Volumul beneficiază de traducerea integrală a textului ediției originale în limba franceză. Tirajul de 500 de exemplare se distinge prin numerotarea a 200 dintre acestea, care vor purta semnătura olografă a autorului.

Cartea va fi lansată în cadrul Salonului Cărții de la Paris, vineri 22 martie 2013, de la ora15:30, la standul Institutului Cultural Român. Cu această ocazie, autorul va semna 40 de exemplare numerotate, timp în care actorul și regizorul Marc Zammit va lectura o selecție de teoreme poetice.

Textele sunt grupate în treisprezece secvențe:

I. Niveaux de Réalité / Nivele de Realitate.

3 Le mouvement cosmique peut être visualisé par deux fleuves parallèles, allant avec une force considérable dans des sens opposés, à travers tous les cosmos. La discontinuité est précisément le passage d’un fleuve à l’autre.  Mișcarea cosmică poate fi reprezentată vizual: două fluvii paralele care curg cu o forță considerabilă în direcții opuse, străbătând toate cosmosurile. Discontinuitatea este tocmai trecerea de la un fluviu la celălalt.

II. La Raison / Raţiunea

89 Quelle est vraiment la lumière qui nous aide à voir ? La lumière physique nous aide à voir les objets extérieurs et donc à survivre. La lumière intérieure éclaire la vision et nous fait vivre.  Care este, la drept vorbind, lumina care ne ajută să vedem? Lumina fizică ne ajută să vedem obiectele exterioare, așadar să supraviețuim. Lumina interioară luminează viziunea și ne face să viețuim.

III. Science et tradition / Ştiinţă şi tradiţie

58 La science – l’amour par procuration. L’amour quand même. La Tradition – la connaissance par procuration. La connaissance quand même.  Știința – iubire prin procură. Iubire, cu toate acestea. Tradiția – cunoaștere prin procură. Totuși, cunoaștere.

IV. Le Sense / Sensul

5 Donner un sens au sens est insensé. Car l’insensé du sens est dans le sens lui-même.  A da un sens sensului e nesăbuit. Fiindcă nesăbuirea sensului este chiar în sens.

V. La Transdisciplinarité / Transdisciplinaritatea

25 Qu’est-ce qui peut être à la fois « à travers » et « au-delà » ? Trans.  Ce poate fi totodată și „prin“ și „dincolo“? Trans.

VI. La poétique quantique / Poetica cuantică

7 La féminité du poétique donne tout son sens à la virilité du quantique. Ce qui est commun entre le poétique et le quantique : l’Imaginaire. Ce qui est différent entre le poétique et le quantique : la Réalité. C’est pourquoi leur rencontre est féconde.  Feminitatea poeticului îi dă întregul sens virilității cuanticului. Ceea ce este comun poeticului și cuanticului: Imaginarul. Ceea ce este diferit între poetic și cuantic: Realitatea. Iată de ce întâlnirea cuanticului cu poeticul este fecundă.

VII. La Cosmodernité / Cosmodernitatea

64 Le passage de l’univers-machine à l’univers vivant est un des signes de la métamorphose de la modernité en cosmodernité.  Trecerea de la universul-mașină la universul viu este unul dintre semnele metamorfozării modernității în cosmodernitate.

VIII. La Bêtise / Prostia

2 Il y a un seul arbre défendu dans le jardin d’Eden : celui de la bêtise. Par quel miracle de la dialectique avons-nous inversé les mots « bêtise » et « connaissance » ?  Există un singur arbore interzis în grădina Raiului: acela al prostiei. Prin ce miracol al dialecticii am inversat cuvintele „prostie“ și „cunoaștere“?

IX. La Nature / Natura

69 Les dés de la Nature sont décidément pipés : c’est toujours l’Un qui sort, parent et enfant à la fois.  Zarurile Naturii sunt desigur măsluite: întotdeauna iese UNU, părinte și copil totodată.

X. Le tiers secrètement inclus / Terţul tainic inclus

19 Concevoir le monde comme une salle d’attente : la salle des pas perdus du tiers secrètement inclus.  A concepe lumea ca o sală de așteptare: sala pașilor pierduți ai terțului tainic inclus.

XI. Dieu(x) / Dumnezeu(i)

52 Il n’y a pas de preuve de Dieu. C’est l’Evidence Absolue.  Nu există probă a existenței lui Dumnezeu. El este însăși Evidența Absolută.

XII. La vie – la Mort / Viaţa – Moartea

45 La mort à soi-même n’est ni un droit, ni une obligation de l’homme. C’est le prix à payer pour éviter la mort.  Moartea pentru sine însuși nu este nici un drept, nici o obligație a omului. E prețul de plătit pentru a evita moartea cea mare.

XIII. Je / Eu

83 Un enfant me demande : Quel était mon visage avant ma naissance ? Sans réfléchir, je lui réponds : Quel était mon visage avant ma naissance ?  Un copil mă întreabă: Care era chipul meu înainte de a mă naște? Fără să mă gândesc, îi răspund: Care era chipul meu înainte de a mă naște?

“Teoreme poetice” este o carte-revelație a devenirii conștiente întru conștiință, printr-o a doua naștere urmând morții de sine. Ele i-au fost dăruite autorului de Lumina Soarelui Absolut. O Lumină „lichidă ca mierea“(2) revărsată peste, în și prin ființa sa. Lumină unificatoare, prin frumusețe, a întregii Creații.

Sub semnul Luminii fiind ursite să apară, teoremele rămân vii, aceleași dar mereu altele. Este ca și când ai privi un tablou din toate unghiurile, iar când acestea par epuizate iți dai seama că ai devenit fractal primind toate informațiile din interior. Teoremele sunt vii pentru că te primesc mereu altfel, pentru că te întreabă când îți răspund, pentru că te citești pe tine în ele așa cum ele te oglindesc pe tine, cu adevărul fiecărui Acum. „[…] Rolul teoremelor poetice nu este de a deschide, ci de a lăsa să pătrundă.“(3)

Las, deci, teoremele să acționeze înlăuntrul meu, recunoscătoare că am ajuns la ele, sperând că voi putea zări cândva, măcar de departe, chipul Evidenței Absolute.

Cristina Poterășoiu

(1)   Basarab Nicolescu, Teoreme poetice (VI.18), Curtea Veche Publishung, 2013, București

(2)   Basarab Nicolescu, Michel Camus, Rădăcinile libertății, Curtea Veche Publishing, 2004, București

(3)   Basarab Nicolescu, Teoreme poetice .“(VI.40), Curtea Veche Publishung, 2013, București

http://basarab-nicolescu.fr/index.php

Notă: Autoarea articolului a extras doar câte o teoremă poetică din fiecare secțiune, alegerea reprezentând, pentru o clipire, singularitatea prin care Includerea s-a unit cu Excluderea.

Număr de vizualizări :1569


Comenteaza

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro