spot_img

Avocatul Poporului nu va ataca la Curtea Constituţională diminuarea drepturilor de autor

AgenţiadeCarte ro publică în exclusivitate răspunsul dat de  instituţia Avocatul Poporului în urma Scrisorii de Protest „Cu ce drept ne diminuaţi drepturile de autor?”. Adjunctul Avocatului Poporului, dl. Ionel Oprea, a trimis un răspuns oficial iniţiatorului Scrisorii de Protest, scriitorul Dan Mircea Cipariu, preşedintele secţiei Poezie- Uniunea Scriitorilor din România – filiala Bucureşti. În mod concret, Avocatul Poporului nu va ridica excepţiile de neconstituţionalitate propuse de semnatarii Scrisorii de Protest.

„Stimate domnule preşedinte,

Prin cererea înregistrată la instituţia Avocatul Poporului sub nr. 7181 din 12 iulie 2010, ne-aţi transmis Scrisoarea de Protest „Cu ce drept ne diminuaţi drepturile de autor?”. Din cererile înregistrate ulterior sub nr. 7417 din 16 iulie 2010, nr.7496 din 20 iulie 2010, nr.7536 din 20 iulie 2010, respectiv nr.8133 din 4 august 2010, din care rezultă că solicită Avocatul Poporului să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea Orodonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale.

Am examinat cu atenţie argumentele dumneavoastră şi am constatat că acestea se referă, în principal, la următoarele aspecte:

1.Legalitatea modificării Codului fiscal printr-o ordonanţă de urgenţă a Guvernului, adoptată la sfârşitul sesiunii parlamentare, faţă de art.115 şi 139 din Constituţia României, precum şi faţă de art.4 din Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

2. Încălcarea art.16 din Constituţie, prin obligarea persoanelor care au atât venituri din salarii, cât şi venituri din drepturi de autor, la plata contribuţiilor pentru asigurări sociale, respectiv a contribuţiilor pentru asigurări de sănătate, ceea ce apreciaţi ca „discriminare a unei duble impozitări”.

3. Încălcarea art 135 alin (2) litera c) din Constituţie „privind stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor” coroborat cu art 33 alin (3) din Constituţie privind accesul la cultură.

4. Încălcarea art.47 din Constituţie privind dreptul la un nivel de trai decent.

5. Încălcarea art.133 şi 139 din Constituţie privind „reconsiderarea activităţii creative ca dependentă” prin art.1 pct 1 litera c) faţă de art.46, alin (1) din Codul fiscal, care defineşte veniturile din activităţi independente, fiind incluse şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente”.

Din examinarea petiţiilor formulate, constatăm următoarele:

I. În ceea ce priveşte criticile de neconstituţionalitate ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2010:

Referitor la pretinsa atingere art 139 alin (1) din Constituţie şi art.4 Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, amintim jurisprudenţa Curţii Constituţionale care a statuat în numeroase rânduri că art.4 (alin1) din Codul fiscal reprezintă un text de principiu ce consfinţeşte regula modificării şi completării sale cu 6 luni înainte de data intrării lui în vigoare. Prin urmare, pot apărea excepţii de la această regulă, fiind permise nu numai de Codul fiscal ci şi de art.115 (alin 4) din Constituţie: „Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu mai poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora„. Prin urmare situaţia extraordinară de reglementare nu mai poate fi amânată constituie esenţa şi justificarea acestei măsuri.

În cazul de faţă, în preambulul actului normativ criticat, se menţionează că nivelul veniturilor bugetare a fost profund afectat de criza economică şi financiară. Astfel, fiind sarcina statului să găsească soluţii pentru contracararea efectelor acestor crize, a fost adoptată şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 “pentru realizarea unui echilibru între nivelul veniturilor şi cel al cheltuielilor, corelat cu obiectivele macroeconomice, ţinând cont de faptul că nepromovarea acestui act normativ ar avea drept consecinţe negative creşterea deficitului bugetar”. Determinarea situaţiilor extraordinare pentru emiterea ordonanţei de urgenţă aparţine Guvernului, Parlamentul urmând să valideze sau să invalideze reglementările juridice introduse pe această cale  în ordinea de drept (Decizia nr. 65/1995 a Curţii Constituţionale).

          Cât priveşte critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, în raport cu prevederile art. 16, art. 33, art. 47 şi art. 135 din Constituţie, apreciem că aceste drepturi nu au fost afectate în esenţa lor, prin dispoziţiile legale criticate.

          În racord cu exigenţele constituţionale stabilite de art. 115, alin. (5), intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă este condiţionată de depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgenţă.

          Sub acest aspect, rezolvarea problemei revine Parlamentului, care exercită controlul ordonanţelor cu care a fost sesizat prin aprobarea sau respingerea lor printr-o lege, în conformitate cu art. 115, alin. (7) din Legea Fundamentală.

          De asemenea, vă precizăm că potrivit art. 13, litera f) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, republicată, Avocatul Poporului “poate sesiza direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor”. Astfel cum precizează textul de lege, termenul folosit de legiuitor este “poate” şi nu “sesizează”, prin urmare este vorba de o prerogativă acordată Avocatului Poporului, un drept de garanţie facultativ şi nu imperativ al legii, în sensul stabilirii unei obligaţii în sarcina Avocatului Poporului.

          Faţă de cererea formulată, nu au fost identificate temeiuri care să justifice sesizarea Curţii Constituţionale de către Avocatul Poporului, pe calea unei excepţii de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale.

          Fără îndoială, persoanele care apreciază că li s-au încălcat drepturi, libertăţi sau interese legitime se pot adresa justiţiei în condiţiile art. 21 din Constituţie privind accesul liber la justiţie, iar, în cadrul procesului pot să invoce excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor legale criticate.

          II. Referitor la impozitarea drepturilor de autor, precizăm următoarele:

  1. Conform art. 46 alin. (1) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, “Veniturile din activităţi independente cuprind (…) veniturile din drepturile de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau dintr-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.

Totodată sunt enumerate în mod expres, dar nu limitativ, veniturile din drepturile de proprietate intelectuală considerate venituri din activităţi independente:”Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi alte asemenea”. (Art. 47 alin. (4) din Codul fiscal).

  1. Referitor la situaţia activităţilor care generează venituri din drepturi de autorşi drepturi conexe, o dată cu intrarea în vigoare a prevederilor subpunctelor 2.1 şi 2.1. ale art. 7 alin. (2) din Codul fiscal, introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, aceasta a fost clarificată prin Hotărârea Guvernului nr. 791/2010 pentru completarea şi aplicarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor art. III din ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 (Monitorul Oficial nr. 542 din 3 august 2010), în care se precizează următoarele:

–                     activităţile desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii, care generează venituri din (…) drepturile de autor şi drepturile conexe definite potrivit prevederilor Legii 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi reconsiderate ca activităţi dependente potrivit prevederilor art. 7 alin (1) pct. 2.1 şi 2.2 din Codul fiscal, conform punctului 1 alin. (2) din acest act normativ;

–                     sunt considerate venituri din activităţi independente veniturile din drepturi de autor şi drepturile conexe definite potrivit pevederilor Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit punvtul 24, introdus în Titlul III “Impozitul pe venit” din Normele Metodologice ale Codului Fiscal.

Prin urmare, observăm că situaţia veniturilor obţinute din drepturi de autor şi drepturi conexe a fost clarificată.

III. Vă informăm că, prin adresa nr. 8390 din 13 august 2010, Avocatul Poporului a transmis o sesizare preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, doamna Roberta Alma ANĂSTASE şi domnul Mircea GEOANĂ, având ca obiect lacunele şi neconcordanţele legislative constatate din examinarea:

– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale;

– Hotărârii Guvernului nr. 791/2010 pentru completarea şi modificarea Normleor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale”.

Număr de vizualizări :1245

Articole recomandate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2022

De 13 ani, AgențiadeCarte.ro propune un top anual al celor mai bune cărți. Pentru anul editorial 2022, echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural, Ziarul de Iași, Ficțiunea OPTm și Gala Tinerilor Scriitori / Cartea de poezie a anului 2022, dar și propriile preferințe ale editorilor și colaboratorilor noștri. Astfel, propunem 85 de titluri pe care le considerăm semnificative pentru anul editorial 2022: 30 de cărți de poezie, 30 de cărți de proză, 10 cărți de critică, istorie și teorie literară, precum și 15 cărți de eseu, publicistică și memorialistică. Cititorii AgenţiadeCarte.ro pot vota și comenta titlurile alese de noi. Votul este deschis până la 31 august 2023, ora 23.00. Juriul Premiilor AgenţiadeCarte.ro este compus din scriitorii Florin Iaru, Cristian Teodorescu și Dan Mircea Cipariu (președintele asociației Euro CulturArt). Juriul va anunța, după închiderea votului pe agentiadecarte.ro, printr-un comunicat de presă, câștigătorii. Premiile, în valoare de 5000 lei, sunt finanțate de Ministerul Culturii.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2021

De 12 ani, AgențiadeCarte.ro propune un top anual al celor mai bune cărți. Pentru anul editorial 2021, echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural, Ziarul de Iași și Gala Tinerilor Scriitori, dar și propriile preferințe ale editorilor și colaboratorilor noștri. Astfel, propunem 71 de titluri pe care le considerăm semnificative pentru anul editorial 2021:  30 de cărți de poezie, 20 de cărți de proză, 10 cărți de critică literară, istorie literară și teorie literară, precum și 11 cărți de eseu, publicistică și memorialistică. Cititorii AgenţiadeCarte.ro pot vota și comenta titlurile alese de noi. Votul este deschis până la 31 august 2022, ora 23.00.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2020

De 11 ani, AgențiadeCarte.ro propune un top anual al celor mai bune cărți. Pentru anul editorial 2020, echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Observator Cultural, Ziarul de Iași și Gala Tinerilor Scriitori, dar și propriile preferințe ale editorilor și colaboratorilor noștri. Astfel, propunem 74 de titluri pe care le considerăm semnificative pentru anul editorial 2020: 31 de cărți de poezie, 20 de cărți de proză, 10 cărți de critică literară, istorie literară și teorie literară, precum și 13 cărți de eseu, publicistică și memorialistică. Cititorii AgenţiadeCarte.ro pot vota și comenta titlurile alese de noi. Votul este deschis până la 31 august 2021, ora 23.00. După închiderea votului, într-un eveniment public, AgențiadeCarte.ro va premia cărțile ce vor întruni cele mai multe voturi ale publicului și ale unui juriu desemnat de Asociația Euro CulturArt. Vom acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune a topului. (Dan Mircea Cipariu)

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2019

De 10 ani, AgențiadeCarte.ro propune un top anual al celor mai bune cărți. Pentru anul editorial 2019, echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural și Gala Tinerilor Scriitori, dar şi propriile preferinţe ale editorilor. Astfel, propunem câteva titluri pe care le considerăm semnificative pentru o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Cititorii AgenţiadeCarte.ro pot vota și comenta titlurile alese de noi. Votul este deschis până la 31 august 2020, ora 23.00. După închiderea votului, într-un eveniment public, AgențiadeCarte.ro va premia cărțile ce vor întruni cele mai multe voturi ale publicului și ale unui juriu desemnat de Asociația Euro CulturArt. Vom acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune a topului.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2018

În anul editorial 2018, au fost publicate câteva titluri semnificative pentru o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural, Iocan și Gala Tinerilor Scriitori, dar şi propriile preferinţe ale editorilor. A rezultat o listă de propuneri pe care cititorii AgenţiadeCarte.ro o pot vota, comenta şi critica. Votul este deschis până la 31 august 2019, ora 23.00. După închiderea votului, într-un eveniment public, AgențiadeCarte.ro va premia cărțile ce vor întruni cele mai multe voturi ale publicului și ale unui juriu desemnat de Asociația Euro CulturArt. Vom acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune a topului.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2017

În anul editorial 2017, au fost publicate câteva titluri semnificative pentru o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural și Gala Tinerilor Scriitori, dar şi propriile preferinţe ale editorilor. A rezultat o listă de propuneri pe care cititorii AgenţiadeCarte.ro o pot vota, comenta şi critica. Votul este deschis până la 27 august 2018, ora 23.00. Pe 31 august 2018, de Ziua Limbii Române, într-un eveniment public, AgențiadeCarte.ro va premia cărțile ce vor întruni cele mai multe voturi. Vom acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune a topului.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2016

Anul 2016 a propus câteva titluri semnificative pentru o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural și Gala Tinerilor Scriitori, dar şi propriile preferinţe ale editorilor. A rezultat o listă de propuneri pe care cititorii AgenţiadeCarte.ro o pot vota, comenta şi critica. Votul este deschis până la 27 august 2017, ora 23.00.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRŢI ALE ANULUI 2015

Anul 2015 a propus câteva titluri semnificative pentru o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural, România literară, Gala Tinerilor Scriitori, dar şi propriile preferinţe ale editorilor. A rezultat o listă de propuneri pe care cititorii AgenţiadeCarte.ro o pot vota, comenta şi critica. Votul este deschis până la 15 mai 2016, ora 23.00.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRŢI ALE ANULUI 2010

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRŢI ALE ANULUI 2010

Cotidianul cultural AgenţiadeCarte.ro este membru al Asociației Publicațiilor Literare și Editurilor din România (APLER)

 

Publicaţie culturală finanţată cu sprijinul Ministerului Culturii.

ISSN: 2248 – 1508