Burse postdoctorale „Mircea Eliade”, oferite de Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române

iun. 30th, 2010 | By | Category: Postcard

Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române derulează, în perioada 2010-2012, programul de burse postdoctorale „Mircea Eliade”, cu tema-cadru „Istorie, religie şi societate în Europa şi Asia”. Pornind de la direcţiile de cercetare ale Institutului – „Religii indiene şi iraniene”, „Istoria comparată a monoteismelor”, „Religie şi modernitate”, programul vizează proiecte care studiază fenomenul religios din perspective metodologice multiple. Candidaţii pot depune proiecte de cercetare consacrate tradiţiilor şi problematicilor religioase menţionate, precum şi altora care se înscriu în istoria generală şi comparată a religiilor Europei şi Asiei.

Condiţii de candidatură:
1. Proiectul de cercetare va fi redactat în română şi într-o limbă de circulaţie, va avea 10-15.000 de semne cu spaţii, şi va fi datat şi semnat olograf.
2. Un CV format Euro Pass, cu fotografie, semnat pe fiecare pagină.
3. Lista detaliată de publicaţii şi activităţi (prelegeri, conferinţe, stagii de cercetare etc.). Lista se datează şi se semnează olograf.
4. Lista limbilor de specialitate (în funcţie de tematica aleasă) stăpânite de către candidat, cu precizarea gradului de cunoaştere a acestora. Lista se datează şi se semnează olograf.
5. Declaraţie pe proprie răspundere că proiectul de cercetare nu a mai fost finanţat din altă sursă sau nu este finanţat în paralel. Dubla finanţare duce la excluderea automată din competiţie. Dacă totuşi proiectul propus a beneficiat de o finanţare parţială sau integrală anterioară, candidatul trebuie să depună o justificare (maximum 2.000 de semne cu spaţii) privind necesitatea continuării cercetării pe această temă.
6. Copii legalizate după diplomele de licenţă, de masterat şi de doctorat.
7. Copii după premii, distincţii, adeverinţe şi alte materiale considerate relevante de către candidat.
8. Document care să ateste efectuarea unui stagiu de cercetare în străinătate de minimum 1 lună (dacă este cazul).
9. Două recomandări ale unor cercetători consacraţi din domeniu. Recomandările se trimit de către semnatari prin poşta electronică (scanate) sau prin poşta rapidă pe adresa Institutului de Istorie a Religiilor.
10. Patru lucrări: un exemplar în format electronic al tezei de doctorat şi trei titluri considerante reprezentative, în original sau în copie.
Documentele solicitate la punctele 1-5 se depun în limba română şi într-o limbă de circulaţie.

În funcţie de complexitatea proiectului, bursele vor fi acordate pe o perioadă de 12 luni (dintre care 3 luni de stagiu de cercetare într-una dintre ţările membre ale UE), sau 18 luni (dintre care 4 luni de stagiu de cercetare într-una dintre ţările membre ale UE) sau 24 de luni (dintre care 6 luni de stagiu de cercetare într-una dintre ţările membre ale UE). Cuantumul lunar al bursei în ţară este de 4.000 de lei, neimpozabili.
Pentru stagiul de cercetare în străinătate, cuantumul reprezintă echivalentul în lei a 1.500 euro/lună.
Dosarul de concurs (punctele 1-8) se trimite până la data de 10 iulie 2010 (data poştei), atât în format tipărit (în două exemplare), pe adresa Institutului de Istorie a Religiilor, Academia Română, Calea 13 Septembrie nr. 13, 050711, Bucureşti, sector 5, cât şi în format electronic la adresele: contact@ihracad.ro şi mihaela.a.timus@gmail.com. Bursele vor începe la data de 1 octombrie 2010.
Pentru detalii suplimentare, candidaţii sunt invitaţi să consulte www.postdocssu.acad.ro şi www.ihr-acad.ro.

Număr de vizualizări :2029


Comenteaza

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro