4500 mii de lei anual, prin lege, pentru revistele de cultură reprezentative din România

mai 26th, 2015 | By | Category: Proiecte

Parlamentarii PNL Traian Dobrinescu, Varujan Vosganian şi Gigel Sorinel Ştirbu au depus, în martie 2014, un proiect de Lege pentru subvenţionarea revistelor de cultură reprezentative din România. Acestei iniţiative parlamentare i s-au alăturat 82 de deputaţi şi senatori din toate partidele parlamentare. Prima cameră sesizată, Senatul, a aprobat proiectul pe 2 septembrie 2014 (rezultat vot: pentru -109, contra-2, abţineri-2). Camera Deputaţilor, cameră decizională, a votat  proiectul de lege în plen, pe 3 decembrie 2014, cu unanimitate (279 pentru, 0 contra, 0 abțineri). Legea  ar fi trebuit să intre  în vigoare de la 1 ianuarie 2015, dacă ar fi fost promulgată de către Preşedintele României şi publicată în Monitorul Oficial. Pe 16 decembrie 2014, Preşedintele Traian Băsescu a formulat o cerere de reexaminare a legii, menţionând faptul că „distribuirea sumei pentru finanţare nu este făcută într-un mod echitabil între revistele cultural româneşti”. Argumentul Preşedintelui a preluat o sintagmă din scrisoarea trimisă la Cotroceni de către academicienii Augustin Buzura, Nicolae Breban şi Eugen Simion. Pe 20 mai 2015, plenul Camerei Deputaţilor a adoptat legea, după reexaminare (333 de voturi pentru, 2 abţineri, niciun vot împotrivă).  Finanţarea a rămas nemodificată, 4500 mii de lei, sumă indexabilă anual. A fost modificat procentul cuvenit revistelor care nu fac parte din Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori,ANUC. Astfel, înainte de reexaminare, aceste reviste aveau repartizat un procent de 10%  din suma totală de finanţare. După reexaminare, procentul acestor reviste care nu fac parte din ANUC a crescut la 25%. „Aş dori să salut acest moment. Am spus-o de nenumărate ori, că, din perspectiva Guvernului nostru, susţinerea revistelor culturale este o prioritate strategică. Revistele de cultură, revistele de tradiţie au avut o contribuţie intelectuală şi politică remarcabilă în dezvoltarea României moderne şi mă bucur că este această solidaritate”, a declarat Ionuţ Vulpescu, Ministrul Culturii. AgenţiadeCarte.ro vă prezintă textul Legii trimis pentru promulgare.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR  SENATUL

L E G E pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – (1) Revistele uniunilor de creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, denumită în continuare ANUC, vor fi finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, cu suma de minimum 4500 mii lei, sumă indexabilă anual. (2) Un procent de 25%, raportat la suma prevăzută la alin. (1), se va aloca, suplimentar, de Ministerul Culturii, prin ordin al ministrului culturii, pentru finanţarea şi susţinerea editării revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori, potrivit legii, cu încadrarea în bugetul anual aprobat.

Art. 2. – (1) Din suma alocată de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1), uniunile de creatori din România, membre ale ANUC, fiecare pentru domeniul său, vor stabili lista revistelor care urmează a fi finanţate, precum şi sumele necesare. (2) Dacă sumele solicitate de către uniunile de creatori, membre ale ANUC, cumulate, depăşesc suma alocată acestora, potrivit prevederilor prezentei legi, ministrul culturii, cu consultarea uniunilor de creatori, aprobă prin ordin distribuirea sumelor pentru revistele propuse potrivit alin. (1), cu 2 încadrarea în plafonul alocat. Ordinul ministrului culturii se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – (1) Pentru revistele şi publicaţiile culturale ale uniunilor de creatori, finanţarea se acordă pe bază de contracte încheiate între Ministerul Culturii şi uniunile de creatori beneficiare. Uniunile de creatori beneficiare încheie la rândul lor contractele aferente cu beneficiarii finali: revistele şi publicaţiile culturale. (2) Pentru revistele şi publicaţiile culturale prevăzute la art. 1 alin. (2), finanţarea se acordă pe bază de contracte încheiate între Ministerul Culturii şi beneficiari.

Art. 4. – (1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) poate fi utilizată de către uniunile de creatori din România, respectiv suma prevăzută la art. 1 alin. (2), de către revistele şi publicaţiile culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori, pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli aferente susţinerii editării revistelor şi publicaţiilor culturale: cheltuieli de personal, cheltuieli administrative, drepturi de autor, costuri materiale şi servicii, cheltuieli pentru tipărire şi difuzare, precum şi premii decernate de reviste.

(2) Decontarea cheltuielilor realizate pentru finanţarea revistelor uniunilor de creatori se face de către Ministerul Culturii, pe baza unui raport financiar întocmit de către uniunile de creatori beneficiare. Uniunile de creatori beneficiare acordă finanţarea revistelor şi publicaţiilor culturale în baza documentelor justificative întocmite potrivit legislaţiei în vigoare.

(3) Decontarea cheltuielilor realizate pentru revistele şi publicaţiile culturale prevăzute la art. 1 alin. (2) se face pe baza documentelor justificative întocmite de revistele şi publicaţiile beneficiare, prezentate Ministerului Culturii.

(4) Cheltuielile de personal şi cheltuielile administrative cumulate se acoperă în limita unui procent de maximum 70% din totalul finanţării nerambursabile acordate.

3 Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR         PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA                                     CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, Nr.

Număr de vizualizări :944


Comenteaza

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro