„Scriitori de pe cele două maluri ale Prutului”, la Chișinău

nov. 7th, 2017 | By | Category: Postcard

Sâmbătă, 11 noiembrie 2017, ora 14.00, la Liceul Teoretic „Petre Ştefănucă” Ialoveni, Cercul metodic al profesorilor de Limba şi literatura română din Judeţul Galaţi și Liceul Teoretic „Petre Ştefănucă” Ialoveni, Republica Moldova vă invită la evenimentul: „Scriitori de pe cele două maluri ale Prutului”.

Invitaţi speciali scriitorii:

* Angela Baciu (Galaţi)

* Ionel Simota (Miercurea Ciuc)

Moderator eveniment:

Tatiana Chiruţă, prof. de Limba şi literatura română, Liceul Teoretic „Petre Ştefănucă” Ialoveni.

Din program:

* Dezbatere: rolul scriitorului de astazi

* Prezentare carti & lecturi poetice

* Sesiune de autografe

***

Cerc metodic – ,,Scriitori de pe cele două maluri ale Prutului”

Cercul metodic al profesorilor de limba și literatura română din județul Galați, seturile: 5, 6 și 11, organizat de Liceul Tehnologic “Paul Bujor” din oraşul Bereşti, prin profesorii Lucica Buzenche, Tatiana Munteanu, Viorica Radu şi Toader Roxana, în colaborare cu Liceul Tehnologic “Costache Conachi” din Pechea, se va desfășura în intervalul 11-12 noiembrie 2017, în Rep. Moldova, la Ialoveni – Chișinău, în parteneriat cu Liceul Teoretic ,,Petre Ștefănucă” din Ialoveni, printr-un program artistic al elevilor de la liceul din Moldova și prezentare de carte susținută de invitații speciali, Angela Baciu – membru USR, filiala Iași și Ionel Simota, membru USR, filiala Brașov.

Profesorii organizatori vor distribui materialele pregătite pentru mapa cercului. Toți participanții la cercul metodic vor vizita obiectivele cultural-istorice: Mănăstirea Căpriana, centrul orașului Chișinău, Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală și Mănăstirea Hâncu.

Scopul proiectului este colaborarea culturală  între  cadrele didactice, elevii și scriitorii prezenţi, în vederea stabilirii unor comportamente relaționale pozitive, prin asigurarea contextelor de educație artistică (prezentare de carte, schimburi de experiență ) precum şi perfecţionarea cadrelor didactice prin culegerea de informaţii despre obiectivele culturale ce pot deveni sursă de documentare şi informare în desfăşurarea orelor de limba şi literatura română.

Pe tot parcursul proiectului ne vom bucura de sprijinul inspectorului de limba și literatura română, doamna Daniela-Angelica Nistor, a Casei Corpului Didactic Galați, prin doamna Viorica Isaia și a Casei de Cultură a Sindicatelor, prin doamna Angela Baciu, scriitor, consilier cultural & trainer.

Argumentul proiectului:

Chiar dacă Prutul desparte două ţări, acesta nu a putut despărţi literatura celor două popoare. Limba română vorbită la Est de Prut a parcurs în evoluţia sa de-a lungul sec. XX, în special, în anii de după război, câteva etape. Mai întâi, după 1940, când teritoriul românesc dintre Prut şi Nistru a fost anexat Uniunii Sovietice aici s-au impus surogatele lingvistice proletcultiste, confecţionate în fosta autonomie cu centrul la Tiraspol. Un aspect esenţial, modelul lingvistic şi literar transplantat din stânga Nistrului nu avea la bază opera clasicilor literaturii naţionale, fiind, în fond, un antimodel al limbii materne, o absurditate, mutilând exprimarea, scrierea şi rostirea cuvintelor.

Până către începutul anilor ’50 ai secolului trecut, se afirma că populaţia românească din fosta RSS Moldovenească nu ar avea o limbă şi o cultură creată în decurs de veacuri şi că era necesară crearea unei „limbi cu adevărat proletare” şi, deci, „cu adevărat moldoveneşti”. S-au impus nişte liste anume a celor „o sută de cuvinte curat moldoveneşti” care trebuiau folosite în mod obligatoriu sau liste ale cuvintelor care nu trebuiau admise în uzul public, în presă, manuale etc.

Odată cu editarea şi studierea operelor clasicilor literaturii române în fosta RSSM, s-a pus capăt procesului de ignorare a tradiţiei literare, sărăcirii şi pocirii dirijate a limbii. Apoi, accesul la opera clasicilor, în ciuda tuturor opreliştilor ideologice, a contribuit la reliefarea şi, mai târziu, la asumarea adevărului despre unitatea literară şi lingvistică de pe cele două maluri ale Prutului, din fosta RSS Moldovenească şi România socialistă, din Republica Moldova şi România de astăzi.”

Aşadar, reprezentăm acelaşi popor, vorbim aceeaşi limbă, promovam aceleaşi valori culturale, iar pentru literatură putem oricând să construim un pod peste Prut, un “pod literar”.

Obiective:

– stimularea activităţii de cercetare, prin cunoaşterea şi înregistrarea unor materiale documentare;

– realizarea parteneriatelor educaţionale între şcoală şi instituţii culturale;

– stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare, prin organizarea de excursii tematice;

– cultivarea interesului pentru înţelegerea legăturii dintre spaţiu istoric şi creaţiile literare;

– cunoaşterea şi respectarea valorilor culturale;

– promovarea dialogului şi a parteneriatului între profesorii de limba şi literatura română din instituţii şcolare diferite.

Invitați eveniment:

Ionel SIMOTA

Născut la 13 iulie 1971, sat Frenciugi, Șcheia, jud. Iași. Poet. Absolvent al Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, profilul filologie. Studii universitare în domeniul științelor juridice. Este membru a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Brașov, din 2007. Colaborări la publicațiile Gând românesc, Cetatea culturală, Dealul Melcilor, The Albatros, Luceafărul, Vremea, Vatra veche, Glasul Călimanilor, Caietele de la Araci. Colaborator cu poezie la volumele colective Un fel de colind (1996); Flacără și vis (1996); Cuvinte întrupate (2004, 2008); Florilegiu (2013). Membru și ulterior președinte al Cenaclului Buna Vestire din Miercurea-Ciuc. A debutat în revista liceului, Axa. Debut editorial cu volumul de versuri Dialog în cer, 1995. Premii literare: Premiul filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor din România pentru poezie în 2010 pentru volumul Desculț printre cuvinte.

OPERA: Dialog în cer (1995); Frânturi de zbor (1995); Ramuri de dor (1997); Poeme (1999); Lumina cuvântului meu (1999); Casa cu salcâmi (2002); Îngerul meu (2003); De dorul tău (2003); Turnul tăcerii, antologie (2006); La poalele ochilor tăi (2006); Aripi de cenușă (2008); Desculț printre cuvinte (2009); Opere complete, vol.I, II (2012); Tăcerea îngerilor (2012); Dialog în cer, antologie (2014); Cântare pământului (2014); Cântare şi tăcere, antologie (2015), Capitol cu îngeri dintr-un volum Colectiv (2016).

REFERINȚE CRITICE: Boris Crăciun (coord.), Dicționarul Scriitorilor Români, Iași: Editura Porțile Orientului, 2011; Ligia-Dalila Ghinea, Ion Topolog, Doru Munteanu, George Țărnea.

Lecţii cu fluturi, ed. Magic Print, Oneşti, 2017

„Fluxurile şi refluxurile inspiraţiei sale transpuse în versuri sunt cântări armonizate, decantate mlădios, ce n-au popasuri prea dese. Acestea se logodesc asemeni cerului finit şi cel infinit… în toate şi-n tot mocnesc arderi de dor. Pentru „zborul” întru fiinţă şi în neant „aripile” poetului devin matinale petale sfioase şi licurici sclipitori în noapte. Aşa cum se va destăinui, Ionel Simota scrie poeme pentru înserare, despre tăcerea sângelui, despre iubire cu „tămăduirea unui sfânt…”.

Anotimpurile poetului au vibraţiile stolurilor de păsări, ale iubirii prea pline, ale ferestrelor dumnezeieşti, ale strigătului ce „nu mai doare”, ale dorului mamei de-acasă cu Dumnezeu rămasă „şi cu dureri ce-şi fac” prin dânsa glas.., acea mamă… o umbră rămasă „cu mână de sfânt…”. Avem „tablouri” pline de graţie şi smerenie ale femeilor de pe pământ „Cu chip de mame, ca de sfânt,/Cu chip de soaţe sau iubite/Ce din lumină-s despletite,/Chip de fecioare smulse din surâs,/A căror naşteri Dumnezeu le-a plâns!” (Urare de Primăvară).

Anotimpurile poetului au vibraţiile stolurilor de păsări, ale iubirii prea pline, ale ferestrelor dumnezeieşti, ale strigătului ce „nu mai doare”, ale dorului mamei de-acasă cu Dumnezeu rămasă „şi cu dureri ce-şi fac” prin dânsa glas.., acea mamă… o umbră rămasă „cu mână de sfânt…”. Avem „tablouri” pline de graţie şi smerenie ale femeilor de pe pământ „Cu chip de mame, ca de sfânt,/Cu chip de soaţe sau iubite/Ce din lumină-s despletite,/Chip de fecioare smulse din surâs,/A căror naşteri Dumnezeu le-a plâns!” (Urare de Primăvară).”

Prof. Dr. Nicolae Bucur

***

Tatiana S. MUNTEANU

Născută la 21 aprilie 1984 în Călăraşi, Rep. Moldova. Poetă. Absolventă a Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” din Sf. Gheorghe, jud. Covasna, profil filologie. Studii universitare urmate la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Facultatea de Drept şi Facultatea de Litere. Este membră a Ligii Scriitorilor din România şi a Societăţii Scriitorilor C. Negri din Galaţi.         Antologată în Cristale, 2001; Ipostaze lirice, 2009; Antologie de poezie-55 poeţi contemporani (pagini alese), 2010; Antologia vinovatelor plăceri, 2010; Cuvântul în timp, 2011; Artă sfaşiată, 2011; Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume, Starpress 201; Meridiane lirice, 2012; Dincolo de cuvânt, 2012;Dor dr Dor Ipotești – 2012, 2012; Cu patria în suflet, 2013; Lirica primăverii, 2013; Conexiuni, 2013; Vara visurilor mele, 2013; Eposs meridiane, 2013; Secera și barosul (Eterna epigramă), 2013; Antologia de Poezie și Epigramă „Romeo şi Julieta la Mizil, 2013; Antologiile revistei Singur. Poezie, 2014; Conexiuni, 2014; Din lirica feminină a Basarabiei, 2014; Antologia Festivalului Internațional de poezie Renata Verejanu, 2014; Columna românismului, 2014; Mama, 2014; Voci feminine, 2015; Primăvara metaforelor, 2015; Poezii de primăvară, 2015; Filoverba, Repere critice, 2015; Antologia Concursului Internaţional de Poezie Renata Verejanu, 2015; Eternitatea unei emoții, 2015; Uni-Versuri, 2016; Constelaţia metaforei, 2016.

Premii literare: Premiul I Sextil Pușcariu, 2001; Premiul I Poeme pentru viaţă, 2011; Premiul I Pe aripi de dor domnesc, 2011; PREMIUL DE EXCELENŢĂ „ION FAITER, 2012; Premiul editurii „Princeps Edit” la Porni Luceafărul…, 2012; Premiul I Vasile Militaru,  2012; Premiul III Ioanid Romanescu, 2012; Premiul III Avangarda XXII, 2012; Premiul I Dor de Dor, 2013; Premiul revistei “Amurg sentimental”, la “Vara visurilor mele”, 2013; Premiul pentru Debut – cartea Paralelsimul singurătăţii, 2013; Premiul III Pe aripile poeziei, 2013;

Premiul I pentru volumul “Mănăstirile din gânduri” la „Armonii de primăvară”, 2016; Premiul I E toamnă nebun de frumoasă la Cluj, 2016, Premiul pentru cartea de poezie acordat de LSR, 2017, Premiul pentru cartea de poezie a anului, Festivalul Naţional de Poezie „Grigore Hagiu”, Tg. Bujor, Galaţi, 2017.

Debut editorial: Paralelsimul singurătăţii, Editura Princeps Multimedia, Iaşi, 2013; (reeditat) Râuri, voi, ce desparţiţi, Editura Gens Latina, Alba Iulia, 2013, Mănăstirile din gânduri, Editura InfoRapArt, Galați, 2016.

Ca în cer, Editura InfoRapArt, Galați, 2017.

Referinţe critice:

„Din versurile trimise de Tatiana mi-am dat imediat seama că avem de a face cu o poetă în toată puterea cuvântului. Bucuraţi-vă că mai apar poeţi în limba română!”

Nicolae Sava, Convorbiri literare

„Tatiana S. Munteanu are, pe drumul Damascului, simbol al reîtregirii neamului, viziunea iubirii fără de moarte, fiindcă asemenea zăpezii totul este trecător, rămânând în urmă doar doina, unicitatea expresiei sufletului românesc.”

Al. Florin Ţene, Vatra veche

„Poemele Tatianei S. Munteanu, scrise în graiul limpede al marilor rapsozi, oscilează statornic între doi poli ai trăirii care figurează o artă poetică guvernată de sentimente profunde. Cel dintâi este iubirea, apanaj al vârstei de tinereţe, dar şi reflex al unui mod perpetuu de media relaţia sa cu lumea – iar celălalt este sentimentul patriotic, expresie a unui mod de a trăi, în deplină simbioză cu patria-mamă.

​Muzicalitatea versului cu inflexiuni elegiace capătă, uneori, tonaliatatea cântecului popular ori a romanţei, prin care poeta mlădiază gânduri, trăiri, sentimente.”- Prof. Maria Monica Stoica

***

Angela BACIU sa născut pe 14 martie 1970. Este poetă, prozatoare, publicistă, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi. A publicat în jur de 18 cărţi, printre care: Maci în noiembrie (1997), Trei zile din acel septembrie (2003), Tinereţe cu osingură ieşire (2004), De mîine pînă mai ieri alaltăieri (2007, Limes), Mărturii dintre milenii ( 2012), Despre cum nu am ratat o literatură grozavă (2015, Junimea), 4 zile cu nora (2015, Charmides), mai dragut decat dostoievski de Nora Iuga & Angela Baciu (2015, Polirom), Charli. Rue Sainte-Catherine 34 (2017, Integral).

A primit premii la secţiunile poezie şi publicistică din partea Uniunii Scriitorilor din România, Filialele Iaşi, Alba şi Bacău. În anul 2016 a primit Marele Premiu la Festivalul Internaţional de Literatură „Lucian Blaga” (SebeşLancrăm) şi Premiul BALCANICA pentru poezie românească la „Festivalul Poeţilor din Balcani”, ed. a Xa, RomâniaTurcia (Brăila).

A publicat interviuri cu personalităţi ca Laurenţiu Ulici, Radu G. Ţeposu, Eugen Simion, Mircea Sântimbreanu, Mircea Zaciu, Cornel Regman, Mircea Horia Simionescu, Nora Iuga, Ana Blandiana, Nicolae Breban, Barbu Cioculescu, Alexandru George, Cezar Ivănescu, Gabriel Liiceanu, Emil Manu, Nina Cassian, Fănuş Neagu, Leo Butnaru, Adrian Alui Gheorghe, Liviu Ioan Stoiciu, Constantin Abăluţă ş.a.

Număr de vizualizări :1061


Comenteaza

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro