Paul Cernat, Daniel Corbu, Gelu Negrea, Andrei Oișteanu, Doina Ruști și Varujan Vosganian, laureaţii Premiilor Academiei Române pentru anul 2009

dec. 15th, 2011 | By | Category: Agenda de carte

Joi, 15 decembrie 2011, ora 12:00, în Aula Academiei Române din Bucureşti, s-au decernat Premiile Academiei Române pentru lucrări apărute în anul 2009, pe următoarele secţiuni: Filologie şi Literatură; Ştiinţe istorice şi arhitectură; Ştiinţe matematice; Fizică; Chimie; Biologie; Geonomie; Ştiinţe Tehnice; Ştiinţe Agricole şi Silvice; Ştiinţe Medicale; Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice; Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie; Arte, Arhitectură şi Audiovizual; Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei. Câteva dintre volumele premiate s-au aflat în topul preferinţelor cititorilor AgenţiadeCarte.ro, în urma Topurilor realizate de aceasta în decursul timpului.

În domeniul Filologiei şi Literaturii s-au acordat următoarele premii:

Doina Ruşti a fost recompensată cu Premiul „Ion Creangă” al Academiei Române pentru romanul „Lizoanca la 11 ani”, Editura Trei, 2009. De asemenea, Varujan Vosganian a fost recompensat cu același premiu pentru romanul „Cartea şoaptelor”, Editura Polirom, 2009.

Premiul Timotei Cipariu” al Academiei Române a fost obţinut de Emil Suciu pentru volumul “Influenţa turcă asupra limbii române“, Editura Academiei Române.

Premiul Bogdan Petriceicu Haşdeual Academiei Române i-a revenit lui Constantin Frâncu pentru volumul “Gramatica limbii române vechi“, Editura Demiurg.

Premiul “Titu Maiorescu” al Academiei Române i-a revenit lui Gelu Negrea pentru volumul “Dicţionarul subiectiv al personajelor din opera lui I. L. Caragiale”, Editura Cartea Românească.

Premiul Lucian Blagaal Academiei Române i-a revenit lui Paul Cernat pentru volumul “Modernismul retro în romanul românesc interbelic“, Editura Art.

Premiul “Mihai Eminescu” al Academiei Române i-a revenit lui Daniel Corbu pentru volumul “Eonul marelui desant”, Editura Princeps Edit.

Premiul “Ion Luca Caragiale” al Academiei Române i-a revenit lui Aurel Gheorghe Ardelean pentru volumul “Leoaica rănită sau ce faţă umană are fiara“, Editura Palimpsest.

“Volumul „Dicţionar subiectiv al personajelor lui I.L. Caragiale” nu-mi aparţine decât ca realizare, nu şi ca intenţie. Ideea alcătuirii sale a fost a Editurii Cartea românească – respectiv, a doamnei Mădălina Ghiu – care mi l-a solicitat şi a insistat să-l scriu în pofida rezervelor mele iniţiale, generate de reticenţa faţă de de o formulă pe care o consideram rigidă, scolastică, refractară la tratarea liberă de orice fel de constrângeri sau limitări metodologice a subiectului. Faptul că mi s-a lăsat latitudinea deplină a alegerii căilor şi mijloacelor de abordare interpretativă a umanităţii caragialiene m-a convins să mă înham la o trudă ce s-a întins pe o perioadă de mai bine de şapte ani.

A rezultat prima incursiune exhaustivă în lumea celor peste o mie patru sute de personaje din proza şi dramaturgia lui I.L. Caragiale. Structurat într-o suită de eseuri de varii dimensiuni, care comunică organic între ele, „Dicţionarul…” propune o lectură personală, destinsă, relaxată, fără inhibiţii, dar şi fără prejudecăţi a operei unui clasic al literaturii române şi, implicit, o revizuire – polemică, de multe ori – a opiniilor şi evaluărilor aflate în circulaţie în exegeza caragialiană din trecut şi din prezent. Judecând după primirea generoasă de care s-a bucurat atât în rândul criticilor de specialitate (Gheorghe Grigurcu, Dan C. Mihăilescu, Alex Ştefănescu, Mircea Ghiţulescu, Cosmin Ciotloş, Dan Cristea, Horia Gârbea şi alţii), cât şi al cititorilor (s-a situat pe primul loc la secţiunea critică şi istorie literară în sondajul organizat de Agenţia de carte pentru stabilirea celor mai valoroase cărţi ale anului 2009, întrunind şi cel mai ridicat punctaj dintre toate volumele aflate în competiţie) s-ar zice că autorul şi lucrarea sa şi-au atins scopul. Câteva distincţii obţinute de-a lungul timpului (Premiul ASB pentru critică şi istorie literară, Diploma de excelenţă a Târgului Internaţional de Carte de la Chişinău, nominalizări la Premiul USR, al revistelor Observator cultural şi Manuscriptum, ba chiar şi Premiul Naţional de Umor „Teodor Mazilu” acordat de Societatea umoristică „Păcală”!?) adaugă noi argumente în acest sens.

Consider atribuirea Premiului „Titu Maiorescu” al Academiei Române volumului „Dicţionar subiectiv al personajelor lui I.L. Caragiale” în primul rând un omagiu postum adus creaţiei unui autor fundamental al literaturii române şi numai în al doilea rând o răsplată a modestei mele încercări de a o interpreta critic şi de a o reevalua axiologic. Mă bucură cu atât mai mult, cu cât în 2011 se împlinesc 120 de ani de când Academia Română din vremea sa i-a refuzat lui Caragiale Premiul Herescu-Năsturel, respectiv, I. Heliade Rădulescu, pentru volumele „Teatru” şi „Năpasta” cu care marele scriitor a candidat în 1891. Există totuşi, pare-se, o justiţie imanentă pe lume şi un Dumnezeu al literaturii înzestrat cu spirit autocritic…”, a declarat Gelu Negrea pentru AgenţiadeCarte.

„Nu umblu după premii, dar mă bucur dacă şi când le primesc. Criticii, ca orice alte tipuri de scriitori, sunt şi ei oameni (sic!) şi, oameni fiind, sunt sensibili la recunoaşterea publică a activităţii lor. Ştiu însă prea bine cât de relative sunt toate. Dacă am meritat sau nu această distincţie – fapt valabil pentru oricine altcineva – să judece alţii. Mi se pare obscen să-ţi lauzi propriile cărţi şi să te baţi cu cărămida-n piept cât eşti de grozav, mai ales când eşti critic literar. Premiul „Lucian Blaga” al Academiei Române mă onorează şi mă bucură, fără să mi se „suie la cap”. Cum Dumnezeu să nu fii onorat când primeşti un premiu al Academiei? E, alături de premiul USR, cel mai important de care am avut parte până acum. Presupun că el nu a vizat doar cartea despre Modernismul retro în romanul românesc interbelic, ci şi modul în care ea se integrează într-un demers critic mai amplu. Ştiu că mulţi or să-mi reproşeze, cum vor fi făcut-o şi după premiul USR, că m-am „oficializat”, că am făcut pactul cu establishment-ul, că am trădat libertatea absolută a underground-ului şi mai ştiu eu ce alte poncife, în fond previzibile şi ieftine. Unii deja îşi deversează resentimentele pe formuri, sub protecţia anonimatului. Numai că una e să ţi se reproşeze pe faţă că n-ai meritat un premiu prestigios (lucru perfect normal, toate juriile sunt failibile), alta e să ţi se reproşeze meschin, pe la colţuri, că, primind acel premiu, ai fost „corupt” de o instituţie „dubioasă”. Asemenea reacţii aberante ţin de patologia vieţii noastre publice şi ar avea urgentă nevoie de psihoterapie, dacă nu şi de psihanaliză. Cât despre „oficializare”, problema aparţine strict celor care cred asta despre mine. În ce mă priveşte, nu sunt atât de vanitos sau de închipuit încât să mă comport de-acum încolo ca un critic oficial sau ca un premiant. N-aş deveni, procedând astfel, cu nimic mai bun sau mai rău decât sunt – aş fi însă cu siguranţă caraghios.

Am asistat, imediat după festivitatea de premiere din Aula Magna, şi la momente care m-au amuzat: spre exemplu, o reporteră m-a întrebat dacă primirea premiului „Lucian Blaga” nu înseamnă pentru mine un prim pas pentru intrarea în Academia Română! În fine, de-ale lumii noastre literare şi culturale… Dacă n-am avea parte de ele ne-am plictisi îngrozitor, nu-i aşa?”, a declarat Paul Cernat pentru AgenţiadeCarte.ro

Lista completă a premiilor acordate de Academia Română:

  1. ÎN DOMENIUL FILOLOGIEI ŞI LITERATURII

1. Premiul TIMOTEI CIPARIU

Lucrarea : Influenţa turcă asupra limbii române

– autor : Emil Suciu

2. Premiul BOGDAN PETRICEICU HASDEU

Lucrarea : Gramatica limbii române

– autor : Constantin Frâncu

3. Premiul ION CREANGA

a) Lucrarea: Cartea şoaptelor

– autor : Varujan Vosganian

b) Lucrarea: Lizoanca

– autor : Doina Ruşti

4. Premiul TITU MAIORESCU

Lucrarea : Dicţionarul subiectiv al personajelor din opera lui I. L. Caragiale

– autor : Gelu Negrea

5. Premiul LUCIAN BLAGA

Lucrarea : Modernismul retro în romanul românesc interbelic

– autor: Paul Cernat

6. Premiul MIHAI EMINESCU

Lucrarea : Eonul marelui desant

– autor: Daniel Corbu

7. Premiul ION LUCA CARAGIALE

Lucrarea : Leoaica rănită sau ce faţă umană are fiara

– autor: Aurel Gheorghe Ardelean

II. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE

1. Premiul VASILE PARVAN

a) Lucrarea: Aşezarea neolitică şi eneolitică de la Alba Iulia-Lumea Nouă în lumina

noilor cercetări

autor: Mihai Gligor

b) Lucrarea: The Roman Coins from Potaissa. Legionary Fortress and Ancient Town

autor: Mariana Pîslaru

2. Premiul Dimitrie Onciul

Lucrarea: Aşezarea din secolele XII–XIII de la Bratei

autor: Adrian Ioniţă

3. Premiul George BARITIU

Lucrarea: Reformismul austriac şi administraţia din Transilvania în secolul al XVIII-lea

autor: Anton E. Dörner

4. Premiul MIHAIL KOGALNICEANU

a) Lucrarea: Căsătoria în Nord-Vestul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului XIX

începutul secolului XX). Condiţionări exterioare şi strategii maritale

autor: Mircea Brie

b) Lucrarea: Reşedinţele boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV–XVI

autor: Cristian Nicolae Apetrei

5. Premiul NICOLAE balcescu

Lucrarea: Boierii Glogoveni

autor: Ileana Cioarec

6. Premiul ALEXANDRU D. XENOPOL

  1. Lucrarea: Inventing the Jew. Antisemitic stereotypes in Romanian and other central-East

European Cultures

autor: Andrei Oişteanu

b) Lucrarea: Viaţa economică a României 1918–1948

autor: Nicolae Păun

7. Premiul Nicolae Iorga

a) Lucrarea: Les Cantemir. L’aventure européenne d’une famille princière au XVIIIe siècle

autor: Ştefan Lemny

b) Lucrarea: Valori universale ale operei lui Dimitrie Cantemir

autor: Mihaela-Elena Ciocoiţei

8. Premiul EUDOXIU HURMUZAKI

a) Lucrarea: Primarii Bucureştilor 1864–1949

autor: Ion Vitan

b) Lucrarea: Moneda otomană în Ţările Române în perioada 1687–1807

autor: Aurel Vîlcu

III. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR MATEMATICE

1. Premiul SIMION STOILOW

a) Grupul de lucrări: Algebre (Co)Frobenius

  • autor : Miodrag Iovanov

b) Grupul de lucrări: Algebre Hopf semisimple

– autor : Sebastian Burciu

2. Premiul GHEORGHE LAZAR

Grupul de lucrări: Probabilităţi necomutative şi libere

– autor : Ionel Popescu

3. Premiul GHEORGHE TITEICA

a) Grupul de lucrări: Self-similar carpets over finite fielbs

– autor : Mihai Prunescu

b) Lucrarea: Mass transportation and rough curvature bounds for discrete spaces

– autori : Ana Bonciocat şi T. K. Sturm

4. Premiul SPIRU HARET

Grupul de lucrări: Probleme inverse pentru operatori diferenţiali

– autori : Ingrid Beltiţă şi Anders Melin

5. Premiul Dimitrie Pompeiu

Grupul de lucrări: Categorii Monoidale

– autor : Daniel Bulacu

IV. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR FIZICE

1. Premiul DRAGOMIR HURMUZESCU

Lucrarea: Microelectrozi nanostructuraţi pentru detecţia de înaltă sensibilitate a pH ului

– autor : Vlad Andrei Antohe

2. Premiul CONSTANTIN MICULESCU

Grupul de lucrări: Materiale nanocompozite studiate prin RMN şi spectroscopie optică

– autor : Radu Fechete

3. Premiul HORIA HULUBEI

Grupul de lucrări: Manifestarea ca sisteme de mai multe particule mici şi medii a

clusterilor de atomi de sodiu

– autor : Radu Budacă

4. Premiul STEFAN PROCOPIU

Grupul de lucrări: Tratări ale corelaţiei cuantice prin transformări locale sau prin măsura

cuanticităţii

– autor : Iulia Ghiu

V. IN DOMENIUL ŞTIINŢELOR CHIMICE

1. Premiul COSTIN D. NENITESCU

Grupul de lucrări: Sisteme polimerice inteligente pentru eliberarea controlată a

compuşilor bioactivi

autor: Gheorghe Fundueanu

2. Premiul I. G. MURGULESCU

Grupul de lucrări: Spectrometria de masă aplicată la studiul macromoleculelor biologice

– autori: Eugen Şişu, Alina Zamfir, Alina Şerb şi Corina Flangea

3. Premiul GHEORGHE SPACU

a) Grupul de lucrări: Nanomagneţi moleculari heterotrimetalici

– autor: Diana-Beatrice Vişinescu

b) Grupul de lucrări: Noi căi de sinteză a nanoparticulelor oxidice

autori: Monica Popa şi Jose Calderon-Moreno

4. Premiul NICOLAE TECLU

Grupul de lucrări: Proiectare, control şi automatizare în ingineria proceselor industriale

– autor: Sorin Costin Bîldea

VI. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR BIOLOGICE

1. Premiul EMIL RACOVITA

a) Lucrarea: Archaeozoological Approaches to Medieval Moldavia

– autor : Luminiţa Bejenaru

b) Lucrarea: Ecotoxicologia metalelor grele în Lunca Dunării

– autor : Virgil Iordache

c) Lucrarea: Munţii Stânişoarei– Studiul fitosociologic

– autori: Adrian Oprea, Culiţă Sîrbu

2. Premiul GRIGORE ANTIPA

Grup de lucrări privind: Investigarea ecologică şi genetică a unor populaţii de insecte

acvatice din zona Munţilor Carpaţi

– autori : Balint Miklos, Lujza Ujvarosi

3. Premiul EMANOIL TEODORESCU

Lucrarea: Cartea Roşie a Plantelor Vasculare din România,

– autori: Gheoghe Dihoru, Gavril Negrean

4. Premiul NICOLAE SIMIONESCU

Grup de lucrări: Studiul unor tulpini bacteriene din diferite medii poluate

– autor : Mihaela-Marilena Stancu (Lăzăroaie) şi col. (din străin.)

VII. IN DOMENIUL ŞTIINŢELOR GEONOMICE

1. Premiul GRIGORE COBALCESCU

Lucrarea : Late paleozoic and Early Mesozoic continental formation of the Reşiţa Bazin

– autor : Mihai E. Popa

2. Premiul GHEORGHE MUNTEANU- MURGOCI

Lucrarea : Dacian Basin – Depositional architecture and sedimentary history

of a Parathetys sea

– autori : Dan C. Jipa, Cornel Olariu (SUA)

3. Premiul LUDOVIC MRAZEC

Lucrarea : Late Cambrian-Early Ordovician Gondwanan terranes in the

Romanian Carphatians: a zircon U-Pb provenance study

– autori : Ioan Balintoni, Constantin Balica, Mihai N. Ducea, Fukun Chen (China),

Horst Peter Hann (Germania)*, Victor Şabliovschi

4. Premiul SIMION MEHEDINTI

a) Lucrarea : Ţara Năsăudului. Studiu de geografie regională

– autor : Oana-Ramona Ilovan

b) Lucrarea : Subcarpaţii dintre Olt şi Jiu. Studiu de geografie socială cu accent pe perioada

de tranziţie

– autor : Simona Mălăescu

5. Premiul STEFAN HEPITES – nu s-a acordat

VIII. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR TEHNICE

1. Premiul traian vuia

Grupul de lucrări: Logica neutrosofică şi fuziunea informaţiilor în ştiinţele tehnice

– autor : Florentin Smarandache (SUA)

2. Premiul constantin budeanu

Grupul de lucrări: Percepţie senzorială bazată pe stereoviziune

– autor : Sergiu Nedevschi

3. Premiul Henri Coandã – nu s-a acordat

4. Premiul anghel saligny – nu s-a acordat

5. Premiul aurel vlaicu nu s-a acordat

IX. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR AGRICOLE ŞI SILVICE

1. Premiul ION IONESCU DE LA BRAD

Lucrarea : Tratat de Oenochimie vol 1+2

– autori : Valeriu D. Cotea, Cristinel V. Zănoagă, Valeriu V. Cotea

2. Premiul TRAIAN SAVULESCU

a) Lucrarea : Tratat de ştiinţă şi inginerie oenologică. Produse de elaborare şi

maturare a vinurilor

– autor: Constantin Croitoru

b) Lucrarea : Atlas de oncocitomorfologie la canide şi feline

– autori: Nicolae Manolescu*, Emilia Balint

3. Premiul GHEORGHE IONESCU-SISESTI

a) Lucrarea : Floricultură şi artă florală

– autor : Florin Toma

b) Lucrarea : Solul şi fertilitatea

– autori : Constantintin Marinca, Mihail Dumitru, Iacob Borza, Dumitru Ţărău

4. Premiul MARIN DRACEA

Lucrarea : Insecte care produc vătămări plopului şi sălciilor

– autori : Romică Tomescu, Constantin Neţoiu

X. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR MEDICALE

1. Premiul  IULIU HATIEGANU

Lucrarea : Tratat de reabilitare pulmonară

– autori:  Voicu M. Tudorache, Sinziana Lovin, Marylyce Friesen

2. Premiul  VICTOR BABES

Lucrarea : The Clinical Anatomy of The Coronary Arteries – An Anatomical Study on

100 Human Heart Specimens

– autor:  Horia Mureşian

3. Premiul DANIEL DANIELOPOLU – nu s-a acordat

4. Premiul GHEORGHE MARINESCU  – nu s-a acordat

5. Premiul  CONSTANTIN I. PARHON – nu s-a acordat

6. Premiul  STEFAN S. NICOLAU – nu s-a acordat

XI. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE, JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE

1. Premiul PETRE S. AURELIAN

Lucrarea : Repere în economia instituţională

  • autor : Ion Pohoaţă

2. Premiul VIRGIL MADGEARU

Lucrarea : Comportamentul investiţional pe piaţa bursieră din România

– autor : Adrian Zoicaş-Ienciu

3. Premiul VICTOR SLĂVESCU

Lucrarea : Piaţa de capital în context european

– autor : Gabriela Anghelache

4. Premiul DIMITRIE GUSTI

a) Lucrarea : Sociologie generală

– autor : Dumitru Otovescu

b) Lucrarea : Fericirea în tranziţia postcomunistă. Determinări sociale şi strategii individuale

– autor : Sergiu Bălţătescu

5. Premiul SIMION BARNUTIU

Lucrarea : Prin labirintul juridic

– autor : Ion Craiovan

6. Premiul NICOLAE TITULESCU nu s-a acordat

7. Premiul ANDREI RADULESCU – nu s-a acordat

XII. ÎN DOMENIUL FILOSOFIEI, TEOLOGIEI, PSIHOLOGIEI ŞI PEDAGOGIE

1. Premiul C. RADULESCU – MOTRU

  1. Lucrarea: Tratat de logopedie

– autor: Emil Verza

b) Lucrarea: Încălcarea legii ca stil de viaţă. Vulnerabilitatea adolescenţilor la criminalitate

– autori: Doina Ştefana Săucan, Aurora Liiceanu, Mihai Ioan Micle

2. Premiul VASILE CONTA

a) Lucrarea: Opera blagiană. Filosofie şi destin

– autori: Eugeniu Nistor şi Iulian Boldea

b) Lucrarea: Islamul şi soarta lumii. Fundamentalismul Islamic ca ideologie politică

– autor: Virginia Mircea

3. Premiul MIRCEA FLORIAN

a) Lucrarea: Primul parimiar românesc

-autor: Vasile Oltean

b) Lucrarea: Prelegeri de estetica ortodoxiei

– autor: Mihail Diaconescu

4. 2. Premiul ION PETROVICI

a) Lucrarea : Reinventarea ideologiei

– autor: Daniel Şandru

b) Lucrarea: Limba română şi cultivarea ei în preocupările ASTREI

– autor: Teodor Ardelean

XIII. ÎN DOMENIUL ARTELOR, ARHITECTURII ŞI AUDIOVIZUALULUI

1. Premiul GEORGE ENESCU

în domeniul creaţiei muzicale

Lucrarea: SUS pentru orchestră de cameră

– autor: Mihai MĂNICEANU

2. Premiul CIPRIAN PORUMBESCU

în domeniul muzicologiei

Lucrarea: Cântarea psaltică în manuscrisele moldoveneşti din sec. XIX, vol. I, II

– autor: Florin BUCESCU

3. Premiul GEORGE OPRESCU

în domeniul istoriei artei, ex aequo

a) Lucrarea: Mânăstirea Hurezi

– autor: Corina POPA, Ioana IANCOVESCU

b) Lucrarea: Un secol de arte frumoase în Moldova, vol. I, II

– autor: Valentin Ciucă

4. Premiul ION ANDREESCU

în domeniul artelor plastice

Pentru întreaga creaţie

– autor (artist plastic): Cella NEAMŢU

5. Premiul DUILIU MARCU

în domeniul creaţiei arhitectonice

Pentru întreaga activitate

– autor (arhitect): Takacs ZOLTAN

6. Premiul ARISTIZZA ROMANESCU

în domeniul artelor spectacolului

Pentru creaţia teatrală şi cinematografică

– autor (actor): Irina PETRESCU

7. Premiul SIMION FLOREA MARIAN – nu s-a acordat

în domeniul etnografiei şi folclorului

XIV. ÎN DOMENIUL ŞTIINŢEI SI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

1. Premiul TUDOR TANASESCU

Lucrarea : Biodispozitive electronice: de la nanostructuri la aplicaţii medicale

– autor : Cristian Ravariu

2. Premiul GRIGORE MOISIL

a) grupul de lucrări: Fuzzy sets

– autor : Violeta Leoreanu-Fotea

b) Lucrarea : Grup de lucrări de teoria jocurilor

– autor : Mariana Rodica Brânzei

3. Premiul GHEORGHE CARTIANU – nu s-a acordat

Număr de vizualizări :2163


Comenteaza

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro