“Cel mai simpatic ghid de sarcină” de Vicki Iovine, în lectura actriţei Dana Dogaru

iul. 26th, 2011 | By | Category: Agenda de carte

La Editura Humanitas Multimedia, în colecţia “Ascultă şi învaţă”, va apărea audiobookul “Cel mai simpatic ghid de sarcină” de Vicki Iovine, în lectura Danei Dogaru, traducere de Ilinca Anghelescu.

“De la în­ce­pu­tul tim­pu­ri­lor, ori­ce fe­me­ie care a ră­mas în­săr­­ci­na­tă cu un băr­bat având o sluj­bă şi neîn­su­rat cu o altă fe­me­ie e fe­li­ci­ta­tă şi răs­fe­li­ci­ta­tă. (Să spe­răm că mai primeşte şi al­te­le în afa­ra fe­li­ci­tă­ri­lor – şi mă voi re­feri ceva mai în­co­lo la res­pon­sa­bi­li­tă­ţi­le unui soţ bun.) Ves­tea că eşti gravi­dă e de fie­ca­re dată o ches­tie gran­dioa­să. Ştii deja asta după fe­lul în care te simţi când asis­ten­ta iese din la­bo­ra­tor cu un zâm­bet larg pe chip.

Re­gu­la ge­ne­ra­lă este ur­mă­toa­rea: dacă eşti la pri­ma sar­ci­nă, îi vei spu­ne so­ţu­lui ves­tea cea bună îna­in­te de a o spu­ne ori­­cui alt­cui­va (cu ex­cep­ţia doc­to­ru­lui, de­si­gur). Dacă este al doi­lea sau al trei­lea co­pil, vei anun­ţa ori­ce prie­te­nă de care poţi da prin in­ter­me­diul te­le­fo­nu­lui, fa­xu­lui sau e­-mail­u­lui, apoi pe mama ta, pe ta­tăl tău, pe ori­ce străin care se în­tâm­plă să te în­tre­be ce mai faci – şi abia apoi îi vei spu­ne so­ţu­lui. Iar dacă e vor­ba de a pa­tra, ei bine, ar fi ne­voie de o altă car­te pen­tru a dis­cu­ta cum se cu­vi­ne acest su­biect.

Da­că fe­mei­le şi băr­ba­ţii ar fi cu ade­vă­rat egali în plan emo­ţio­nal, atunci toţi po­ten­ţia­lii taţi ar fi ală­turi de so­ţi­i­le lor, aş­tep­tând cu ne­răb­da­re, în ca­bi­ne­tul doc­to­ru­lui, ves­tea cea mare. Ar sta ală­turi de tine, răs­foind nu­me­re vechi ale re­vis­tei Ma­ma cu res­pon­sa­bi­li­tăţi sau ci­tind ghi­duri de­spre pal­pa­rea sâ­ni­lor. Dacă e pri­ma ta sar­ci­nă, exis­tă şan­sa ca so­ţul tău să se afle aco­lo cu tine, pen­tru a da ochii cu asistenta şi a­-i ve­dea zâm­be­tul larg. Dacă însă el nu e aco­lo, ţine minte că soţi mi­nu­naţi, in­clu­siv al meu, nu sunt în­tot­dea­u­na alături de so­ţi­i­le lor atunci când ele află că sunt în­săr­ci­na­te. Şi totuşi pot de­veni taţi atenţi şi iu­bi­tori. Nu uita acest sfat: un soţ bun este un soţ care are o sluj­bă, şi un soţ care are o sluj­bă pro­ba­bil nu­-şi poa­te pe­tre­ce o în­trea­gă du­pă­-masă în ca­bi­netul gi­ne­co­lo­gu­lui. Fii prag­ma­ti­că: un băr­bat ocu­pat nu e întot­dea­u­na un tată rău.” (Viki Iovine)

Vicki Iovine scrie pentru Los Angeles TimesChild și Redbook și a fost deseori invitată la televiziune, inclusiv în celebra emisiune a lui Oprah Winfrey. Mamă a patru copii, a împărtășit experiența ei femeilor dinîintreaga lume prin intermediul cărților de mare succes din seria Girlfriends’ Guides.

Număr de vizualizări :1670


Comenteaza

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro