MCPN: “Lucrările de consolidare, restaurare şi punere în valoare a sediului DJCPN Călăraşi, finalizate la termen”

mai 12th, 2011 | By | Category: Eveniment

În perioada 9-10 mai 2011, cotidienele „Puterea” şi „Atac Online” au publicat informaţii distorsionate şi calomnioase, cu titlurile “Ministerul lui Kelemen Hunor a cheltuit 10 milioane de lei pentru restaurarea unei clădiri din Călăraşi” şi „735.000 de euro, bonus de la ministrul Kelemen Hunor”. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional a trimis pe adresa redacţiei AgenţiadeCarte.ro următoarele precizări, pe care le redăm integral:

„Clădirea monument istoric a DJCPN Călăraşi este un obiectiv inclus, încă din anul 2005, alături de alte instituţii de cultură din ţară, în Programul de Reabilitare a Monumentelor Istorice din România. Programul este finanţat din credite externe acordate Guvernului României, în anul 2006, printr-un acord-cadru de împrumut parafat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Conform documentului bilateral amintit, pentru lucrările de proiectare şi execuţie la acest edificiu, s-a alocat suma de 2.941.036 euro, fără TVA.

Pentru atribuirea celor două contracte (proiectare şi execuţie lucrări), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, autoritatea contractantă, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), a lansat proceduri de achiziţie publică, respectiv licitaţii deschise. După atribuirea contractului de lucrări de proiectare în valoare de 38.466 euro, fără TVA, suma rămasă disponibilă pentru lucrările de execuție a fost de 2.902.570 euro, fără TVA.

Urmare a finalizării proiectării şi obţinerii avizelor şi autorizaţiilor necesare, UMP a lansat, în data de 18 august 2009, licitaţia deschisă pentru atribuirea contractului de lucrări de consolidare, restaurare şi punere în valoare a sediului DJCPN Călăraşi, documentația de atribuire fiind publicată în SEAP (www.e-licitatie.ro), putând fi astfel accesată, direct şi nerestricționat, începând cu data publicării anunţului de participare. Valoarea investiției estimată conform proiectului, şi nu ”previzionată de experții ministerului” cum greșit susţine autorul articolului din cotidianul ”Atac Online”,  a fost de 2.248.379 euro.

Conform OUG 34/2006, etapa finală a procedurii de atribuire a contractului a fost licitaţia electronică – procedură ce exclude pe deplin orice ingerinţă a vreunei persoane şi nu poate fi, în nici un caz, suspectată de subiectivism. Acest fapt contrazice şi demonstrează ca nefondate şi rău intenţionate afirmațiile grave cu privire la un presupus partizanat din partea autorităţii contractante.

Urmare a etapei de analiză şi stabilirea ofertelor admisibile, au fost invitați să participe la etapa finală de licitație electronică doi ofertanți, iar în urma competiţiei, a fost declarată admisă oferta S.C. Robson Holding Energy S.R.L., în asociere cu S.C. Aedificia Carpați S.A., pentru o valoare de 1.756.259 euro, fără TVA şi o durată de 8 luni calendaristice. Deși termenul relativ scurt pentru execuția lucrărilor a stârnit nemulțumirea firmei clasate pe locul secund, menţionăm că autoritatea contractantă are obligaţia de a nu discrimina şi de a aplica întocmai prevederile art. 190, alin 3 din OUG 34/2006 care menționează: ”Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susținerea tehnică şi profesională a unei/unor terțe persoane, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează în condițiile prevăzute la alin. (2).” În aplicarea acestor prevederi, s-a constatat că au fost îndeplinite criteriile de calificare cu privire la capacitatea tehnică prin luarea în considerare a resurselor celor doi operatori economici asociați care au justificat posibilitatea execuției lucrărilor în termenul ofertat. Ulterior momentului atribuirii şi semnării contractului nr. 6/27.04.2010, în iunie 2010, au demarat lucrările de consolidare şi restaurare a edificiului pe parcursul cărora s-a constatat, de către proiectant, necesitatea executării unor lucrări suplimentare de arhitectură, rezistenţă şi instalații termice, atât la corpul A, cât şi la corpul B ale clădirii. Valoarea estimată a acestor lucrări suplimentare, rezultată din devizul general a fost de  578.333 euro, fără TVA. Această valoare reprezintă 33% din valoarea contractului nr. 6/27.04.2010 atribuit asocierii S.C. Robson Holding Energy S.R.L. – S.C. Aedificia  Carpați S.A., prin procedura de licitaţie deschisă. Din aceeaşi documentație întocmită de proiectantul lucrării, reiese că durata estimată pentru realizarea lucrărilor descrise mai sus este de cinci luni.

Având în vedere aspectele menţionate, precum şi cuprinsul documentaţiei tehnice întocmită de proiectant, rezultă că lucrările care fac obiectul contractului nr. 6/27.04.2010 nu puteau fi finalizate decât după executarea pe o perioadă de cinci luni a acestor lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în contractul atribuit în aprilie 2010. Astfel, pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul DJCPN Călărași ce fac obiectul contractului nr. 6/27.04.2010 au fost necesare, pe de o parte prelungirea termenului contractului cu cinci luni şi, pe de altă parte, iniţierea, conform art. 122 lit. i) din O.U.G. 34/2006, procedurii de achiziţie ,,negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare’’.

Subliniem că decalarea cu cinci luni a termenului de finalizare a lucrărilor nu este imputabilă autorității contractante, proiectantului şi nici executantului, întrucât apariţia necesităţii executării unor lucrări suplimentare se datorează exclusiv situațiilor ce nu au putut fi prevăzute inițial.

În aceste circumstanţe specifice, autoritatea contractantă a prelungit, conform legii, contractului de execuţie nr. 6/27.04.2010 cu cinci luni, lucrările urmând a se finaliza în iulie 2011. În virtutea aceloraşi circumstanțe, s-a iniţiat procedura de achiziţie ,,negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare’’, pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări de consolidare, restaurare şi punere în valoare a sediului D.J.C.P.N. Călărași, în conformitate cu prevederile art. 122 lit. i) din O.U.G. 34/2006 şi nu prin ”încredinţare directă”, cum eronat susține autorul articolului publicat de ”Puterea”.

Astfel, în martie 2011, a fost atribuit un alt contract pentru lucrările suplimentare, pentru o valoare de 570.269 euro, fără TVA, valoare mai mică decât cea prevăzută în devizul general aferent acestor lucrări. Mai mult, valoarea cumulată a celor două contracte distincte ce au ca obiect lucrări diferite, este de 2.326.528 euro, fără TVA, realizându-se astfel o economie de aproximativ 600.000 euro față de suma disponibilă prin acordul de împrumut parafat în 2006. Acest fapt contrazice vădit atât afirmația conform căreia valoarea contractelor depăşeşte cu 133.315 euro suma preconizată inițial, precum şi pe cea care susține că valoarea celui de-al doilea contract ar fi fost de 735.000 euro.

Considerăm util a mai preciza că lucrările de consolidare, restaurare şi punere în valoare a sediului Direcţiei Judeţene de Cultură şi Patrimoniu Naţional Călăraşi se derulează conform condițiilor și termenelor prevăzute, urmând a se finaliza la termen, în iulie 2011.

În consecință, MCPN respinge categoric toate acuzaţiile şi alegațiile din textele celor două articole, exprimându-şi suspiciunea că acestea nu pot fi rezultatul unui demers jurnalistic obiectiv. Considerăm că ne aflăm în faţa unei practici manipulatorii, a cărei unică menire este aceea de a dezinforma şi de a exercita presiune asupra autorităţii contractante în perspectiva viitoarelor licitaţii pe care aceasta le va lansa.”

Număr de vizualizări :1523


Comenteaza

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro