Archive for ianuarie 2nd, 2019

Crucea – semn de ocrotire creştină

ian. 2nd, 2019 | By
Crucea – semn de ocrotire creştină

În învăluite curburi ale istoriei, stră-stră-bunii noştri fost-au supuşi unor încercări cumplite. Unii ucişi, alţii mutilaţi, alţii scăpaţi cu fuga – unde au văzut cu ochii. Şi aşa, născut-s-au dacoromânii, aromânii, istroromânii, meglenoromânii. Cei de la nord de Dunăre, s-au dovedit eroici, încercuiţi de hoarde duşmane, plecându-şi fruntea, îndoindu-se adesea, dar nefrângându-se. Cu toţii, şi cei rămaşi, şi cei plecaţi într-aiurea, au păstrat multe obiceiuri şi datini, altele – s-au prefăcut în ţărână sau… pulbere de aur. Da, da! Pulbere de aur care, prin modelare, în inima Sarmisegetusei dacice, va deveni Crucea lui Hristos.