Archive for iunie 10th, 2014

Universul distopic și efectele realității. Despre proza lui Cătălin Mihuleac

iun. 10th, 2014 | By
Universul distopic și efectele realității. Despre proza lui Cătălin Mihuleac

Romanul Aventurile unui gentleman bolșevic este un corolar al temelor explorate de Cătălin Mihuleac în prozele scurte. Toate acestea sunt circumscise supratemei practicate cu predilecție de autor: societatea românească din perioada comunistă. Simulacrul realului se conjugă cu un anumit univers distopic, a cărui realizare artistică pare a fi miza acestei cărți. Oximoronul din titlu se răsfrânge asupra întregii narațiuni alcătuită din scene scurte și ușor clișeistice. Banalității unor secvențe i se opune discursul inteleigent, condus cu mână sigură. Dincolo de toate istoriile relatate, romanul pare o mărturie satirică a ultimilor ani ai comunismului românesc, mărturie ce se lasă condusă de două tipuri de logică. Una irațională, care justifică parțial tezismul scrierii, și o alta impecabilă, cea a sistemului totalitar. Coabitarea lor exprimă hibridizarea societar-ideologică a României.