Archive for mai 27th, 2013

Dezbatere cu operatori culturali la AFCN

mai 27th, 2013 | By
Dezbatere cu operatori culturali la AFCN

Administrația Fondului Cultural Național invită operatorii culturali care au făcut propuneri de modificare a normelor privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor, la o întâlnire pentru susținerea diferitelor propuneri înaintate în perioada în care proiectul de act normativ a fost supus consultării publice, urmând ca minuta redactată după această întalnire să fie înantată Ministerului Culturii în vederea definitivării proiectului de act normativ, și supunerii acestuia spre aprobare prin ordin al ordonatorului principal de credite. Întalnirea va avea loc miercuri, 29 mai, ora 15.00, la sediul AFCN din Bd. Unirii 22, Bucureşti, sala 202.